Ktl-icon-tai-lieu

Tôi tài giỏi bạn cũng thế

Được đăng lên bởi trinhxinhqx
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN MỘT
TÔI TÀI GIỎI BẠN CŨNG THẾ
CHƯƠNG MỘT
TỪ ĐẦN ĐỘN TRỞ THÀNH THIÊN TÀI
CÓ THỂ NÀO MỘT ĐỨA TRẺ NGỐC NGHẾCH, ĐẦN ĐỘN LẠI TRỞ THÀNH MỘT
TÀI NĂNG SÁNG CHÓI?
Trước hết, tôi xin chúc mừng bạn vì đã chọn quyển sách này. Việc bạn sẵn sàng đầu tư
thời gian và công sức để đọc quyền sách này cho thấy tự đáy lòng mình, bạn biết rõ rằng bạn có
khả năng đạt nhiều thành công hơn những gì bạn đang đạt được ngày hôm nay. Cho dù bây giờ
bạn đang là 1 học sinh giỏi, một học sinh trung bình hay thậm chí là 1 học sinh kém, tôi chắc
chắn rằng bạn có tiềm năng để đạt được những kết quả xuất sắc mà bạn khao khát. Bạn biết rõ và
bạn có niềm tin mãnh liệt rằng trong bạn, mọi tài năng tiềm ẩn đang đợi được giải phóng.
Hầu như mỗi ngày, tôi đi khắp nơi tổ chức những buổi chuyên đề dành cho hàng ngàn
học sinh, giáo viên về cách phát triển khả năng tiềm ẩn trong họ để đạt thành tích xuất sắc. Báo
chí, đài truyền hình ca ngợi tôi như bậc thầy về việc học và như 1 thiên tài. Họ đề cập đến việc
tôi đã giúp nhiều học sinh, đặc biệt là những học sinh “hết thuốc chữa”, trở thành những người
không những thành công trong việc học mà còn thành công trong các lĩnh vực cuộc sống khác.
Xin thưa với các bạn, người cảm thấy bất ngờ nhất về những điều kì diệu ấy chính là...
bản thân tôi. Cách đây không lâu, tôi đư ợc biết tới như 1 đứa trẻ tầm thường, lười biếng, dốt nát,
không thể làm được gì. Vậy thì làm thế nào mà 1 đứa trẻ từng bị coi là “đần độn” giờ đây lại
được ca ngợi như 1 ”thiên tài”? Những ai biết tôi bây giờ cũng không thể nào tin được trước đây,
tôi là 1 học sinh kém, liên tục thi trượt và không có tương lai. Đúng đấy các bạn, tôi từng là 1
học sinh như thế. Tôi không cần biết đã bao nhiêu lần bạn bị mắng là “ngu ngốc”, “hết thuốc
chữa”, “không làm được trò trống gì”, ”chậm tiến”. Nhưng bạn ơi, hãy tin đi, cũng như tôi, bạn
có sức mạnh, khả năng tiềm tàng để thay đổi mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn và trở thành
một tài năng thực thụ.
Trong quyển sách này, tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các phương pháp để đạt được kì tích
đó. Cũng xin nhắc lại rằng, tôi không hề hướng dẫn bạn con đường đi đến thành công từ 1 vị trí
của một người thông minh có sẵn và luôn đạt kết quả tốt. Tôi hướng dẫn bạn từ phương diện của
một người từng bị coi là dốt nát, từng là 1 học sinh kém cỏi. Do đó, nếu bây giờ bạn vẫn còn học
thua kém bạn bè, tôi hiểu và hoàn toàn chia sẻ cảm giác với bạn. Đơn giản vì tôi đã trong hoàn
cảnh của bạn, thậm chí còn nhiều khả năng là tôi còn tệ hơn bạn rất nhiều.
ĐƠN GIẢN T...
»»--(¯`° MegaSharesVn Team °´¯)--»»
PHN MT
II GII BN CŨNG TH
CHƯƠNG MT
T ĐẦN ĐN TR THÀNH THIÊN TÀI
CÓ TH NÀO MT ĐA TR NGC NGHCH, ĐẦN ĐN LI TR THÀNH MT
TÀI NGNG CHÓI?
Trước hết, i xin cc mng bn đã chn quyn sách này. Vic bn sn ng đầu
thi gian và ng sc để đọc quyn sách này cho thy t đáy lòng nh, bạn biết rng bn
kh năng đạt nhiu thành ng hơn nhng bn đang đạt đưc ngày hôm nay. Cho dù y gi
bạn đang là 1 hc sinh gii, mt hc sinh trung bình hay thm clà 1 hc sinh m, tôi chc
chn rng bn có tim năng để đạt được nhng kết qu xut sc mà bn khao khát. Bn biết rõ và
bnnim tin nh lit rng trong bn, mi tài ng tim n đang đi đưc gii phóng.
Hu như mi ngày, tôi đi khắp i t chc nhng bui chuyên đề nh cho hàng ngàn
hc sinh, giáo viên v cách phát trin kh năng tim n trong h để đạt thành ch xut sc. Báo
chí, đài truyn hình ca ngi tôi như bậc thy v vic hc như 1 thiên tài. Họ đề cập đến vic
tôi đã giúp nhiều hc sinh, đặc bit là nhng hc sinh “hết thuc cha”, tr thành nhng người
không nhng thành công trong vic học n thành công trong các nh vc cuc sng khác.
Xin thưa vi các bn, người cm thy bt ng nht v những điu kì diu y chính là...
bn thân tôi. Cách đây không u, i đưc biết ti như 1 đứa tr tm thường, lười biếng, dt nát,
không th m đưc . Vy t làm thế nào mà 1 đa tr tng b coi “đn độn” gi đây lại
được ca ngợi như 1 thiên tài? Nhng ai biết iy gi cũng không th nào tin được trưc đây,
tôi 1 hc sinh m, liên tc thi trượt và không tương lai. Đúng đy các bn, i tng là 1
hc sinh như thế. Tôi không cn biết đã bao nhiêu ln bn b mng là ngu ngốc, “hết thuc
cha”, không làm đưc trò trng , chm tiến. Nhưng bạn ơi, hãy tin đi, cũng như i, bạn
sc mnh, kh năng tiềm tàng để thay đi mi th trong khong thi gian ngn tr thành
mti năng thc th.
Trong quyn sách này, tôi s ng dn bn chi tiếtc phương pháp để đạt đưc kì tích
đó. Cũng xin nhc li rng, tôi không h ng dn bn con đưng đi đến thành ng t 1 v trí
ca một người thông minh có sn luôn đạt kết qu tốt. Tôi hướng dn bn t phương diện ca
mt người tng b coi là dt nát, tng là 1 hc sinh kém ci. Do đó, nếuy gi bn vn còn hc
thua m bn bè, tôi hiu và hn toàn chia s cm giác vi bn. Đơn giản tôi đã trong hn
cnh ca bn, thm cn nhiu kh năng là tôi n t n bạn rt nhiu.
ĐƠN GIN TÔI TNG LÀ MT HC SINH KÉM
Tôi tài giỏi bạn cũng thế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tôi tài giỏi bạn cũng thế - Người đăng: trinhxinhqx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Tôi tài giỏi bạn cũng thế 9 10 988