Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tập huấn quản trò

Được đăng lên bởi hoan-tranvan96
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 842 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI
-------ooOoo------Đề tài: NGƯỜI QUẢN TRÒ
Biên soạn Huỳnh Toàn
Trường Đoàn Lý Tự Trọng
I. NGƯỜI QUẢN TRÒ LÀ AI ?
Quản trò là người điều hành, tổ chức trò chơi nhỏ. Quản trò là một
vấn đề của khoa học và nghệ thuật. Khoa học ở chổ người quản trò phải có đủ
khả năng để nắm bắt đối tượng để tác động 1 cách tích cực đến người chơi
tạo ra một giá trị định hướng về giáo dục trí tuệ, thể chất và tính cách của con
người. Quản trò phải thấu hiểu giá trị mà trò chơi mang lại và nghiên cứu một
cách sâu sắc những giá trị đó đối với đời sống sinh hoạt tập thể thanh niên.
Nghệ thuật ở chổ biết khai thác các giá trị đó theo một tuần tự nhất định, phải
tự rèn luyện hoàn thiện mình ở lĩnh vực chức năng, ở phong cách, ở các sống
để có thể gần gũi, tác động đến đối tượng từ những trò chơi đa dạng, vừa sức
với thanh niên. Chính vì thế, khi trò chơi diễn ra thành công hay thất bại phần
lớn lệ thuộc vào tài năng, bản lĩnh khéo léo của người quản trò.
II. NHỮNG ĐIỀU CẦN CÓ VÀ CẦN TRÁNH CỦA NGƯỜI QUẢN TRÒ
1. Điều cần có của người quản trò :
1.1
Tính sư phạm : vì trò chơi cũng là hình thức giáo dục cho nên người
quản trò phải biết qua trò chơi mà trang bị cho đối tượng mình điều gì,
ngoài ra cón có tính công minh, biết thuyết phục mọi người, … qua từng
cử chỉ, hành vi của mình, qua cách mời gọi người chơi.
1.2
Tính phán đoán và quan sát nhanh : để ứng xử kịp thời các tình
huống để trò chơi diễn ra thành công.
1.3
Biết nhiều trò chơi, biết sáng tạo, sáng tác trò chơi.
1.4
Các đặc điểm khác : có giọng nói to, rõ, nói đủ lời, biết nói ngắn
gọn, biết nói đùa, nói có duyên, … phải có tính hoà đồng, tự chủ, biết
kiên nhẫn, nhanh nhạy, hoạt bát.
1.5
Hoạt động rèn luyện thường xuyên :
- Phải biết tích lũy, sưu tầm các loại trò chơi nhỏ.
- Tự tìm tòi sáng tạo trò chơi mới, thử nghiệm.
- Tập nói chuyện trước tập thể, nhất là nói đùa.
- Học và tích luỹ nhiều kiến thức ở mọi lĩnh cực ( lịch sử, văn hoá,địa lý
…) hổ trợ lúc chơi.
- Thường xuất hiện trước tập thể, xem tập thể là môi trường tốt nhất để
nâng cao nghiệp vụ quản trò của mình.
- Tự rút kinh nghiệm kịp thời qua mỗi trò chơi mà mình đã thực hiện.
2. Điều cần tránh của người quản trò :
- Trò chơi khi chơi phải đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, không
nên làm ngược đặc điểm đó.

- Phạt trong lúc chơi trò chơi nhỏ là cách nhắc nhở nhau đồng thời qua đó
động viên người chơi cô gắng hơn nên hình phạt nhẹ nhàng, tế nhị …
tránh trở thành nhục hình cho người chơi sai.
- Lúc chơi mọi người đều bình đẳng tr...
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI
-------ooOoo-------
Đề tài: NGƯỜI QUẢN TRÒ
Biên soạn Huỳnh Toàn
Trường Đoàn Lý Tự Trọng
I. NGƯỜI QUẢN TRÒ LÀ AI ?
Quản trò người điều hành, tổ chức trò chơi nhỏ. Quản trò một
vấn đề của khoa học và nghệ thuật. Khoa học ở chổ người quản trò phải có đủ
khả năng để nắm bắt đối tượng để tác động 1 cách tích cực đến người chơi
tạo ra một giá trị định hướng về giáo dục trí tuệ, thể chất và tính cách của con
người. Quản trò phải thấu hiểu gtrị mà trò chơi mang lại và nghiên cứu một
cách u sắc nhng giá trị đó đối với đời sống sinh hoạt tập thể thanh niên.
Nghệ thuật ở chổ biết khai thác các giá trị đó theo một tuần tự nhất định, phải
tự rèn luyện hoàn thiện mình lĩnh vực chức năng, phong cách, các sống
để thể gần gũi, tác động đến đối tượng từ những trò chơi đa dạng, vừa sức
với thanh niên. Chính vì thế, khi trò chơi diễn ra thành ng hay thất bại phần
lớn lệ thuộc vào tài năng, bản lĩnh khéo léo của người quản trò.
II. NHỮNG ĐIỀU CẦN CÓ VÀ CẦN TRÁNH CỦA NGƯỜI QUẢN TRÒ
1. Điều cần có của người quản trò :
1.1 Tính sư phạm : vì trò chơi cũng là hình thức giáo dục cho nên người
quản trò phải biết qua trò chơi mà trang bị cho đối tượng mình điều gì,
ngoài ra cón có tính công minh, biết thuyết phục mọi người, … qua từng
cử chỉ, hành vi của mình, qua cách mời gọi người chơi.
1.2 Tính phán đoán quan sát nhanh : để ứng xử kịp thời các tình
huống để trò chơi diễn ra thành công.
1.3 Biết nhiều trò chơi, biết sáng tạo, sáng tác trò chơi.
1.4 Các đặc điểm khác : giọng i to, , nói đủ lời, biết nói ngắn
gọn, biết nói đùa, nói duyên, phải tính hoà đồng, t chủ, biết
kiên nhẫn, nhanh nhạy, hoạt bát.
1.5 Hoạt động rèn luyện thường xuyên :
- Phải biết tích lũy, sưu tầm các loại trò chơi nhỏ.
- Tự tìm tòi sáng tạo trò chơi mới, thử nghiệm.
- Tập nói chuyện trước tập thể, nhất là nói đùa.
- Học tích luỹ nhiu kiến thức mọi lĩnh cực ( lịch sử, văn hoá,địa
…) hổ trợ lúc chơi.
- Thường xuất hiện trước tập thể, xem tập thể môi trường tốt nhất để
nâng cao nghiệp vụ quản trò của mình.
- Tự rút kinh nghiệm kịp thời qua mỗi trò chơi mà mình đã thực hiện.
2. Điều cần tránh của người quản trò :
- Trò chơi khi chơi phải đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, không
nên làm ngược đặc điểm đó.
Tài liệu tập huấn quản trò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tập huấn quản trò - Người đăng: hoan-tranvan96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Tài liệu tập huấn quản trò 9 10 759