Ktl-icon-tai-lieu

thủ thuật hay

Được đăng lên bởi tranhoangquan1986
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tổng hợp các thủ thuật hay cho Word (tiếp theo)
Đối với những bạn mới làm quen với tin học cơ sở và nhất là Word thì bài viết dưới
đây sẽ là công cụ đắc lực hỗ trợ bạn sử dụng word một cách thành thạo và hiệu quả.
1. Bảo vệ đôi mắt của bạn
Chúng ta đã quá quen thuộc với màn hình soạn thảo mặc định dạng nền trắng chữ
đen trong MS Word. Tuy nhiên, chính màn hình trắng sáng này rất dễ làm mắt chúng
ta mau chóng mệt mỏi và đau khi làm việc lâu với nó.
Điều này về lâu dài sẽ có những tác động rất xấu đến mắt và sức khỏe của bạn. MS
Word có một cách giúp bạn tránh được sự tác động của nền sáng trắng này khi làm
việc. Đó là thay đổi màu nền và màu chữ mặc định từ nền trắng chữ đen thành nền
xanh chữ trắng.
Bạn có thể làm như sau: vào Tools\Options..., chọn thẻ General trong hộp thoại xuất
hiện và đánh dấu kiểm vào mục Blue ground, white text, xong nhấn OK. Với cách
này, màn hình soạn thảo sẽ trở nên rất dễ chịu mà vẫn đảm bảo tốt sự tương phản
cần thiết giữa nền và chữ.
Lưu ý: văn bản khi in vẫn giữ nguyên dạng nền trắng chữ đen.
2. Khắc phục lỗi nhảy cách chữ có dấu
- Khi soạn thảo các văn bản bằng ngôn ngữ có dấu, thường gặp là tiếng Việt với bộ
gõ Vietkey hay Unikey, chúng ta thường hay gặp lỗi các chữ có dấu bị nhảy cách,
chẳng hạn “cu a s o ti n ho c”...
Lỗi này phát sinh thường sau khi bạn dùng các thao tác copy, paste hoặc cũng có
thể là... tự nhiên.
Để khắc phục lỗi này, bạn hãy vào mục Tools\Options... từ giao diện soạn thảo của
MS Word, chọn thẻ Edit và vào mục Settings. Tại hộp thoại Settings, bạn hãy bỏ dấu
kiểm ô Adjust sentence and word spacing automatically và nhấn OK hai lần.
3. Xóa Password trong Word-Excell
Khi tạo một file văn bản bằng MS-Word hoặc file bảng tính bằng MS-Excel, chúng ta
có thể bảo mật bằng cách thiết lập mật khẩu. Sau một thời gian, có thể bạn sẽ quên
mật khẩu đã thiết lập, vậy phải làm thế nào ?
Trước khi xóa password, bạn cần download phần mềm Free Word and Excel
password recovery (FWEpr) về máy.
Link download: Free Word and Excel password recovery
Sau khi cài đặt, tiến hành phục hồi pasword theo trình tự sau:
- Thẻ Welcome: Giới thiệu tổng quan về chương trình và địa chỉ website.
- Thẻ Select file: Bấm vào nút Select a file, chỉ đến vị trí của file word hoặc excel cần
phục hồi mật khẩu (chú ý file word có phần mở rộng là .doc còn file excel có phần
mở rộng là .xls, lựa chọn tại khung File of Style).
- Thẻ Dictionary recovery: Được sử dụng nếu trước đó chúng ta có một file dạng text
(*.txt) ghi nhớ mật khẩu của file này trong...
ế
ơếướ
 !"
#"$ 
%&'
()"*+,&
-.-"
-/ế."()
-&ượ.
"-
/"
$-ư012"""+3/
.$+!/+/24"5
+*ươ
ế"
6ư 708.*"
9"4-
:48 -+ườế5
;5.<.+&ườ-+
=>"""
6ườ.?+@-
"""*"
.+'12"""
()+A)")+'
. BC!24"
D"E-F!:A/
4G8():G,():A/+&
-ế.")+-*
.'ế+ếH
ướ./-!+!IA/
!IA"
6.!0IA/!
).+ế!0
:03ươ!"
:)G0$&)G+ế,G!/
.&7G!-"JG/-
"/+.IK)"
:L0ưếướ-&-G/
M"/.G-.."
N*O P"$&)Lế
G/ế"$&3ươế.ế
.,"
:$K0ượ.&. -
.ướườ*"-0
Q4%0%R.ế.S:T
.7:U-ườ.7."Q4
Iượ.7--."
V/&3ươếJ"(.+ơ
IAượ"
thủ thuật hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thủ thuật hay - Người đăng: tranhoangquan1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
thủ thuật hay 9 10 138