Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng quản lý sự thay đổi

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 3291 lần   |   Lượt tải: 40 lần
SM

QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

SM

1. Hiểu biết về sự thay đổi
1.

Tại sao phải thay đổi?
 Để giữ thế cân bằng và phát triển – công ty
 Tạo ra cơ hội để làm phong phú con đường sự nghiệp và cuộc sống – cá
nhân

Hãy đón nhận sự thay đổi

SM

1. Hiểu biết về sự thay đổi
2.

Nguyên nhân của sự thay đổi


Nguyên nhân xã hội: xu hướng tiêu dùng…



Nguyên nhân kinh tế: toàn cầu hoá, cổ phần hoá doanh nghiệp

doanh nhà nước…


Nguyên nhân về công nghệ: internet; mobile phone…

SM

1. Hiểu biết về sự thay đổi
Nhận biết thay đổi từ đâu?
 Từ bên trong
 Thay đổi lớn thường xuất phát từ cấp cao nhất
 Từ đối thủ cạnh tranh
 Sản phẩm mới
 Hạ giá bán sản phẩm…
 Từ môi trường xung quanh
 Pháp lý
 Các nhà đầu tư
 Khách hàng

1.

SM

1. Hiểu biết về sự thay đổi
Pháp lý:
1. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
2. Niêm yết trên thị trường chứng khoán các công ty đã được cổ phần hoá
3. Không được vừa kiểm toán vừa cung cấp dịch vụ kế toán
Nhà đầu tư
1. Áp lực về cổ tức
2. Bán cổ phiếu
Khách hàng
1. Sự trung thành của khách hàng
2. Ý kiến đóng góp của khách hàng

SM

1. Hiểu biết về sự thay đổi
4.

Phân loại sự thay đổi
 Thay đổi từ từ: tái cấu trúc,…
 Thay đổi tức thì: chính sách an toàn…

SM

1. Hiểu biết về sự thay đổi
5.

Chọn lựa thay đổi


Nên tập trung vào một vài quy trình thật sự cần thiết



Ưu tiên thay đổi ở những lĩnh vực chính, sau đó hãy tập trung diện rộng
hơn



Phải có mục tiêu rõ ràng

SM

2. Thiết lập các mục tiêu cụ thể:
Quy

trình thay đổi nên được bắt đầu với những tuyên bố rõ ràng và chi
tiết về các mục tiêu mà bạn muốn vươn tới.
Các

mục tiêu này nên được trình bày trong bối cảnh tình hình thực tế và
liên quan với mục đích chung của công ty. Điều này yêu cầu hoạt động
thông tin và giao tiếp nội bộ phải được đảm bảo thông suốt để toàn bộ
nhân viên đều chắc chắn rằng tập thể của bạn đang đi đúng hướng, đồng
thời các mục tiêu lớn của công ty không mâu thuẫn với nhu cầu của nhân
viên.

Hoạch định
SM

và thực hiện
Sự thay đổi

SM

3. Hoạch định và thực hiện sự thay đổi
Thay đổi là một quá trình không phải là một sự kiện
 Thay đổi nên được thực hiện theo chiến lược sau đây:
1.
Mục tiêu chiến lược rõ ràng
2.
Có sự hỗ trợ từ cấp cao nhất
3.
Quản lý dự án thay đổi
4.
Cần có thời gian
5.
Hệ thống thưởng phạt
6.
Lập kế hoạch
7.
Thay đổi phải có tính thực tế
8.
Sử dụng hệ thống hiện có
9.
Hợp tác giữa các bộ phận trong tổ chức
10. Mô hình mẫu (làm gương)
11. Phải linh hoạt
12. Xác định các thước đo mục tiêu rõ ràng


SM

3. Hoạch định và th...
1
SM
QU N LÝ S THAY Đ I
Kỹ năng quản lý sự thay đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng quản lý sự thay đổi - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Kỹ năng quản lý sự thay đổi 9 10 903