Ktl-icon-tai-lieu

Ăn Mòn Và Bảo Vệ Kim Loại

Được đăng lên bởi chung-thieu-dinh
Số trang: 183 trang   |   Lượt xem: 2662 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐHQG.Ăn Mòn Và Bảo Vệ Kim Loại - Trịnh Xuân Sén, 183 Trang.pdf
1
NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2006.
T khoá: Ăn mòn kim loi, Phn ng ăn mòn, Faraday, Pin đin hóa, Bình đin phân, Độ dn
đin, Linh độ ion, S vn ti, Dung dch cht đin ly, Đo độ dn đin, Ăn mòn và bo v kim
loi, Thế đin cc, Sc đin động ca bin đin, Đin cc, Lp đin kép, Sc đin động. Ăn
mòn, Kim loi, Tc độ ăn mòn.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Mc lc
Chương 1 Phn m đầu ......................................................................................................... 5
1.1 Định nghĩa v s ăn mòn kim loi ............................................................................. 5
1.2 Tm quan trng v mt kinh tế ca vn đề ăn mòn kim loi ..................................... 6
1.3 Nhng khái nim cơ bn ............................................................................................ 7
1.3.1 Các phn ng ăn mòn kim loi............................................................................... 7
1.3.2 Định lut Faraday................................................................................................... 8
1.3.3 Pin đin hóa và bình đin phân .............................................................................. 8
Chương 2 S đẫn đin ca dung dch cht đin li............................................................. 14
1.4 M đầu ..................................................................................................................... 14
1.5 Độ dn đin riêng và độ dn đin đương lượng.......................................................14
2.2.1 Độ dn đin riêng ................................................................................................. 14
2.2.2 Độ dn đin đương lượng..................................................................................... 15
1.6 Quan h gia độ dn đin riêng và tc độ chuyn động ca ion.............................. 16
Ăn mòn và bo v kim loi
Trnh Xuân Sén
Ăn Mòn Và Bảo Vệ Kim Loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ăn Mòn Và Bảo Vệ Kim Loại - Người đăng: chung-thieu-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
183 Vietnamese
Ăn Mòn Và Bảo Vệ Kim Loại 9 10 368