Ktl-icon-tai-lieu

an toàn thiết bị áp lực

Được đăng lên bởi hanvcn2010
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 2 lần
AN TOÀN THIẾT BỊ ÁP LỰC

I. GIỚI THIỆU CHUNG
Các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thiết bị áp lực luôn đi kèm theo các tai
nạn gây chấn thương và chết người nghiêm trọng. Mỗi năm có hàng trăm sự cố
nghiêm trọng xảy ra đối với thiết bị áp lực gây chấn thương nặng và chết hàng
chục người.
Trong phạm vi bài viết này chúng tôi xin đưa ra một số biện pháp làm giảm thiểu
các rủi ro trong quá trình làm việc với các thiết bị áp lực không phải là chai hoặc
bồn chứa khí di động. Các biện pháp an toàn đối với chai và bồn chứa khí di động
sẽ được trình bày trong một bài viết khác.
Thiết bị áp lực được hiểu là bất kỳ hệ thống hay thiết bị nào làm việc với chất lỏng
hoặc chất khí có áp suất cao hơn áp suất khí quyển.
Các mối nguy hiểm chính đi kèm với thiết bị áp lực:
Thiết bị có thể bị nổ vỡ gây va đập và kèm sóng nổ gây sức ép lên con người và
thiết bị lân cận.
Môi chất bên trong hệ thống thoát ra ngoài do nổ vỡ, rò rỉ gây bỏng, ngộ độc cho
con người
Các chất dễ cháy khi thoát ra ngoài gây hỏa hoạn.
Các nguyên nhân cơ bản gây ra sự cố đối với bình chịu áp lực bao gồm:
Thiết bị được thiết kế không đúng theo điều kiện làm việc.
Lắp đặt sai quy cách
Sửa chữa hoặc cải tạo không đúng quy trình kỹ thuật.
Điều kiện bảo dưỡng kém.
Vận hành không đúng do người vận hành không được huấn luyện hoặc không
được giám sát, nhắc nhở đầy đủ
Rủi ro đi kèm với thiết bị áp lực phụ thuộc vào các yếu tố sau:
Áp suất bên trong hệ thống
Loại môi chất chứa bên trong hệ thống và tính chất của nó.
Chất lượng thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị.
Thời gian vận hành và điều kiện làm việc của thiết bị.
Tính phức tạp của quy trình vận hành.

Tính khắc nghiệt của điều kiện vận hành (ví dụ điều kiện nhiệt độ cao hoặc thấp,
môi chất gây mài mòn, ăn mòn, nứt v.v.)
Và nhất là trình độ tay nghề và sự hiểu biết của những người thiết kế, chế tạo, lắp
đặt, bảo trì, nghiệm thử và vận hành hệ thống thiết bị áp lực.
II. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO
1. Vấn đề an toàn phải được quan tâm ngay từ khi đặt hàng, mua sắm thiết
bị:
- Khi lắp mới thiết bị, phải đảm bảo rằng thiết bị được thiết kế phù hợp với điều
kiện sử dụng và tuân thủ đầy đủ các quy định trong các tiêu chuẩn an toàn hiện
hành (TCVN 6153: 1996 đến TCVN 6156: 1996 cho bình áp lực, TCVN
6004:1995 đến TCVN 6007: 1995 đối với nồi hơi, TCVN 6008:1995 về chất lượng
mối hàn thiết bị áp lực, TCVN 6413:1998 đối với nồi hơi ống lò ống lửa, TCVN
6104:1996 đối với hệ thống lạnh, TCVN 6486:1999 đối với bồn LPG, TCVN
6158:1996 và TCVN 6159:1996 đối với đườn...
AN TOÀN THIẾT BỊ ÁP LỰC
I. GIỚI THIỆU CHUNG
Các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thiết bị áp lực luôn đi kèm theo các tai
nạn gây chấn thương và chết người nghiêm trọng. Mỗi năm có hàng trăm sự cố
nghiêm trọng xảy ra đối với thiết bị áp lực gây chấn thương nặng và chết hàng
chục người.
Trong phạm vi bài viết này chúng tôi xin đưa ra một số biện pháp làm giảm thiểu
các rủi ro trong quá trình làm việc với các thiết bị áp lực không phải là chai hoặc
bồn chứa khí di động. Các biện pháp an toàn đối với chai và bồn chứa khí di động
sẽ được trình bày trong một bài viết khác.
Thiết bị áp lực được hiểu là bất kỳ hệ thống hay thiết bị nào làm việc với chất lỏng
hoặc chất khí có áp suất cao hơn áp suất khí quyển.
Các mối nguy hiểm chính đi kèm với thiết bị áp lực:
Thiết bị có thể bị nổ vỡ gây va đập và kèm sóng nổ gây sức ép lên con người và
thiết bị lân cận.
Môi chất bên trong hệ thống thoát ra ngoài do nổ vỡ, rò rỉ gây bỏng, ngộ độc cho
con người
Các chất dễ cháy khi thoát ra ngoài gây hỏa hoạn.
Các nguyên nhân cơ bản gây ra sự cố đối với bình chịu áp lực bao gồm:
Thiết bị được thiết kế không đúng theo điều kiện làm việc.
Lắp đặt sai quy cách
Sửa chữa hoặc cải tạo không đúng quy trình kỹ thuật.
Điều kiện bảo dưỡng kém.
Vận hành không đúng do người vận hành không được huấn luyện hoặc không
được giám sát, nhắc nhở đầy đủ
Rủi ro đi kèm với thiết bị áp lực phụ thuộc vào các yếu tố sau:
Áp suất bên trong hệ thống
Loại môi chất chứa bên trong hệ thống và tính chất của nó.
Chất lượng thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị.
Thời gian vận hành và điều kiện làm việc của thiết bị.
Tính phức tạp của quy trình vận hành.
an toàn thiết bị áp lực - Trang 2
an toàn thiết bị áp lực - Người đăng: hanvcn2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
an toàn thiết bị áp lực 9 10 864