Ktl-icon-tai-lieu

2013 YEARLY EMPLOYMENT REVIEW & DEVELOPMENT PLANING

Được đăng lên bởi Nguyen van Trong
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1588 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2013
YEARLY EMPLOYMENT REVIEW
&
DEVELOPMENT PLANING
Name of Employee:
Name of Line manager:
Unit:

Đỗ Văn Nghĩa

Title: Service engineer

Trần Sỹ Hải

Service Department

Title: Service Manager
Date of evaluation: June 19, 2013.

Our Values
Trust & Accountability
People as partners
Yearly Employment Review & Development Planning

Page 1 of 10

Active Communication & Teamwork
Expertise-driven
CAN-I
Customer FIRST

Yearly Employment Review & Development Planning

Page 2 of 10

Section 1/ Phần 1: PERFORMANCE REVIEW/ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC
(From 1July2012 to 30June2013 – Từ 1/7/2012 đến ngày 30/6/2013)

Objectives/
Action plan/
Mục tiêu công việc
Kế hoạch hành động
Objective 1/ Mục tiêu công việc 1: Cải thiện dịch vụ phục vụ khách hàng

% focus/100%
% tỉ trọng/100%

lên kế hoạch thực hiện
bảo trì khu vực mình
50%
quản lý.
Description of action taken/ Mô tả công việc đã thực hiện: theo dõi kế hoạch bảo trì trong tháng và thực
hiện đúng thời gian, những vật tư tiêu hao phải được thay đúng quy định đã đề ra (đèn, cuvett, hạt
nhưa…)
KPI 1/ Chỉ số đo lường hiệu suất công việc 1:

bảo trì máy móc khu vực mình quản lý đạt 80% kế
hoạch đề ra.

Description of result/ Mô tả kết quả đã đạt được:

KPI 2/ Chỉ số đo lường hiệu suất công việc 2: Giảm

thiểu tỉ lệ sự cố của thiết bị:
-Đối với máy tự động trong tháng là 1lần (sự cố
khẩn)/1 máy.
- Đối với máy bán tự động trong tháng là 0,15 lần
(sự cố khẩn)/1 máy.
- Đối với máy huyết học trong tháng là 0,5 lần (sự
cố khẩn)/1 máy.
- Đối với hệ thống nước trong tháng là 0,03 lần (sự
cố khẩn)/1 máy.

Số lần sửa chữa cho
một loại sự cố trong
tháng
30%

Description of action taken/ Mô tả công việc đã thực hiện: khi sự cố xảy ra kỹ sư sẽ cố gắng khắc phục

một lần không để xẩy ra lỗi tương tự trong vòng 30 ngày.
Description of result/ Mô tả kết quả đã đạt được:

KPI 3/ Chỉ số đo lường hiệu suất công việc 3: giảm

lên kế hoạch hàng tuần
cụ thể để thực hiện công
20%
việc
Description of action taken/ Mô tả công việc đã thực hiện: trước khi đi thực hiện dịch vụ phải hẹn trước với
khách hàng thời gian cụ thể, kỹ sư phải đến đúng giờ, sau khi bảo trì hoặc sửa chữa máy phải được
vệ sinh sạch sẽ.
số trường hợp phàn nàn từ khách hàng xuống còn
3 trường hợp trong 12 tháng.

Description of result/ Mô tả kết quả đã đạt được:

Description of overall performance (by line manager)/ Mô tả chung về kết quả thực hiện công việc của nhân
viên (thực hiện bởi quản lý trực tiếp):

Yearly Employment Review & Development Planning

Page 3 of 10

Rank Performan...
2013
YEARLY EMPLOYMENT REVIEW
&
DEVELOPMENT PLANING
Name of Employee: Đỗ Văn Nghĩa Title: Service engineer
Name of Line manager: Trần Sỹ Hải Title: Service Manager
Unit: Service Department Date of evaluation: June 19, 2013.
Our Values
Trust & Accountability
People as partners
Yearly Employment Review & Development Planning Page 1 of 10
2013 YEARLY EMPLOYMENT REVIEW & DEVELOPMENT PLANING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
2013 YEARLY EMPLOYMENT REVIEW & DEVELOPMENT PLANING - Người đăng: Nguyen van Trong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
2013 YEARLY EMPLOYMENT REVIEW & DEVELOPMENT PLANING 9 10 769