Ktl-icon-tai-lieu

Một số lỗi thường gặp khi bắt đầu khởi sự

Được đăng lên bởi khuyencong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số lỗi thường gặp khi bắt đầu khởi sự
Sau đây là những lỗi thường gặp nên tránh:
- Thiếu nghiên cứu tốt về thị trường : Nghiên cứu và lập kế hoạch là yếu tố sống còn
để đảm bảo cho ý tưởng kinh doanh của bạn khả thi. Có rất nhiều trục trặc bởi vì họ
không dành đủ thời gian để nghiên cứu ý tưởng kinh doanh và tính khả thi của nó trên thị
trường. Việc thiếu những nghiên cứu thích hợp về thị trường là một trong những vấn đề
chính đối với những doanh nghiệp mới. Sẽ rất dễ dàng để bị một ý tưởng kinh doanh lôi
cuốn và thành lập một cơ sở kinh doanh mà không kiểm tra khả năng tồn tại.
- Không tính đến yếu tố cạnh tranh : Điều này là rất quan trọng khi bạn đã sẵn sàng
phản ứng với những đối thủ cạnh tranh trên phần thị trường của bạn. Việc bỏ qua đối thủ
cạnh tranh sẽ khiến bạn bỏ qua việc quan sát sự cạnh tranh hay các mối đe dọa đến doanh
nghiệp của bạn. Sự cạnh tranh không phải là một doanh nghiệp khác có thế lấy đi tiền của
bạn. Nó có thể là một sản phẩm hay một dịch vụ khác đang được triển khai cái mà bạn
nên bán hoặc mong được cấp phép trước một người nào đó.
- Kế hoạch tài chính yếu kém: Kế hoạch tài chính là vô cùng quan trọng đối với hầu hết
các doanh nghiệp mới. Việc thiếu vốn, thiếu kế hoạch dự phòng có thế nảy sinh ra rất
nhiều vấn đề.
Thứ nhất, việc có đủ vốn là một yếu tố rất cần thiết cho sự sống còn và thịnh vượng của
doanh nghiệp, và là một chỉ số cơ bản cho sự khoẻ mạnh của doanh nghiệp. Cũng rất
quan trọng để lập một kế hoạch kinh doanhchất lượng cao để thu hút và bảo đảm đúng
loại hình và lượng vốn cần thiết để doanh nghiệp của bạn thành công. Một kế hoạch kinh
doanh có thể được sử dụng như một công cụ để xây dựng mảng tài chính cho doanh
nghiệp của bạn và nó có thể được cập nhật hoặc thay đổi khi doanh nghiệp của bạn phát
triển.
Thứ hai, doanh nghiệp của bạn luôn luôn cần có tiền mặt để chi tiêu hàng ngày. Lập và
chuẩn bị Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ giúp bạn thấy ngay việc cần tiền mặt khi bắt đầu
phát sinh nhu cầu.
- Quản lý tài sản và hàng tồn kho yếu: Kiểm soát hàng tồn kho yếu kém và việc đầu tư
quá nhiều vào tài sản cố định sẽ làm cho vốn của doanh nghiệp hoạt động một cách
không cần thiết. Việc kiểm soát hàng tồn kho hiệu quả tức là bạn có một lượng hàng tồn
kho đúng chỗ ở đúng thời điểm. Điều này đảm bảo cho vốn của bạn hoạt động hiệu quả
và đảm bảo cho quá trình sản xuất khi có bất cứ vấn đề gì với dây chuyền cung ứng. Việc
quản lý hàng tồn kho yếu có thể làm cho vốn không hoạt động. Bạn cần sắp xếp các hệ
thống đúng vị trí để t...
Một số lỗi thường gặp khi bắt đầu khởi sự
Sau đây là những lỗi thường gặp nên tránh:
- Thiếu nghiên cứu tốt về thị trường : Nghiên cứu và lập kế hoạch là yếu tố sống còn
để đảm bảo cho ý tưởng kinh doanh của bạn khả thi. Có rất nhiều trục trặc bởi vì họ
không dành đủ thời gian để nghiên cứu ý tưởng kinh doanh và tính khả thi của nó trên thị
trường. Việc thiếu những nghiên cứu thích hợp về thị trường là một trong những vấn đề
chính đối với những doanh nghiệp mới. Sẽ rất dễ dàng để bị một ý tưởng kinh doanh lôi
cuốn và thành lập một cơ sở kinh doanh mà không kiểm tra khả năng tồn tại.
- Không tính đến yếu tố cạnh tranh : Điều này là rất quan trọng khi bạn đã sẵn sàng
phản ứng với những đối thủ cạnh tranh trên phần thị trường của bạn. Việc bỏ qua đối thủ
cạnh tranh sẽ khiến bạn bỏ qua việc quan sát sự cạnh tranh hay các mối đe dọa đến doanh
nghiệp của bạn. Sự cạnh tranh không phải là một doanh nghiệp khác có thế lấy đi tiền của
bạn. Nó có thể là một sản phẩm hay một dịch vụ khác đang được triển khai cái mà bạn
nên bán hoặc mong được cấp phép trước một người nào đó.
- Kế hoạch tài chính yếu kém: Kế hoạch tài chính là vô cùng quan trọng đối với hầu hết
các doanh nghiệp mới. Việc thiếu vốn, thiếu kế hoạch dự phòng có thế nảy sinh ra rất
nhiều vấn đề.
Thứ nhất, việc có đủ vốn là một yếu tố rất cần thiết cho sự sống còn và thịnh vượng của
doanh nghiệp, và là một chỉ số cơ bản cho sự khoẻ mạnh của doanh nghiệp. Cũng rất
quan trọng để lập một kế hoạch kinh doanhchất lượng cao để thu hút và bảo đảm đúng
loại hình và lượng vốn cần thiết để doanh nghiệp của bạn thành công. Một kế hoạch kinh
doanh có thể được sử dụng như một công cụ để xây dựng mảng tài chính cho doanh
nghiệp của bạn và nó có thể được cập nhật hoặc thay đổi khi doanh nghiệp của bạn phát
triển.
Thứ hai, doanh nghiệp của bạn luôn luôn cần có tiền mặt để chi tiêu hàng ngày. Lập và
chuẩn bị Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ giúp bạn thấy ngay việc cần tiền mặt khi bắt đầu
phát sinh nhu cầu.
- Quản lý tài sản và hàng tồn kho yếu: Kiểm soát hàng tồn kho yếu kém và việc đầu tư
quá nhiều vào tài sản cố định sẽ làm cho vốn của doanh nghiệp hoạt động một cách
không cần thiết. Việc kiểm soát hàng tồn kho hiệu quả tức là bạn có một lượng hàng tồn
kho đúng chỗ ở đúng thời điểm. Điều này đảm bảo cho vốn của bạn hoạt động hiệu quả
và đảm bảo cho quá trình sản xuất khi có bất cứ vấn đề gì với dây chuyền cung ứng. Việc
quản lý hàng tồn kho yếu có thể làm cho vốn không hoạt động. Bạn cần sắp xếp các hệ
thống đúng vị trí để theo dõi sát sao mức độ và giá trị hàng tồn kho. Việc theo dõi này sẽ
giúp bạn vẫn có tiền mặt trong khi bạn đang có một lượng hàng tồn kho nhất định.
Đầu tư quá nhiều vào tài sản cố định ở bước khởi sự cũng sẽ đem lại khó khăn cho nguồn
vốn của bạn. Ví dụ, nếu doanh nghiệp của bạn thật sự không cần các phương tiện giao
thông thì không nên mua, mà chỉ nên đi thuê lại. Trong trường hợp đối với đồ đạc và thiết
bị văn phòng cũng vậy. Ví dụ, có thể sẽ tốt hơn nếu bạn tính đến chuyện đi thuê máy tính
thay vì mua ngay từ khi mới bắt đầu.
- Sai sót trong việc tuyển chọn nhân sự : Sự thành công của một doanh nghiệp mới bị
chi phối rất lớn bởi lực lượng nhân sự. Tuyển dụng nhân sự chính là một dạng đầu tư cho
Một số lỗi thường gặp khi bắt đầu khởi sự - Trang 2
Một số lỗi thường gặp khi bắt đầu khởi sự - Người đăng: khuyencong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số lỗi thường gặp khi bắt đầu khởi sự 9 10 69