Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động đối với tài xế máy ủi

Được đăng lên bởi Dung Eska
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
An toàn lao động đối với tài xế máy ủi
1.Để lái được máy ủi cần phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:
– Đủ 18 tuổi và có chứng nhận khám sức khỏe đạt yều cầu của cơ quan y tế.
– Đã hoàn thành khóa học lái máy ủi và có bằng lái được đào tạo chuyên môn.
– Được huấn luyện bảo hộ lao động và được cấp thẻ an toàn.
– Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế
độ.
2. Chỉ được phép lái máy ủi có đầy đủ lý lịch máy, có bản hướng dẫn bảo
quản và sử dụng, có sổ theo dõi tình trạng kỹ thuật hàng ngày của máy (sổ giao
nhận ca).
3. Di chuyển, vận hành máy trong phạm vi nguy hiểm của đường dây điện
cao áp phải được cơ quan quản lý đường dây đó cho phép.
– Chỉ cho phép máy ủi vận hành gần đường dây cao thế khi bảo đảm khoảng
cách tính từ biên của máy (ở trạng thái tĩnh và động) đến dây gần nhất không
nhỏ hơn trị số cho ở bảng sau:
Điện áp của
đường dây tải 1
1 – 20 35 – 110 154 220
330 – 350
điện (kV)
Khoảng cách

1,5 2

3

5

6

9

– Khi di chuyển dưới các đường dây điện cao áp đang vận hành, phải bảo đảm
khoảng cách tính của rnáy đến điểrnthấp nhất của đường dây không nhỏ hơn trị
số cho ở bảng sau.
Điện áp của
154
–
đường dây tải 1 1 – 20 35 -110
350 500
220
điện (kV)
Khoảng cách
1 2
3
4
5
6
– Nếu các yêu cầu trên không được bảo đảm thì chỉ cho phép máy vận hành
trong điều kiện đường dây tải điện không có điện áp.
– Công nhân vận hành máy trong khu vực này phải chịu sự hướng dẫn và giám
sát của cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng.
4. Trước khi làm việc, người lái phải kiểm tra lại tất cả các bộ phận của
máy, phải qui định phạm vi hoạt động của máy. Cấm người đi lại làm việc trong
phạm vi đó kể cả khi máy tạm dừng hoạt động.
5. Phải che chắn an toàn những bộ phận chuyển động của máy (trục
chuyền, bánh đai, bánh răng xích, nối trục, khớp nối,.v.v…). Các tín hiệu âm
thanh , ánh sáng phải bảo đảm hoạt động tốt.
6. Phải thực hiện nghiệm thu theo quy định đối với máy mới, máy vừa đại
tu xong.
7. Cấm tuyệt đối máy ủi làm việc trên mái dốc lớn hơn 30 0 . Cấm thò ben
ra khỏi mép hố rộng, đường hào khi ủi.
8. Không được làm việc trên nền đất yếu, bùn lầy.

9. Phải dừng máy ngay khi trên đường di chuyển có chướng ngại vật. Chỉ
sau khi có những biện pháp xử lý các chướng ngại vật đó mới cho phép máy
hoạt động trở lại.
10. Công nhân lái máy phải luôn luôn thực hiện các qui định sau :
– Phải quan sát phía trước khi máy di chuyển.
– Không làm việc ban đêm hoặc trời tối, nếu không đủ chiếu sáng.
– Tiến hành cho ben nằm trên mặt đất khi ngừng làm việc.
– Chỉ đư...
An toàn lao động đối với tài xế máy ủi
1.Để lái được máy ủi cần phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:
– Đủ 18 tuổi và có chứng nhận khám sức khỏe đạt yều cầu của cơ quan y tế.
– Đã hoàn thành khóa học lái máy ủi và có bằng lái được đào tạo chuyên môn.
– Được huấn luyện bảo hộ lao động và được cấp thẻ an toàn.
Sử dụng đúng đủ các phương tiện bảo vệ nhân được cấp phát theo chế
độ.
2. Chỉ được phépi máy ủi đầy đủ lịch máy, bản hướng dẫn bảo
quản sdụng, sổ theo dõi tình trạng kỹ thuật hàng ngày của máy (sổ giao
nhận ca).
3. Di chuyển, vận hành máy trong phạm vi nguy hiểm của đường dây điện
cao áp phải được cơ quan quản lý đường dây đó cho phép.
Chỉ cho phép máy ủi vận hành gần đường dây cao thế khi bảo đảm khoảng
cách tính t biên của máy (ở trạng thái tĩnh động) đến dây gần nhất không
nhỏ hơn trị số cho ở bảng sau:
Điện áp của
đường dây tải
điện (kV)
1 1 – 20 35 – 110 154 220 330 – 350
Khoảng cách 1,5 2 3 5 6 9
Khi di chuyển dưới các đường dây điện cao áp đang vận hành, phải bảo đảm
khoảng cách tính của rnáy đến điểrnthấp nhất của đường dây không nhỏ hơn trị
số cho ở bảng sau.
Điện áp của
đường dây tải
điện (kV)
1 1 – 2035 -110
154
220
350 500
Khoảng cách 1 2 3 4 5 6
Nếu các yêu cầu trên không được bảo đảm thì chỉ cho phép máy vận hành
trong điều kiện đường dây tải điện không có điện áp.
Công nhân vận hành máy trong khu vực này phải chịu sự hướng dẫn và giám
sát của cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng.
4. Trước khi làm việc, người lái phải kiểm tra lại tất cả các bộ phận của
máy, phải qui định phạm vi hoạt động của máy. Cấm người đi lại làm việc trong
phạm vi đó kể cả khi máy tạm dừng hoạt động.
5. Phải che chắn an toàn những bộ phận chuyển động của máy (trục
chuyền, bánh đai, bánh răng xích, nối trục, khớp nối,.v.v…). Các tín hiệu âm
thanh , ánh sáng phải bảo đảm hoạt động tốt.
6. Phải thực hiện nghiệm thu theo quy định đối với máy mới, máy vừa đại
tu xong.
7. Cấm tuyệt đối máy ủi làm việc trên mái dốc lớn hơn 30
0
. Cấm thò ben
ra khỏi mép hố rộng, đường hào khi ủi.
8. Không được làm việc trên nền đất yếu, bùn lầy.
An toàn lao động đối với tài xế máy ủi - Trang 2
An toàn lao động đối với tài xế máy ủi - Người đăng: Dung Eska
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
An toàn lao động đối với tài xế máy ủi 9 10 192