Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng phỏng vấn

Được đăng lên bởi Binh Tieu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4. After the Interview
- Shake hands with the interviewer

• - Send a thank-you letter to your interviewer

• - Follow up with the interviewer

...
4. Aer the Interview
- Shake hands with the interviewer
Kỹ năng phỏng vấn - Trang 2
Kỹ năng phỏng vấn - Người đăng: Binh Tieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kỹ năng phỏng vấn 9 10 344