Ktl-icon-tai-lieu

An toàn trên công trường xây dựng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
========================

AN TOÀN TRÊN CÔNG
TRƯỜNG XÂY DỰNG

========================

I. MỤC ĐÍCH CỦA TÀI LIỆU:
Xây dựng là một trong những ngành công nghiệp lớn trên thế giới có họat đ ộng bao
trùm hầu hết các lĩnh vực như tái thiết các công trình bị hủy họai do những thảm họa gây ra
bởi cả con người và tự nhiên, lĩnh vực cung cấp năng lượng, dịch vụ, viễn thông... là những
lĩnh vực đang liên tục phát triển để đáp ứng cho nhu cầu không ngừng gia tăng c ủa con
người, góp phần quan trọng vào sự tiến bộ chung của nhân lọai. Mặc dù đã được cơ khí hóa,
ngành xây dựng cũng là ngành xử dụng nhiều lao động, chiếm từ 9 – 12%, có khi tới 20% lực
lượng lao động của mỗi quốc gia.
Tuy nhiên, để có sự phát triển không ngừng này cũng phải có sự trả giá. Mặc dù r ất
khó khăn để có được những số liệu thống kê kịp thời trong mỗi ngành công nghiệp mà ở đó
các tai nạn thường không được điều tra và báo cáo đầy đủ, nhưng ở nhiều nước, người ta
cũng đã ghi nhận được nhiều tai nạn chết người. Những tai nạn này đã gây ra những tổn thất
không nhỏ về số công lao động vượt xa so với các ngành công nghiệp chế tạo khác.
Những đặc thù của ngành xây dựng là nguyên nhân gây ra tỷ lệ tai nạn cao so với các
ngành khác là:


Số các công ty nhỏ và những lao động cá thể chiếm tỷ lệ quá cao.



Các công trường xây dựng rất đa dạng và có thời gian tồn tại tương đối ngắn



Số công nhân thay thế, luân chuyển cao



Số lượng công nhân thời vụ và công nhân tự do lớn, trong đó có rất nhiều ng ười
không thạo việc



Làm trực tiếp ngoài trời



Sự đa dạng về nghề nghiệp và loại hình công việc.

Mục đích của cuốn sách
Bất cứ ai trong chúng ta khi tìm việc hoặc đã có việc làm trong ngành xây dựng đ ều
mong muốn một công việc an tòan và điều kiện làm việc tại công trường xây dựng sẽ không
gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe và kỷ năng nghề nghiệp của mình.
Sổ tay An toàn, Vệ sinh và chăm sóc sức khỏe trong các công trường xây d ựng này
sẽ giúp các bạn đánh giá về những điều kiện an toàn, vệ sinh lao đ ộng và chăm sóc sức
khỏe trên các công trường xây dựng tại đất nước của bạn, cũng như các giải pháp có thể giải
quyết những vấn đề mà bạn gặp phải.

II. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN:
Không như những phần khác trong cuốn sách chủ yếu dành cho các công nhân và
đốc công, chương này nhằm mục đích nhắc nhở các nhà quản lý ở các cấp cao hơn về
những nền tảng họ có thể tạo ra để có được một công trường an toàn và vệ sinh. Tuy nhiên,

nó cũng đem lại những thông tin thiết yếu về một hệ thống quản lý an t...
========================
AN TOÀN TRÊN CÔNG
TR NG XÂY D NGƯỜ
========================
An toàn trên công trường xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn trên công trường xây dựng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
An toàn trên công trường xây dựng 9 10 667