Ktl-icon-tai-lieu

Thức tỉnh mục đích sống Eckhart Tolle

Được đăng lên bởi treviettreviet
Số trang: 441 trang   |   Lượt xem: 5185 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Original title:

A New Earth
by Eckhart Tolle
Copyright © Eckhart Tolle, 2005
Vietnamese Copyright © 2011 by First News – Tri Viet Co., Ltd
All rights reserved including the right of reproduction in whole
or in part in any form. This edition published by agreement with
Dutton, a member of Penguin Group (USA) Inc.

A NEW EARTH
– THỨC TỈNH MỤC ĐÍCH SỐNG –
Công ty First News – Trí Việt giữ bản quyền xuất bản và phát hành
ấn bản tiếng Việt trên toàn thế giới theo hợp ồng chuyển giao
bản quyền với Nhà xuất bản Dutton, thuộc tập oàn Penguin
Group, Hoa Kỳ.
Bất cứ sự sao chép nào không ược sự ồng ý của First News ều là
bất hợp pháp và vi phạm Luật Xuất bản Việt Nam, Luật Bản quyền
Quốc tế và Công ước Bảo hộ Bản quyền Sở hữu Trí tuệ Berne.

CÔNG TY VĂN HÓA SÁNG TẠO TRÍ VIỆT – FIRST NEWS
11H Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM
Tel: (84.8) 38227979 – 38227980 – 38233859 – 38233860
Fax: (84.8) 38224560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

Eckhart Tolle

Người dịch:
Đỗ Tâm Tuy
Diện Mục Nguyễn Văn Hạnh

FIRST NEWS
NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

LỜI GIỚI THIỆU

T

ôi rất hân hoan khi hoàn tất phần chú thích và hiệu
ính tác phẩm xuất sắc “Thức Tỉnh Mục Đích Sống” này của
ông Eckhart Tolle. Công khó phiên dịch trọn tác phẩm là công
sức của anh Đỗ Tâm Tuy và trên hết là những óng góp lớn
lao của các anh, chị ở First News – Trí Việt ể giúp cho ra ời
tác phẩm xuất sắc nhất của Eckhart Tolle này.
Mười năm trước, với tất cả những thành công trong công
việc, ời sống cá nhân và gia ình, tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn
một cái gì. Cảm giác bất ổn này ã làm cho tôi quay quắt, vật
vã. Nhiều lần tôi ã gào lên:
“Không lẽ cuộc ời khốn khó này chỉ có bấy nhiêu thôi?”
Lúc ó, tôi không ý thức rằng sở dĩ những cảm giác rối rắm
ấy hiện diện là vì bản thân tôi, trong chiều sâu, tôi không biết
mình muốn cái gì. Tôi khổ sở vì không cảm thấy thỏa mãn với
những gì mình ang có. Có lúc tôi tự hỏi:

6 - A New Earth

“Tôi thực sự là ai?”
“Tại sao tôi có mặt trong cuộc ời này?”
Trong thời gian ấy, tôi lại bắt ầu gặp phải những khó
khăn trong công việc, trong gia ình và trong ời sống hôn
nhân,... mà tôi phải chịu bó tay, chẳng g...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thức tỉnh mục đích sống Eckhart Tolle - Người đăng: treviettreviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
441 Vietnamese
Thức tỉnh mục đích sống Eckhart Tolle 9 10 371