Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp học tập siêu tốc

Được đăng lên bởi le-lam1
Số trang: 269 trang   |   Lượt xem: 3855 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bobbi DePorter & Mike Hernaki

Phương ph|p học tập siêu tốc

Bobbi DePorter & Mike Hernaki

PHƯƠNG PHÁP
HỌC TẬP SIÊU TỐC
Khơi dậy năng lực tiềm ẩn trong bạn
Nguyễn Thị Yến, Hiền Thu dịch

Nhà xuất bản Tri Thức
Công ty Sách Alpha

Tác giả: Bobbi DePorter & Mike Hernaki
Dịch giả: Nguyễn Thị Yến, Hiền Thu
Nhà xuất bản: Tri Thức
Năm xuất bản: Quí I/2007
Khổ sách: 15 x 23cm, in 1000 bản
----------------------------------------------Đ|nh m|y (TVE): Duyhoa83, Annsuri,
Alex_r, Linh12a4, Nhoclienxo
Biên tập: Annsuri
Ngày hoàn thành: 02/2009
Trình bày bản ebook này: kaufmannh2


MỤC LỤC
LỜI TỰA

11

LỜI GIỚI THIỆU

12

1. NGHIÊN CỨU LẠI PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

14

1.1. ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA SUPERCAMP
1.2. CON ĐƯỜNG DẪN TỚI SỰ THÀNH CÔNG
1.3. NGUYÊN TẮC 80/20
1.4. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP SIÊU TỐC

17
19
22
23

2. KHẢ NĂNG VÔ HẠN CỦA TRÍ TUỆ

28

2.1. VÀI NÉT VỀ BỘ NÃO NGƯỜI
2.2. MỖI PHẦN CỦA BỘ NÃO ĐỀU ĐẢM NHIỆM CÁC CHỨC NĂNG RIÊNG
2.3. THỜI GIAN VÀ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ
2.4. NÃO PHẢI, NÃO TRÁI

31
33
34
40

3. SỨC MẠNH CỦA WIFIM – “ĐIỀU NÀY CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI
VỚI MÌNH”
45
3.1. TẠO NIỀM SAY MÊ – WIIFM HỌC TẬP TO LỚN
3.2. WIIFM VÀ HỌC TẬP SIÊU TỐC
3.3. SỰ BIỂU DƯƠNG
3.4. ĐÁNG LẼ RA PHẢI LÀ THẾ
5

47
50
52
53

4. TẠO KHUNG CẢNH HỌC TẬP: MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP
ĐÚNG ĐẮN
57
4.1. KHUNG CẢNH NHỎ BÉ XUNG QUANH BẠN – SÁNG TẠO RA KHÔNG GIAN
60
4.2. ÂM NHẠC – YẾU TỐ ĐÓNG VAI TRÒ CƠ BẢN ĐỐI VỚI HỌC TẬP SIÊU TỐC 63
4.3. DẤU HIỆU TÍCH CỰC
65
4.4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC NHỎ BÉ TRONG MÔI TRƯỜNG RỘNG LỚN BAO LA
CHUNG
67
4.5. CỦNG CỐ LẠI KIẾN THỨC (“THỜI GIAN NGHỈ GIẢI LAO”)
73
LÀM VIỆC

5. GIỮ THÁI ĐỘ CHIẾN THẮNG: BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU BIẾT
MÌNH KHÔNG THỂ THẤT BẠI?
76
5.1. TỰ KHUYẾN KHÍCH MÌNH – MỘT TRẠNG THÁI TÂM LÝ CỦA THÁI ĐỘ TIN
CẬY
81
5.2. SINH LÝ HỌC CÓ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO?
86

6. KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP HỌC CỦA BẠN

90

6.1. CHỌN PHƯƠNG THỨC HỌC: NHÌN, NGHE, HAY ĐỘNG LỰC?
93
6.2. BẠN XỬ LÝ THÔNG TIN BẰNG CÁCH NÀO?
101
6.3. NHỮNG NGƯỜI TƯ DUY THEO PHƯƠNG THỨC CỤ THỂ LIÊN TỤC
109
6.4. NHỮNG NGƯỜI TƯ DUY THEO PHƯƠNG THỨC CỤ THỂ NGẪU NHIÊN 110
6.5. NHỮNG NGƯỜI TƯ DUY THEO PHƯƠNG THỨC TRỪU TƯỢNG NGẪU NHIÊN
112
6.6. NHỮNG NGƯỜI TƯ DUY THEO PHƯƠNG PHÁP TRỪU TƯỢNG LIÊN TỤC
114
6.7. LẬP KẾ HOẠCH KỲ NGHỈ THEO PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY KHÁC NHAU 116
6

6.8. CÂN BẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ NÃO

117

7. KỸ THUẬT GHI CHÉP CÔNG NGHỆ CAO

121

7.1. TẠI SAO PHẢI HỌC CÁCH GHI CHÉP
7.2. PHƯƠNG PHÁP PHÁC HỌA TRUYỀN THỐNG
7.3. NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ NÃO
7.4. LẬP BẢN ĐỒ TƯ DUY
7.5. PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢN ĐỒ...
Bobbi DePorter & Mike Hernaki
Phương ph|p học tập siêu tốc
Phương pháp học tập siêu tốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp học tập siêu tốc - Người đăng: le-lam1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
269 Vietnamese
Phương pháp học tập siêu tốc 9 10 922