Ktl-icon-tai-lieu

511 câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu kỹ thuật

Được đăng lên bởi thuydungbaby151
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 4668 lần   |   Lượt tải: 83 lần
511 câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu kỹ thuật
(Tham khảo bộ câu hỏi thi học kỳ môn Vật liệu kỹ thuật – Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên)
Sưu tầm: Trần Hoàn
Tổng hợp: Lê Huy Trọng

Trong các phát biểu về ảnh hưởng của các nguyên tố tạp chất đến tính chất của thép
các bon, phát biểu nào sau đây là sai?
A. S làm thép bị bở nóng do tạo cùng tinh dễ chảy (Fe + FeS)
B. P làm cho thép bị bở nguội vì tạo thành pha giòn Fe3P
C. Mn hòa tan vào F làm tăng độ cứng, độ bền của pha này
D. Si làm giảm mạnh độ dẻo dai của thép vì tạo thành pha giòn SiC
Câu 2. Nhiệt độ tôi cho thép CD100 là:
A. 8208400C
C. 8008200C
D. 7808000C
B. 7607800C
Câu 3. Thép gió cứng nóng tới nhiệt độ khoảng:
A. 5005500C
C. 5506000C
D. 6507000C
B. 6006500C
Câu 4. 30Cr13 là:
A. Thép chịu mài mòn B. Thép chịu nhiệt C. Thép không gỉ hai pha
D. Thép nồi hơi
Câu 5. Môi trường tôi thích hợp cho thép các bon (%C = 0,4)là:
B. Muối nóng chảy
A. Nước lạnh
C. Dung dịch muối hoặc xút 10%
D. Dầu công nghiệp
Câu 6. Mác thép C8s được khử oxy bằng gì?
A. Fero Si
B. Fero Mn và fero Al
C. Fero Si và fero Al D.
Fero Mn
Câu 7. Thẩm C ở thể nào có tốc độ thấm nhanh nhất?
A. Thể khí
C. Thể rắn
D. Tùy từng trường hợp
B. Thể lỏng
Câu 8. Để làm dụng cụ cắt phải nhiệt luyện thép thành tổ chức gì?
A. Peclit
C. Bainit
D. Xoocbit
B. Mactenxit
Câu 9. Theo giản đồ trạng thái Fe - C, gang trắng có thành phần C là:
B. 0,8  6,67%
C. 0,8  2,14%
D. 2,14  6,67%
A. 2,14  4,3%
Câu 10. Trong các đặc điểm sau khi chế tạo gang cầu, đặc điểm nào sai?
A. Dùng Mg hoặc Ce để biến tính cầu hóa
B. Hợp kim hóa bằng Mn (2%), Ni (1%)
C. Gang lỏng có nhiệt độ cao hơn bình thường 50  800C
D. C và Si cao
Câu 11. Để luyện thép người ta sử dụng loại gang nào?
B. Gang cầu
C. Gang xám
D. Gang dẻo
A. Gang trắng
Câu 12. Trong các mác thép sau, mác nào không dùng để thấm các bon?
B. C25
C. C20
D. 20Cr
A. C35
Câu 13. Trong các ưu điểm của thấm các bon thể rắn, ưu điểm nào sau đây không đúng?
A. Thao tác dễ dàng
B. Thiết bị đơn giản C. Chất thấm dễ tìm D. Dễ cơ khí hóa
Câu 1.

Chọn ra đáp án sai trong các chuyển biến cơ bản khi nhiệt luyện thép sau?
A. [F + Xe]  
B.   M
D.   [F + Xe]
C. F + Xe  
Câu 15. Với chi tiết có hình dạng phức tạp thì không nên áp dụng phương pháp tôi nào?
B. Tôi đẳng nhiệt
A. Tôi trong một môi trường
C. Tôi phân cấp
D. Tôi trong hai môi trường
Câu 16. Nung nóng và làm nguội liên tục khi tôi cao tần áp dụng cho các chi tiết nào?
A. Bánh răng lớn, cổ trục khuỷu
B. Trục dài, băng máy với bề mặt lớn
C. Chi ...
511 câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu kỹ thuật
(Tham khảo bộ câu hỏi thi học kỳ môn Vật liệu kỹ thuật – Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên)
Sưu tầm: Trần Hoàn
Tổng hợp: Lê Huy Trọng
Câu 1.
Trong các phát biểu về ảnh hưởng của các nguyên tố tạp chất đến tính chất của thép
các bon, phát biểu nào sau đây là sai?
A.
S làm thép bị bở nóng do tạo cùng tinh dễ chảy (Fe + FeS)
B.
P làm cho thép bị bở nguội vì tạo thành pha giòn Fe
3
P
C.
Mn hòa tan vào F làm tăng độ cứng, độ bền của pha này
D
.
Si làm giảm mạnh độ dẻo dai của thép vì tạo thành pha giòn SiC
Câu 2.
Nhiệt độ tôi cho thép CD100 là:
A.
820
840
0
C B. 760
780
0
C
C.
800
820
0
C
D.
780
800
0
C
Câu 3.
Thép gió cứng nóng tới nhiệt độ khoảng:
A.
500
550
0
C B. 600
650
0
C
C.
550
600
0
C
D.
650
700
0
C
Câu 4.
30Cr13 là:
A.
Thép chịu mài mòn
B.
Thép chịu nhiệt C. Thép không gỉ hai pha
D.
Thép nồi hơi
Câu 5.
Môi trường tôi thích hợp cho thép các bon (%C = 0,4)là:
A. Nước lạnh
B.
Muối nóng chảy
C.
Dung dịch muối hoặc xút 10%
D.
Dầu công nghiệp
Câu 6.
Mác thép C8s được khử oxy bằng gì?
A.
Fero Si
B.
Fero Mn và fero Al
C.
Fero Si và fero Al D.
Fero Mn
Câu 7.
Thẩm C ở thể nào có tốc độ thấm nhanh nhất?
A.
Thể khí B. Thể lỏng
C.
Thể rắn
D.
Tùy từng trường hợp
Câu 8.
Để làm dụng cụ cắt phải nhiệt luyện thép thành tổ chức gì?
A.
Peclit B. Mactenxit
C.
Bainit
D.
Xoocbit
Câu 9.
Theo giản đồ trạng thái Fe - C, gang trắng có thành phần C là:
A. 2,14
4,3%
B.
0,8
6,67%
C.
0,8
2,14%
D.
2,14
6,67%
Câu 10.
Trong các đặc điểm sau khi chế tạo gang cầu, đặc điểm nào sai?
A.
Dùng Mg hoặc Ce để biến tính cầu hóa
B. Hợp kim hóa bằng Mn (2%), Ni (1%)
C.
Gang lỏng có nhiệt độ cao hơn bình thường 50
80
0
C
D.
C và Si cao
Câu 11.
Để luyện thép người ta sử dụng loại gang nào?
A. Gang trắng
B.
Gang cầu
C.
Gang xám
D.
Gang dẻo
Câu 12.
Trong các mác thép sau, mác nào không dùng để thấm các bon?
A. C35
B.
C25
C.
C20
D.
20Cr
Câu 13.
Trong các ưu điểm của thấm các bon thể rắn, ưu điểm nào sau đây không đúng?
A.
Thao tác dễ dàng
B.
Thiết bị đơn giản
C.
Chất thấm dễ tìm D. Dễ cơ khí hóa
511 câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
511 câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu kỹ thuật - Người đăng: thuydungbaby151
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
511 câu hỏi trắc nghiệm môn Vật liệu kỹ thuật 9 10 697