Ktl-icon-tai-lieu

Tọa đàm : Đọc sách thời @

Được đăng lên bởi thienlytieudao-gmail-com
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1211 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguồn gốc

Tại sao là ngày 23/4?

Thế giới đó đây

Sách “lạ”

 Năm

1995 UNESCO chọn ngày 23
tháng 4 làm “Ngày sách thế giới”, còn
gọi là “Ngày sách và bản (tác) quyền
thế giới”.
Ngày Sách thế giới được các
nước tổ chức hàng năm từ năm
1996.

• Ngày 23/4 là ngày lễ sách
truyền thống của vùng
Catalonia.
• Ngày 23/4 là ngày mất của
nhiều nhà văn lớn như
Cervantes (TBN), William
Shakespeare …
• Ở Anh lấy ngày thứ năm đầu
tiên của tháng 3 để kỷ niệm
Ngày Sách thế giới.

• Năm 2001 UNESCO đưa thêm sáng kiến “Thủ
đô sách thế giới”.
2001
2002
2003
2004
2005

Madrid
Alexandra
New Delhi
Antwerp
Montreal

2006
2007
2008
2009
2010

Turin
Bogota
Amsterdam
Bayrut
Ljubljana

• Triển lãm sách
(nhà sách, cửa
hiệu, đường phố)
• Tặng hoa hồng
(ngày tình nhân
của những người
mê sách)

• Thi hóa trang nhân vật
• Giao lưu trực tuyến với
nhà văn
• Phát cho trẻ tấm phiếu có
giá trị tương đương 1 Bảng
Anh để mua sách
• Giới thiệu một danh mục
sách hay cho trẻ em
• Gợi ý giáo viên những hoạt
động có thể tổ chức cho
học sinh

• Phát hành tem kỷ niệm
ngày Sách thế giới
• Giảng giải khái niệm bản
quyền cho trẻ em
• Nhà xuất bản tặng sách cho
trường học
• Đấu giá từ thiện tác phẩm
nghệ thuật lấy kinh phí
tặng sách

 Ngày 23/4 là ngày Trẻ em đọc sách
(NHật).
 Tổ chức Hội chợ Sách quốc tế
Guadalajara (Mehico)
“Đọc sách maratong” (tiếp sức)
  Nhà văn giới thiệu tác phẩm
 Trẻ em viết về những nhà văn
lớn của Jamaica
 Trình chiếu những phim ngắn về
việc ăn cắp bản quyền.

Sachhay.com – “Một cuốn sách 2009”
Hội sách Hùng Vương 2004

Ngày Sách thế giới 2006 – KS New World

• 6 trang
• 23.83 cara

• Khổ 46 x 33 x 24
•2.177 viên ngọc
•7kg bạc
•Hơn 0.5kg vàng

• 304
trang
Kỷ
lục Vietnam
• 3.85m
• 322
trangx 2.77m
• 1060
kg x 0.15m
• 1m
x 0.52m
• “Ký
• 40
kg ức về Bayrut”

• 14 trang
• 155 chữ
• 0.9 mm x 0.8 mm

• Cao 18 mm

• Xuất bản năm 1539

• 11.095 tập
• 22.877 chương
• 370 triệu chữ

• 2008
– “Người đưa thư vùng nông thôn ở Hy Lạp và
những con số hủy bỏ của họ”
– “Cách chống bom cho ngựa”
– “Làm sao tránh các tàu thủy khổng lồ?”

• 2009
– “Những người còn sống như đã chết: Làm thế nào
để họ liên kết mình với với những người xa lạ
xung quanh và nên giải quyết vấn đề thế nào?”
– “Cách quản lý dự trữ mặt hàng sừng tê giác: tiêu
chuẩn tối thiểu và những phương pháp hay nhất
của Đông Phi và Nam Phi”

















http://theg...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tọa đàm : Đọc sách thời @ - Người đăng: thienlytieudao-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Tọa đàm : Đọc sách thời @ 9 10 64