Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng sống: Nghệ thuật giúp người & sắp xếp công việc

Được đăng lên bởi ngoc-hieu-dinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 846 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kỹ năng sống: Nghệ thuật giúp người & sắp xếp công việc

Nghệ thuật giúp đỡ người khác
Trong cuộc sống, trông chờ sự giúp đỡ của người khác là tự mang nợ, chủ động “xắn tay áo
lên” để giúp đỡ người khác là gieo ân. Bạn gieo nhiều, sẽ gặt hái nhiều, nhưng có thể là
“gieo ruộng này, gặt ruộng khác”
Giúp người khác một việc nào đó bạn đã trao cho họ một món nợ. Bản thân họ cũng áy náy và
cảm động. Vì vậy, hãy làm việc đó nhẹ như không, đừng nhắc đi nhắc lại việc bạn đã giúp, khiến
họ mặc cảm. Giúp người mà khỏe khoang, kể lể thì có khi gieo ân mắc oán.
Bạn cũng nên tùy từng việc, tùy từng người, từng hoàn cảnh mà giúp đỡ. Một người đi xe đang
cố gắng chen ngang, lạng lách để vượt lên trước bạn mà bạn lại giúp người đó bằng cách né sang
một bên, tạo điều kiện cho người ta toại nguyện mong ước là bạn đã hại mình và hại chính người
đó. Người lười làm, ỉ lại, trốn việc thì chẳng nên giúp.
Giúp ai đó quá nhiều lần, quá vô tư, người đó sẽ cảm thấy gánh nặng ân nghĩa khó mà trả nổi,
nên người đó mặc cảm, xấu hổ. Cũng vì ân nghĩa cao dày khó trả, nhiều người đành lảng tránh
bạn hoặc cắt đứt quan hệ với bạn để khỏi áy náy về món nợ quá lớn.
Bạn đừng chỉ chăm chỉ giúp đỡ cấp trên hay những người đáng kính. Những người dưới quyền
của bạn, phụ thuộc vào bạn mà được bạn quan tâm giúp đỡ thì người ta vô cùng cảm kích, thán
phục, kính nể, từ đó dẫn tới sự trung thành, tận tụy với bạn, bảo vệ bạn khi bạn gặp “sự cố nào
đó” trong cuộc sống.
Đừng quên rằng sự giúp đỡ về mặt tinh thần cũng vô cùng qúy giá, đặc biệt là khi đúng lúc
người ta cần. Lời an ủi với người đang thất thế, một cái vỗ vai khích lệ với người đang lo sợ, một
chút động viên với người đang vô vọng, một cái gật đầu mỉm cười với người đang bị tẩy chay,
một tràng vỗ tay cho người hát còn khiêm tốn… còn quý hơn mười lạng vàng đối với nhà tỉ phú.
Sắp xếp công việc hợp lý
Nhiều người bận tối mắt tối mũi vì công việc ngập đầu, nên ước một ngày có 48 tiếng để giải
quyết cho hết. Nhưng chúng ta là con người, cần sống chứ không chỉ là cái máy. Biết sắp xếp
công việc hợp lý cũng là một kỹ năng sống quan trọng.
Trước tiên hãy liệt kê tất cả những việc bạn muốn làm, cần làm, phải làm, nên làm cho một ngày,
một tuần, một tháng, một năm. Chẳng hạn, ngoài công việc ở cơ quan, hôm nay bạn cần làm 6
việc sau: xin học cho con, thăm vợ thủ trưởng ốm, gọi người sửa điều hòa của gia đình bị hỏng,
tham gia lớp học ngoại ngữ, gọi điện cho người bạn cũ, đưa người cháu ở quê ra thành phố thi
đại học.
Tiếp theo, lấy một tờ giấy, chia nó...
Kỹ năng sống: Nghệ thuật giúp người & sắp xếp công việc
Nghệ thuật giúp đỡ người khác
Trong cuộc sống, trông chờ sự giúp đỡ của người khác tự mang nợ, chủ động “xắn tay áo
lên” để giúp đỡ người khác gieo ân. Bạn gieo nhiều, sẽ gặt hái nhiều, nhưng thể
“gieo ruộng này, gặt ruộng khác”
Giúp người khác một vic nào đó bạn đã trao cho họ một món nợ. Bản thân họ cũng áyy
cảm động. Vì vậy, hãy làm việc đó nhẹ như không, đừng nhắc đi nhắc lại việc bạn đã giúp, khiến
họ mặc cảm. Giúp người mà khỏe khoang, kể lể thì có khi gieo ân mắc oán.
Bạn cũng nên tùy từng việc, tùy từng người, từng hoàn cảnhgiúp đỡ. Một người đi xe đang
cố gắng chen ngang, lạng lách để vượt lên trước bạn mà bạn lại giúp người đó bằng cách né sang
một bên, tạo điều kiện cho người ta toại nguyện mong ước là bạn đã hại mình và hại chính người
đó. Người lười làm, ỉ lại, trốn việc thì chẳng nên giúp.
Giúp ai đó quá nhiều lần, quá tư, người đó sẽ cảm thấy gánh nặng ân nghĩa khó trả nổi,
nên người đó mặc cảm, xấu hổ. Cũng ân nghĩa cao dày khó trả, nhiều người đành lảng tránh
bạn hoặc cắt đứt quan hệ với bạn để khỏi áy náy về món nợ quá lớn.
Bạn đừng chỉ chăm chỉ giúp đỡ cấp trên hay những người đáng kính. Những người dưới quyền
của bạn, phụ thuộc vào bạn được bạn quan tâm giúp đỡ thì người ta cùng cảm kích, thán
phục, kính nể, từ đó dẫn tới sự trung thành, tận tụy với bạn, bảo vbạn khi bạn gặp “sự cố nào
đó” trong cuộc sống.
Đừng quên rằng sự giúp đỡ về mặt tinh thần cũng cùng qúy giá, đặc biệt khi đúng lúc
người ta cần. Lời an ủi với người đang thất thế, một cái vỗ vai khích lệ với người đang lo sợ, một
chút động viên với người đang vọng, mộti gật đầu mỉm cười với người đang bị tẩy chay,
một tràng vỗ tay cho người hát còn khiêm tốn… còn quý hơn mười lạng vàng đối với nhà tỉ phú.
Sắp xếp công việc hợp lý
Nhiều người bận tối mắt tối mũi công việc ngập đầu, nên ước một ngày48 tiếng để giải
quyết cho hết. Nhưng chúng ta là con người, cần sống chứ không chỉ là cái máy. Biết sắp xếp
công việc hợp lý cũng là một kỹ năng sống quan trọng.
Trước tiên hãy liệt kê tất cả những việc bạn muốn làm, cần làm, phải làm, nên làm cho một ngày,
một tuần, một tháng, một năm. Chẳng hạn, ngoài công việc quan, hôm nay bạn cần làm 6
việc sau: xin học cho con, thăm vợ thủ trưởng ốm, gọi người sửa điều hòa của gia đình bị hỏng,
tham gia lớp học ngoại ng, gọi điện cho người bạn cũ, đưa người cháu quê ra thành phố thi
đại học.
Tiếp theo, lấy một tờ giấy, chia nó ra làm 4 phần theo mẫu sau:
1. Việc quan trọng, khẩn cấp 2. Việc quan trọng, nhưng
không khẩn cấp
3. Việc không quan trọng,
nhưng khẩn cấp
4. Việc không quan trọng và
không khẩn cấp
Kỹ năng sống: Nghệ thuật giúp người & sắp xếp công việc - Trang 2
Kỹ năng sống: Nghệ thuật giúp người & sắp xếp công việc - Người đăng: ngoc-hieu-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kỹ năng sống: Nghệ thuật giúp người & sắp xếp công việc 9 10 564