Ktl-icon-tai-lieu

Phật Học

Được đăng lên bởi Hai Nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mười Bốn Điều Phật Dạy
1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

...
M i B n i u Ph t D yườ Đ
1. K thù l n nh t c a i ng i là chính mình đờ ườ
2. Ngu d t l n nh t c a i ng i là d i trá đờ ườ
3. Th t b i l n nh t c a i ng i là t i đờ ườ đạ
4. Bi ai l n nh t c a i ng i là ghen t đờ ườ
5. Sai l m l n nh t c a i ng i là ánh m t mình đờ ườ đ
6. T i l i l n nh t c a i ng i là b t hi u đờ ườ ế
7. áng th ng l n nh t c a i ng i là t tiĐ ươ đờ ườ
8. áng khâm ph c l n nh t c a i ng i là v n lên sau khi ngãĐ đờ ườ ươ
9. Phá s n l n nh t c a i ng i là tuy t v ng đ ườ
10. Tài s n l n nh t c a i ng i là s c kho , trí tu đờ ườ
11. Món n l n nh t c a i ng i là tình c m đờ ườ
12. L v t l n nh t c a i ng i là khoan dung đờ ườ
13. Khi m khuy t l n nh t c a i ng i là kém hi u bi tế ế đờ ườ ế
14. An i l n nh t c a i ng i là b thí đ ườ
Phật Học - Người đăng: Hai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phật Học 9 10 902