Ktl-icon-tai-lieu

Nhân sinh quan và thế giới quan

Được đăng lên bởi minhnhattran
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2509 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đọc và suy nghĩ (Chicken soup)

Nhiều tác giả

Đọc và Suy Nghĩ (Chicken Soup)
Người dịch: Trần Văn Hải

Lời Nói Đầu
Các bạn thân mến,
Kể khi tôi bắt đầu dịch những mẩu truyện này và đưa lên forum của mạng Netnam
đã hơn một năm trôi qua. Có biết bao niềm vui đã đến với tôi từ những lá thư từ
bạn bè và cả từ những người không quen biết gửi tới cảm ơn và khích lệ tôi tiếp tục
dịch và phổ biến những mẩu truyện này. Những lá thư này thật sự là những động
viên tinh thần rất lớn giúp tôi vượt qua mệt mỏi và những khó khăn để có thể gửi
đến các bạn những truyện tiếp theo.
Tôi mong các bạn đọc, suy nghĩ và cảm nhận được rằng trong cuộc sống có nhiều
điều tốt đẹp. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta có thể góp được gì cho cuộc sống
này, cho những người xung quanh ta, những người đang yêu thương ta.
Nếu các bạn có trải qua những kinh nghiệm tương tự như những nhân vật trong
truyện, mong các bạn sẽ gửi đến cho tôi để cùng chia xẻ kinh nghiệm có được với
nhiều bạn khác.
Hãy mở rộng lòng mình, bạn sẽ có hạnh phúc!
Xin cảm ơn các bạn.
Ngày 29 tháng 1 năm 2000
Trần Xuân Hải
mav@netnam2.org.vn

-1-

Đọc và suy nghĩ (Chicken soup)

Nhiều tác giả

Cách Nhìn Mới Về Cuộc Sống
Kathy Higgins

Khi tôi bắt đầu tập đạp xe đạp cách đây vài năm, tôi không bao giờ nghĩ rằng
chuyện tôi luyện tập đạp xe sẽ trở thành một điều gì lớn hơn là một vài cuốc xe
lòng vòng. Nhưng khi tôi khỏe lên, bạn bè tôi khuyến khích tôi nâng cao mức tập
luyện và thử sức với vài cuộc đường dài. Cuộc thử sức đầu tiên là đoạn đường 150
dặm (hơn 200km), MS-150, một cuộc đua xe hàng năm quyên góp tiền cho việc
nghiên cứu chống lại bệnh xơ cứng.
Khi tôi mới đăng ký dự thi, ý tưởng này dường như rất tuyệt vời - ủng hộ quyên
góp cho một việc từ thiện khi chạy xe đường dài - và tôi rất hăng hái luyện tập.
Nhưng khi cuộc đua đến, sự thiếu tự tin đã chiến thắng trong tôi. Tôi vẫn muốn
quyên góp cho việc từ thiện, nhưng tôi không còn muốn chạy một đoạn đường dài
như vậy trong suốt hai ngày liền.
Cuộc đua bắt đầu vào sáng ngày Chủ nhật tại vùng quê Georgia yên bình, và trong
vài giờ đầu tiên tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Đây chính là điều mà tôi tưởng tượng,
và tinh thần của tôi rất mạnh mẽ. Nhưng vào cuối ngày, tôi cảm thấy quá kiệt sức,
nóng nảy.
Nếu ai đó tin rằng thể xác được nối với linh hồn, tôi đây sẽ là một ví dụ cụ thể.
Mỗi điều than thở mà não đưa ra dường như đi thẳng tới hai chân tôi. "Mình không
thể chịu nổi nữa," thì chân bắt đầu một cơn chuột rút, và "những người khác đều
giỏi hơn mình" được tiếp theo là cả...
Đọc và suy nghĩ (Chicken soup) Nhiu tác gi
- 1 -
Đọc và Suy Nghĩ (Chicken Soup)
Người dch: Trn Văn Hi
Li Nói Đầu
Các bn thân mến,
K khi tôi bt đầu dch nhng mu truyn này và đưa lên forum ca mng Netnam
đã hơn mt năm trôi qua. Có biết bao nim vui đã đến vi tôi t nhng lá thư t
bn bè và c t nhng người không quen biết gi ti cm ơn và khích l tôi tiếp tc
dch và ph biến nhng mu truyn này. Nhng lá thư này tht s là nhng động
viên tinh thn rt ln giúp tôi vượt qua mt mi và nhng khó khăn để có th gi
đến các bn nhng truyn tiếp theo.
Tôi mong các bn đọc, suy nghĩ và cm nhn được rng trong cuc sng có nhiu
điu tt đẹp. Và quan trng hơn na là chúng ta có th góp đưc gì cho cuc sng
này, cho nhng người xung quanh ta, nhng người đang yêu thương ta.
Nếu các bn có tri qua nhng kinh nghim tương t như nhng nhân vt trong
truyn, mong các bn s gi đến cho tôi để cùng chia x kinh nghim có được vi
nhiu bn khác.
Hãy m rng lòng mình, bn s có hnh phúc!
Xin cm ơn các bn.
Ngày 29 tháng 1 năm 2000
Trn Xuân Hi
mav@netnam2.org.vn
Nhân sinh quan và thế giới quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhân sinh quan và thế giới quan - Người đăng: minhnhattran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Nhân sinh quan và thế giới quan 9 10 366