Ktl-icon-tai-lieu

Mô tả công việc

Được đăng lên bởi dslinh-nguyen89
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trưởng Phòng Kiểm Tra Chất Lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & SX NHỰA OAI HÙNG chuyên sản xuất và cung cấp các sản
phẩm chuyên... DETAIL

EMPLOYMENT INFORMATION
Work location




Ho Chi Minh
Job level
Manager
Industry




Executive management, Quality Control (QA/QC)
Degree
College
Job type




Permanent
Age



Unlimited
Gender
Male
Salary




Competitive
Deadline to apply
13/05/2015

Job Description
Trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc chất lượng về tất cả các hoạt động liên quan đến kiểm tra chất


lượng.


Tổ chức, điều hành và quản lý đội ngũ nhân viên của phòng kiểm tra chất lượng.
Quyền hạn:






Điều động, phân công công việc cho nhân viên cấp dưới.
Phê duyệt các chứng từ, các tiêu chuẩn và tài liệu hồ sơ về chất lượng sản phẩm.
Kiến nghị cải tiến các phương pháp kiểm tra.
Yêu cầu các bộ phận phối hợp thực hiện các công việc có liên quan.
Mô tả công việc










Phân bổ công việc và giám sát việc thực hiện của nhân viên kiểm soát chất lượng.
Đảm bảo phòng Lab được bố trí đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có năng lực, giao tiếp và
làm việc hiệu quả để đảm bảo đúng các kết quả kiểm tra và ngăn chặn sự xuất hiện của những sản
phẩm không phù hợp và cải tiến hiệu suất làm việc.
Kiểm tra và ký xác nhận các hướng dẫn, phương pháp thử nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật của vật
liệu.
Đảm bảo việc kiểm tra chất lượng cho nguyên liệu, phụ liệu, thành phẩm và kiểm soát quá trình
được tuân thủ theo quy định trong hệ thống ISO/ GMP.
Đảm bảo việc thẩm định quy trình kiểm nghiệm, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị được thực hiện
đúng hạn và có hồ sơ đầy đủ.
Tiến hành thử nghiệm cho các sản phẩm mới, công thức mới và báo cáo kết quả.
Phê duyệt các kết quả kiểm tra, đo lường và thử nghiệm vật liệu.



















Phê duyệt và theo dõi việc phát hành phiếu kiểm nghiệm.
Kiểm tra và đánh giá hồ sơ lô.
Giám sát, kiểm tra sự bảo trì cơ sở vật chất và thiết bị kiểm nghiệm.
Đảm bảo việc thực hiện và giữ gìn điều kiện vệ sinh, trật tự và các nguyên tắc an toàn trong
phòng thí nghiệm.
Tham gia phân tích nguyên nhân và đề xuất hành động khắc phục phòng ngừa cải tiến chất
lượng.
Tham gia giải quyết khiếu nại của khách hàng và hỗ trợ các thông tin tiêu chuẩn và đặc tính sản
phẩm.
Tham gia ban thanh tra nội bộ khi có yêu cầu.
Báo cáo chất lượng và các hoạt động chất lượng cho GĐCL và các phòng ban liên quan trước
9h sáng mỗi ngày.
Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Job Requirement
Tốt nghiệp đại học ...
Trưởng Phòng Kiểm Tra Chất Lượng
www.oaihung.com
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & SX NHỰA OAI HÙNG chuyên sản xuất và cung cấp các sản
phẩm chuyên... DETAIL
EMPLOYMENT INFORMATION
Work location
Ho Chi Minh
Job level
Manager
Industry
Executive management, Quality Control (QA/QC)
Degree
College
Job type
Permanent
Age
Unlimited
Gender
Male
Salary
Competitive
Deadline to apply
13/05/2015
Job Description
Trách nhiệm:
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc chất lượng về tất cả các hoạt động liên quan đến kiểm tra chất
lượng.
Tổ chức, điều hành và quản lý đội ngũ nhân viên của phòng kiểm tra chất lượng.
Quyền hạn:
Điều động, phân công công việc cho nhân viên cấp dưới.
Phê duyệt các chứng từ, các tiêu chuẩn và tài liệu hồ sơ về chất lượng sản phẩm.
Kiến nghị cải tiến các phương pháp kiểm tra.
Yêu cầu các bộ phận phối hợp thực hiện các công việc có liên quan.
Mô tả công việc
Phân bổ công việc và giám sát việc thực hiện của nhân viên kiểm soát chất lượng.
Đảm bảo phòng Lab được bố trí đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có năng lực, giao tiếp và
làm việc hiệu quả để đảm bảo đúng các kết quả kiểm tra và ngăn chặn sự xuất hiện của những sản
phẩm không phù hợp và cải tiến hiệu suất làm việc.
Kiểm tra và ký xác nhận các hướng dẫn, phương pháp thử nghiệm, tiêu chuẩn kỹ thuật của vật
liệu.
Đảm bảo việc kiểm tra chất lượng cho nguyên liệu, phụ liệu, thành phẩm và kiểm soát quá trình
được tuân thủ theo quy định trong hệ thống ISO/ GMP.
Đảm bảo việc thẩm định quy trình kiểm nghiệm, kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị được thực hiện
đúng hạn và có hồ sơ đầy đủ.
Tiến hành thử nghiệm cho các sản phẩm mới, công thức mới và báo cáo kết quả.
Phê duyệt các kết quả kiểm tra, đo lường và thử nghiệm vật liệu.
Mô tả công việc - Trang 2
Mô tả công việc - Người đăng: dslinh-nguyen89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mô tả công việc 9 10 554