Ktl-icon-tai-lieu

Phân phối chương trình VL 12

Được đăng lên bởi Chuyen Vsp
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 12 CƠ BẢN
Chương 1. DAO ĐỘNG CƠ
(6 lý thuyết+3 bài tập+ 2thực hành = 11 tiết)
Tiết 1+2: Bài 1. Dao động điều hoà.
Tiết 3: Bài 2. Con lắc lò xo.
Tiết 4: Bài tập.
Tiết 5: Bài 3. Con lắc đơn.
Tiết 6: Bài 4. Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức. Cộng hưởng.
Tiết 7: Bài 5. Tổng hợp dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. phương pháp Fre-nen
Tiết 8: Bài tập.
Tiết 9+10: Bài 7. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.
Tiết 11: Bài tập cuối chương.
Chương 2. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM.
(6 lý thuyết+2 bài tập+ 1 kiểm tra = 9 tiết)
Tiết 12: Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.
Tiết 13: Bài 8. Giao thoa sóng
Tiết 13: Bài tập.
Tiết 15: Bài 9. Sóng dừng
Tiết 16: Bài tập
Tiết 17: Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm
Tiết 18: Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm.
Tiết 19. Bài tập.
Tiết 20: Kiểm tra viết.
Chương 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
(8 lý thuyết+4 bài tập+ 2 thực hành+ 1KTraHK1 = 15 tiết)
Tiết 21: Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều.
Tiết 22+23: Bài 13. Các mạch điện xoay chiều.
Tiết 24: Bài tập.
Tiết 25: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp.
Tiết 26: Bài 15. Công suất tiêu thụ của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất.
Tiết 27. Bài tập
Tiết 28: Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp.
Tiết 29: Bài 17. Máy phát điện xoay chiều.
Tiết 30: Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha.
Tiết 31: Bài tập.
Tiết 32: Bài tập.
Tiết 33: Kiểm tra học kỳ 1.
Tiết 34+35: Bài 19: Thực hành: khảo sát đoạn mạch xoay chiềucó R, L, C mắc nối tiếp.
Chương 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ.
(4 lý thuyết+1 bài tập = 5 tiết)
Tiết 36: Bài 20. Mạch dao động.
Tiết 37: Bài 21. Điện từ trường.
Tiết 38: Bài 22. Sóng điện từ.
Tiết 38: Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.
Tiết 40: Bài tập cuối chương.
Chương 5. SÓNG ÁNH SÁNG.
(5 lý thuyết+2 bài tập+ 2 thực hành+ 1kiểm tra = 10 tiết)
Tiết 41: Bài 24. Tán sắc ánh sáng.
Tiết 42: Bài 25. Giao thoa ánh sáng.
Tiết 43: Bài tập.
Tiết 44: Bài 26. Các loại quang phổ.
Tiết 45: Bài 27. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại.
Tiết 46: Bài tập
Tiết 47: Bài 28. Tia X.

Tiết 48+49: Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa.
Tiết 50: Kiểm tra viết.
Chương 6. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG.
(5 lý thuyết+2 bài tập = 7 tiết)
Tiết 51+52: Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng.
Tiết 53: Bài tập
Tiết 54: Bài 31. Hiện tượng quang điện trong.
Tiết 55: Bài 32. Hiện tượng quang – phát quang.
Tiết 56: Bài 33.Mẫu nguyên tử Bo.
Tiết 57: Bài tập.
Chương 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ.
(7 lý thuyết+2 bài tập ...
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ 12 CƠ BẢN
Chương 1. DAO ĐỘNG CƠ
(6 lý thuyết+3 bài tập+ 2thực hành = 11 tiết)
Tiết 1+2: Bài 1. Dao động điều hoà.
Tiết 3: Bài 2. Con lắc lò xo.
Tiết 4: Bài tập.
Tiết 5: Bài 3. Con lắc đơn.
Tiết 6: Bài 4. Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức. Cộng hưởng.
Tiết 7: Bài 5. Tổng hợp dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. phương pháp Fre-nen
Tiết 8: Bài tập.
Tiết 9+10: Bài 7. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.
Tiết 11: Bài tập cuối chương.
Chương 2. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM.
(6 lý thuyết+2 bài tập+ 1 kiểm tra = 9 tiết)
Tiết 12: Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.
Tiết 13: Bài 8. Giao thoa sóng
Tiết 13: Bài tập.
Tiết 15: Bài 9. Sóng dừng
Tiết 16: Bài tập
Tiết 17: Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm
Tiết 18: Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm.
Tiết 19. Bài tập.
Tiết 20: Kiểm tra viết.
Chương 3. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
(8 lý thuyết+4 bài tập+ 2 thực hành+ 1KTraHK1 = 15 tiết)
Tiết 21: Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều.
Tiết 22+23: Bài 13. Các mạch điện xoay chiều.
Tiết 24: Bài tập.
Tiết 25: Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp.
Tiết 26: Bài 15. Công suất tiêu thụ của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất.
Tiết 27. Bài tập
Tiết 28: Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp.
Tiết 29: Bài 17. Máy phát điện xoay chiều.
Tiết 30: Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha.
Tiết 31: Bài tập.
Tiết 32: Bài tập.
Tiết 33: Kiểm tra học kỳ 1.
Tiết 34+35: Bài 19: Thực hành: khảo sát đoạn mạch xoay chiềucó R, L, C mắc nối tiếp.
Chương 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ.
(4 lý thuyết+1 bài tập = 5 tiết)
Tiết 36: Bài 20. Mạch dao động.
Tiết 37: Bài 21. Điện từ trường.
Tiết 38: Bài 22. Sóng điện từ.
Tiết 38: Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.
Tiết 40: Bài tập cuối chương.
Chương 5. SÓNG ÁNH SÁNG.
(5 lý thuyết+2 bài tập+ 2 thực hành+ 1kiểm tra = 10 tiết)
Tiết 41: Bài 24. Tán sắc ánh sáng.
Tiết 42: Bài 25. Giao thoa ánh sáng.
Tiết 43: Bài tập.
Tiết 44: Bài 26. Các loại quang phổ.
Tiết 45: Bài 27. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại.
Tiết 46: Bài tập
Tiết 47: Bài 28. Tia X.
Phân phối chương trình VL 12 - Trang 2
Phân phối chương trình VL 12 - Người đăng: Chuyen Vsp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân phối chương trình VL 12 9 10 407