Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho giảng viên

Được đăng lên bởi Nguyễn Tố Uyên
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1486 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay trên thế giới giao tiếp đã trở thành một ngành khoa học độc lập,
một ngành tâm lý học chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người với
con người.
Giao tiếp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với mỗi con người. Con người
sống trong xã hội nên giao tiếp giữa con người với con người là nhu cầu tất yếu,
nếu không có giao tiếp thì sẽ không có sự tồn tại và phát triển của xã hội, giao
tiếp là cơ chế bên trong của sự tồn tại và phát triển ấy. Sở dĩ giao tiếp có vai trò
quan trọng như vậy bởi nó thực hiện được 3 chức năng tâm lý cơ bản là định
hướng hoạt động, nhận thức và điều chỉnh hành vi của con người. Không những
thế, giao tiếp còn là một khoa học, một nghệ thuật – mà bất kỳ người nào cũng
phải học mới có thể làm tốt được. Vì vậy, giao tiếp đã, đang và sẽ là một trong
những vấn đề được các nhà khoa học nói chung và các nhà tâm lý học nói riêng
quan tâm nghiên cứu.
Giao tiếp gắn bó chặt chẽ với hoạt động sư phạm, là một mặt căn bản của
quá trình hoạt động sư phạm, đồng thời là một bộ phận trong cấu trúc năng lực
sư phạm của người thầy giáo. Để trở thành người thầy giỏi, làm cho nội dung
bài giảng rõ ràng, dễ hiểu đối với người học còn chưa đủ; điều quan trọng hơn,
người thầy giáo phải biết hợp tác với người học, tạo ra mối quan hệ thân thiện
với người học, và giữa học viên với nhau, làm cho học viên tự giác, nỗ lực học
tập, biết phối hợp với thầy, với bạn trong hoạt động sư phạm. Nghĩa là, người
thầy giáo phải có kỹ năng giao tiếp tốt. Tuy nhiên, kỹ năng này đang là hạn chế
của một bộ phận giảng viên hiện nay. Một số giảng viên không biết cách chủ
động tạo ra mối quan hệ giữa người dạy với người học, do vậy đã để lại bầu
không khí căng thẳng, nặng nề trong quan hệ thầy trò, làm hạn chế khả năng tiếp
thu tri thức của người học. Điều này cũng không phải ngoại lệ đối với một số
giảng viên ở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.

Là một trường Cao đẳng đào tạo về các ngành kinh tế, kỹ thuật hàng năm
có khoảng gần một nghìn sinh viên theo học các hệ đào tạo. Thực tế cho thấy,
chỉ những giảng viên có kỹ năng giao tiếp tốt mới khai thác và phát huy được
những kinh nghiệm sống của sinh viên, lôi cuốn họ cùng tham gia, chia sẻ trong
quá trình học tập.
Giao tiếp nói chung và giao tiếp của cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng
Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hoạt
động sư phạm sẽ không có kết quả cao nếu giao tiếp của giảng viên với sinh
viên kém hiệu quả, vì vậy tìm hiểu thực trạng k...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay trên thế giới giao tiếp đã trở thành một ngành khoa học độc lập,
một ngành tâm học chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người với
con người.
Giao tiếp ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với mỗi con người. Con người
sống trong xã hội nên giao tiếp giữa con người với con người là nhu cầu tất yếu,
nếu không giao tiếp thì sẽ không sự tồn tại phát triển của hội, giao
tiếp chế bên trong của sự tồn tại và phát triển ấy. Sở giao tiếp vai trò
quan trọng như vậy bởi thực hiện được 3 chức ng tâm bản định
hướng hoạt động, nhận thức và điều chỉnh hành vi của con người. Không những
thế, giao tiếp còn một khoa học, một nghệ thuật bất kỳ người nào cũng
phải học mới thể làm tốt được. vậy, giao tiếp đã, đang sẽ một trong
những vấn đề được các nhà khoa học nói chung các nhà tâm học nói riêng
quan tâm nghiên cứu.
Giao tiếp gắn chặt chẽ với hoạt động phạm, một mặt căn bản của
quá trình hoạt động phạm, đồng thời một bộ phận trong cấu trúc năng lực
phạm của người thầy giáo. Để trở thành người thầy giỏi, làm cho nội dung
bài giảng ràng, dễ hiểu đối với người học còn chưa đủ; điều quan trọng hơn,
người thầy giáo phải biết hợp tác với người học, tạo ra mối quan hệ thân thiện
với người học, giữa học viên với nhau, làm cho học viên tự giác, nỗ lực học
tập, biết phối hợp với thầy, với bạn trong hoạt động phạm. Nghĩa là, người
thầy giáo phải kỹ năng giao tiếp tốt. Tuy nhiên, kỹ năng này đang hạn chế
của một bộ phận giảng viên hiện nay. Một số giảng viên không biết cách chủ
động tạo ra mối quan hệ giữa người dạy với người học, do vậy đã để lại bầu
không khí căng thẳng, nặng nề trong quan hệ thầy trò, làm hạn chế khả năng tiếp
thu tri thức của người học. Điều y cũng không phải ngoại lệ đối với một số
giảng viên ở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.
Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho giảng viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho giảng viên - Người đăng: Nguyễn Tố Uyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Nâng cao kỹ năng giao tiếp cho giảng viên 9 10 238