Ktl-icon-tai-lieu

sáu chiếc mũ tài liệu

Được đăng lên bởi thuy-anh-283-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1066 lần   |   Lượt tải: 2 lần
 

Tư duy đột phá

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Edward de Bono sinh năm 1933 tại Malta. Ông có bằng thạc sỹ
về tâm lý học, sinh lý học và hàm tiến sĩ y khoa, là giáo sư tại các
Đại học Oxford, London, Cambridge, Harvard và giáo sư thỉnh

SÁU CHIẾC MŨ TƯ DUY 
Một phương pháp cần thiết trong
quản lý kinh doanh
(The Six Thinking Hats)

giảng tại 52 quốc gia khác nhau.
Edward de Bono là tác giả của gần 70 tác phẩm chuyên khảo
về tư duy đặc biệt là các phương pháp tư duy định hướng (lateral
thinking), được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Một số trường
sử dụng tác phẩm của ông như tài liệu học tập bắt buộc.
Ngoài ra, Edward de Bono còn cộng tác tư vấn, đào tạo cho

Tác giả: Edward De Bono
Nhà xuất bản: MICA Management Resources
Năm xuất bản: 1985
Số trang: 207
Dịch giả: Nguyễn Hữu Dũng
NXB Việt Nam: Trẻ
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 220

nhiều công ty, tập đoàn lớn trên thế giới như IBM, Du Pont,
Prudential, AT&T, British Airways, British Coal, NTT (Nhật),
Ericsson (Thụy Điển), Total (Pháp), Siemens, và Microsoft.

Ý TƯỞNG CHỦ ĐẠO
Mơ hồ là kẻ thù lớn nhất của một lối tư rành mạch. Sự đơn giản
chính là chìa khoá. “Khi tư duy rõ ràng và đơn giản, nó trở nên thú
vị và hiệu quả hơn.”

 

Phương pháp Sáu chiếc mũ tư duy rất dễ hiểu và do đó rất dễ

 

sử dụng. Công cụ này có thể sử dụng cho bất cứ quy mô tổ chức

 

nào, dù to hay nhỏ, để tạo ra một môi trường sáng tạo hơn, cải
thiện giao tiếp và hướng dẫn mọi người một lối tư duy rõ ràng hơn.
Chiếc mũ là thứ bạn có thể dễ dàng đội lên đầu hoặc bỏ ra.
Những chiếc mũ tượng trưng cho việc chúng ta có thể dễ dàng
thay đổi cách thức tư duy của mình. Điều tuyệt vời là tất cả chúng

1

2

Sáu chiếc mũ tư duy
ta, từ trẻ em cho đến những giám đốc điều hành cấp cao, đều có
thể áp dụng phương pháp này.

GIỚI THIỆU
Chúng ta phải luyện cho trí não chúng ta chỉ làm
một việc tại một thời điểm. Cùng một lúc, chúng ta
không thể có cả cảm xúc, logic, thực tế, sáng tạo, lẫn
tư duy tổ chức. Phương pháp sáu chiếc mũ tư duy
cho phép chúng ta tập trung quá trình tư duy, sàng
lọc những ý tưởng và thông tin đầu vào.
Mô hình tư duy dựa trên lập luận của phương
Tây chưa đủ để giải quyết tất cả những vấn đề đa
dạng mà chúng ta thường xuyên gặp phải trong hầu
hết các tổ chức. Để tìm ra con đường mới, một cách
tư duy phù hợp hơ, chúng ta cần phương pháp Sáu
chiếc mũ hay “tư duy song song.”
Tư duy song song là xem xét một vấn đề trên mọi
khía cạnh. Mỗi cá nhân đều có quan điểm riêng về
một ý kiến hay vật nào đó. Hãy để mọi người đứng ở
bốn phía khác nhau...
1
Tư duy đột phá
SÁUCHI
CMŨTƯDUY
M
t phương pháp cn thiết trong
qun lý kinh doanh
(The Six Thinking Hats)
Tác giả:
Edward De Bono
Nhà xuất bản:
MICA Management Resources
Năm xuất bản:
1985
Số trang:
207
Dịch giả:
Nguyễn Hữu Dũng
NXB Việt Nam:
Trẻ
Năm xuất bản:
2008
Số trang:
220
2
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Edward de Bono
sinh năm 1933 ti Malta. Ôngbng thc s
v tâm lý hc, sinh lý hc và hàm tiến sĩ y khoa, là giáo sư ti các
Đại hc Oxford, London, Cambridge, Harvard và giáo sư thnh
ging ti 52 quc gia khác nhau.
Edward de Bono là tác gi ca gn 70 tác phm chuyên kho
v tư duy đặc bit là các phương pháp tư duy định hướng (lateral
thinking), được dch ra nhiu ngôn ng khác nhau. Mt s trường
s dng tác phm ca ông như tài liu hc tp b
t buc.
Ngoài ra, Edward de Bono còn cng tác tư vn, đào to cho
nhiu công ty, tp đoàn ln trên thế gii như IBM, Du Pont,
Prudential, AT&T, British Airways, British Coal, NTT (Nht),
Ericsson (Thy Đin), Total (Pháp), Siemens, và Microsoft.
Ý TƯỞNG CHỦ ĐẠO
Mơ h là k thù ln nht ca mt li tư rành mch. S đơn gin
chính là chìa khoá. “Khi tư duy rõ ràng và đơn gin, nó tr nên thú
v và hiu qu hơn.”
Phương pháp Sáu chiếc mũ tư duy rt d hiu và do đó rt d
s dng. Công c này có th s dng cho bt c quy mô t chc
nào, dù to hay nh, để to ra mt môi trường sáng to hơ
n, ci
thin giao tiếp và hướng dn mi người mt li tư duy rõ ràng hơn.
Chiếc mũ là th bn có th d dàng đội lên đầu hoc b ra.
Nhng chiếc mũ tượng trưng cho vic chúng ta có th d dàng
thay đổi cách thc tư duy ca mình. Điu tuyt vi là tt c chúng
sáu chiếc mũ tài liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáu chiếc mũ tài liệu - Người đăng: thuy-anh-283-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
sáu chiếc mũ tài liệu 9 10 942