Ktl-icon-tai-lieu

an toàn lao động trong xây dựng

Được đăng lên bởi Nguyen Van Chau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 3
AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG
XÂY DỰNG
CHƯƠNG V
CÁC PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ CÁ NHÂN
V. 1. KHÁI NIỆM
Phương tiện bảo hộ cá nhân là các thiết bị hoặc dụng cụ được người làm việc sử dụng bằng các
cách như đội (mũ), mặc (áo), xỏ (giầy) hoặc đeo (dây an toàn hoặc khẩu trang)…v.v. trong suốt quá
trình làm việc, nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm bớt những chấn thương hoặc bệnh nghề nghiệp
mà cơ thể họ có thể không may gặp phải trong sản xuất.
Tùy theo ngành nghề, mức độ độc hại hoặc nguy hiểm của công việc mà người lao động cần
được trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân theo danh mục đã nêu tại QUYẾT ĐỊNH
955/1998/QĐ-BLĐTBXH. Các phương tiện bảo hộ cá nhân cho người làm việc trên công trường
xây dựng rất phong phú và đa dạng về chủng loại cũng như về yêu cầu sử dụng. Do vậy, những
người làm việc trên công trường cần phải biết cách áp dụng đúng phương pháp vào các công việc
cụ thể của mình.
Trong chương này, tác dụng và cách sử dụng của một số loại phương tiện bảo hộ cá nhân chủ
yếu trong ngành xây dựng sẽ được giới thiệu, bao gồm mũ bảo hộ lao động, giầy, ủng công trường
và dây an toàn.
V. 2. MŨ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Ảnh chụp của một chiếc mũ bảo hộ lao động lao động điển hình được chỉ ra trong Hình 5.1.
Đây là thiết bị quan trọng đầu tiên đối với những người làm việc trên công trường xây dựng. Nó
giúp họ bảo vệ chủ yếu là phần đầu - giảm nhẹ hoặc tránh được những chấn thương do vật liệu hay
dụng cụ làm việc có thể rơi vào đầu, hoặc do sự va đập của đầu với các vật cứng, như được chỉ ra
trong hai ví dụ ở Hình 5.2 và 5.3. Mũ bảo hộ lao động phải được đảm bảo về chất lượng, có xác
nhận của cơ quan Nhà Nước.

Hình 5.1. Mũ bảo hộ lao động cho người làm việc trên công trường xây dựng.
41

Hình 5.2. Hình ảnh gạch rơi vào đầu người công nhân không đội mũ bảo hộ lao động.

Hình 5.3. Hình ảnh vật cứng trong lúc cẩu lắp va đập vào đầu người công nhân.
Nguyên tắc đội mũ bảo hộ lao động đúng phương pháp là mũ phải được giữ tương đối chặt
với đầu, bởi vì nếu đội lỏng lẻo, mũ có thể bị tuột hoặc rơi khi con người làm việc ở các tư thế khác
nhau như cúi lên, cúi xuống,…v.v. (là nguyên nhân gián tiếp gây tai nạn lao động). Vì vậy, khi đội,
quai mũ phải được bỏ xuống dưới cằm một cách tương đối chặt và không được hất ngược quai lên
trên mũ.

42

V. 3. GIẦY VÀ ỦNG CÔNG TRƯỜNG
Giầy và ủng dành cho công trường xây dựng có một số đặc điểm khác so với giầy hoặc ủng
dùng trong sinh hoạt hoặc trong các ngành khác. Mục đích của nó là để bảo vệ đôi chân cho người
công nhân trong quá t...
PHẦN 3
AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG
XÂY DỰNG
CHƯƠNG V
CÁC PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ CÁ NHÂN
V. 1. KHÁI NIỆM
Phương tiện bảo hộ nhâncác thiết bị hoặc dụng cụ được người làm việc sử dụng bằng các
cách như đội (mũ), mặc (áo), xỏ (giầy) hoặc đeo (dây an toàn hoặc khẩu trang)…v.v. trong suốt quá
trình làm việc, nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm bớt những chấn thương hoặc bệnh nghề nghiệp
mà cơ thể họ có thể không may gặp phải trong sản xuất.
Tùy theo ngành nghề, mức độ độc hại hoặc nguy hiểm của công việc người lao động cần
được trang bị các phương tiện bảo hộ nhân theo danh mục đã nêu tại QUYẾT ĐỊNH
955/1998/QĐ-BLĐTBXH. Các phương tiện bảo hộ nhân cho người làm việc trên công trường
xây dựng rất phong phú đa dạng về chủng loại cũng như về yêu cầu sử dụng. Do vậy, những
người làm việc trên công trường cần phải biết cách áp dụng đúng phương pháp vào các công việc
cụ thể của mình.
Trong chương này, tác dụng và cách sử dụng của một số loại phương tiện bảo hộ nhân ch
yếu trong ngànhy dựng sẽ được giới thiệu, bao gồmbảo hộ lao động, giầy, ủng công trường
và dây an toàn.
V. 2. MŨ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Ảnh chụp của một chiếc bảo hộ lao động lao động điển hình được chỉ ra trong Hình 5.1.
Đây thiết bị quan trọng đầu tiên đối với những người làm việc trên công trường xây dựng.
giúp họ bảo vệ chủ yếu phần đầu - giảm nhẹ hoặc tránh được những chấn thương do vật liệu hay
dụng cụ làm việc th rơi vào đầu, hoặc do sự va đập của đầu với các vật cứng, n được chỉ ra
trong hai dụ Hình 5.2 5.3. bảo hộ lao động phải được đảm bảo về chất lượng, xác
nhận của cơ quan Nhà Nước.
41
Hình 5.1. Mũ bảo hộ lao động cho người làm việc trên công trường xây dựng.
an toàn lao động trong xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
an toàn lao động trong xây dựng - Người đăng: Nguyen Van Chau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
an toàn lao động trong xây dựng 9 10 964