Ktl-icon-tai-lieu

mạng

Được đăng lên bởi khanh-lv91
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA: Viễn Thông 1

BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN

BỘ MÔN: Thông tin Vô Tuyến

Lớp : L12VT4

Học phần : Các Mạng Truyền Thông Vô Tuyến

Số ĐVHT/TC: 2

Kỳ thi: Học kỳ I Năm học: 2013 - 2014
Số
TT

Mã SV

Họ Và Tên

Lớp

Điểm Điểm bài Điều kiện dự thi
Điểm Điểm
tập, tiểu
(Ghi rõ những Sv
TN luận,
CC TBKT
TH
seminar không đủ Đk dự thi)

1

B12LDVT158 Nguyễn Thị Vân Anh

L12CQVT04-B

10

8

8

2

B12LDVT159 Lưu Thị

Ánh

L12CQVT04-B

10

7

6

3

B12LDVT160 Bùi Văn

Bình

L12CQVT04-B

8

6

10

4

B12LDVT161 Nguyễn Văn

Công

L12CQVT04-B

10

9

9

5

B12LDVT162 Nguyễn Việt

Cường

L12CQVT04-B

10

7

7

6

B12LDVT163 Phạm Văn

Duy

L12CQVT04-B

8

7

7

7

B12LDVT164 Trịnh Xuân

Dũng

L12CQVT04-B

10

9

8

8

B12LDVT165 Nguyễn Việt

Dương

L12CQVT04-B

9

9

8

9

B12LDVT166 Nguyễn Duy

Đạt

L12CQVT04-B

10

6

6

10 B12LDVT167 Nguyễn Văn

Điệp

L12CQVT04-B

10

6

10

11 B12LDVT168 Phạm Văn

Đương

L12CQVT04-B

10

8

9

12 B12LDVT169 Nguyễn Văn

Đức

L12CQVT04-B

9

9

7

13 B12LDVT170 Lê Thị

Hà

L12CQVT04-B

10

8

7

14 B12LDVT171 Vũ Huy

Hiếu

L12CQVT04-B

9

9

8

15 B12LDVT172 Trương Thị Thu Hiền

L12CQVT04-B

9

9

8

16 B12LDVT173 Nguyễn Văn

Hoàng

L12CQVT04-B

10

6

6

17 B12LDVT174 Nguyễn Văn

Huynh

L12CQVT04-B

9

6

10

18 B12LDVT175 Trần Việt

Hùng

L12CQVT04-B

7

6

9

19 B12LDVT176 Hoàng Thanh

Hương

L12CQVT04-B

10

7

7

20 B12LDVT177 Phan Đăng

Khôi

L12CQVT04-B

10

9

7

21 B12LDVT178 Lê Tùng

Lâm

L12CQVT04-B

9

5

8

22 B12LDVT179 Cao Văn

Linh

L12CQVT04-B

8

8

8

23 B12LDVT180 Nguyễn Tuấn

Long

L12CQVT04-B

10

6

6

24 B12LDVT181 Nguyễn Thành Luân

L12CQVT04-B

9

9

10

25 B12LDVT182 Đinh Tuấn

Nam

L12CQVT04-B

7

6

9

26 B12LDVT183 Phạm Thị

Nga

L12CQVT04-B

10

8

7

Nhung

L12CQVT04-B

10

8

7

28 B12LDVT184 Nguyễn Văn

Nghĩa

L12CQVT04-B

10

8

8

29 B12LDVT185 Lê Quý

Nhân

L12CQVT04-B

9

8

8

30 B12LDVT186 Nguyễn Thị Tú Oanh

L12CQVT04-B

9

7

6

31 B12LDVT187 Bùi Thị Ngọc

Quỳnh

L12CQVT04-B

8

7

10

32 B12LDVT188 Trần Nam

Sơn

L12CQVT04-B

10

9

9

27

B113101102 Nguyễn Hồng

1

33 B12LDVT189 Hoàng Vi

Thảo

L12CQVT04-B

9

6

7

34 B12LDVT190 Mai Đức

Thắng

L12CQVT04-B

10

8

7

35 B12LDVT191 Nguyễn Đức

Thuận

L12CQVT04-B

9

8

8

36 B12LDVT192 Nguyễn Thị Hà Thương

L12CQVT04-B

10

8

8

37 B12LDVT193 Nguyễn Đức

Toàn

L12CQVT04-B

10

8

6

38 B12LDVT194 Nguyễn Thị

Trang

L12CQVT04-B

10

8

10

39 B12LDVT195 Nguyễn Mạnh

Trường

L12CQVT04-B

10

4

9

40 B12LDV...
Lớp : L12VT4
Số
TT
Mã SV Lớp
Điểm
CC
Điểm
TBKT
Điểm
TN -
TH
Điểm bài
tập, tiểu
luận,
seminar
Điều kiện dự thi
(Ghi rõ những Sv
không đủ Đk dự thi)
1
B12LDVT158
Nguyễn Thị Vân
Anh
L12CQVT04-B
10 8 8
2
B12LDVT159
Lưu Thị
nh
L12CQVT04-B
10 7 6
3
B12LDVT160
Bùi Văn
Bình
L12CQVT04-B
8 6 10
4
B12LDVT161
Nguyễn Văn
Công
L12CQVT04-B
10 9 9
5
B12LDVT162
Nguyễn Việt
Cường
L12CQVT04-B
10 7 7
6
B12LDVT163
Phạm Văn
Duy
L12CQVT04-B
8 7 7
7
B12LDVT164
Trịnh Xuân
Dũng
L12CQVT04-B
10 9 8
8
B12LDVT165
Nguyễn Việt
Dương
L12CQVT04-B
9 9 8
9
B12LDVT166
Nguyễn Duy
Đạt
L12CQVT04-B
10 6 6
10
B12LDVT167
Nguyễn Văn
Điệp
L12CQVT04-B
10 6 10
11
B12LDVT168
Phạm Văn
Đương
L12CQVT04-B
10 8 9
12
B12LDVT169
Nguyễn Văn
Đức
L12CQVT04-B
9 9 7
13
B12LDVT170
Lê Thị
L12CQVT04-B
10 8 7
14
B12LDVT171
Vũ Huy
Hiếu
L12CQVT04-B
9 9 8
15
B12LDVT172
Trương Thị Thu
Hiền
L12CQVT04-B
9 9 8
16
B12LDVT173
Nguyễn Văn
Hoàng
L12CQVT04-B
10 6 6
17
B12LDVT174
Nguyễn Văn
Huynh
L12CQVT04-B
9 6 10
18
B12LDVT175
Trần Việt
Hùng
L12CQVT04-B
7 6 9
19
B12LDVT176
Hoàng Thanh
Hương
L12CQVT04-B
10 7 7
20
B12LDVT177
Phan Đăng
Khôi
L12CQVT04-B
10 9 7
21
B12LDVT178
Lê Tùng
Lâm
L12CQVT04-B
9 5 8
22
B12LDVT179
Cao Văn
Linh
L12CQVT04-B
8 8 8
23
B12LDVT180
Nguyễn Tuấn
Long
L12CQVT04-B
10 6 6
24
B12LDVT181
Nguyễn Thành
Luân
L12CQVT04-B
9 9 10
25
B12LDVT182
Đinh Tuấn
Nam
L12CQVT04-B
7 6 9
26
B12LDVT183
Phạm Thị
Nga
L12CQVT04-B
10 8 7
27
B113101102
Nguyễn Hồng
Nhung
L12CQVT04-B
10 8 7
28
B12LDVT184
Nguyễn Văn
Nghĩa
L12CQVT04-B
10 8 8
29
B12LDVT185
Lê Quý
Nhân
L12CQVT04-B
9 8 8
30
B12LDVT186
Nguyễn Thị Tú
Oanh
L12CQVT04-B
9 7 6
31
B12LDVT187
Bùi Thị Ngọc
Quỳnh
L12CQVT04-B
8 7 10
32
B12LDVT188
Trần Nam
Sơn
L12CQVT04-B
10 9 9
BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN
Họ Và Tên
Học phần : Các Mạng Truyền Thông Vô Tuyến
Số ĐVHT/TC: 2
Kỳ thi: Học kỳ I Năm học: 2013 - 2014
1
mạng - Trang 2
mạng - Người đăng: khanh-lv91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mạng 9 10 864