Ktl-icon-tai-lieu

anten và truyền sóng

Được đăng lên bởi quaymoc
Số trang: 225 trang   |   Lượt xem: 1504 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN

Giảng viên:

Nguyễn Viết Minh

Điện thoại/E-mail:

(090) 406-2112/minhnv@ptit.edu.vn

Bộ môn:

Vô tuyến – Khoa Viễn thông 1

Học kỳ/Năm biên soạn: II/2010

BÀI GIẢNG

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
 Tên học phần:

• Truyền sóng và anten
(Radiowave Propagation and Antenna )

 Tổng lượng kiến thức:

• 60 tiết

+ Lý thuyết: 50 tiết;

Thực hành: 6 tiết;

Bài tập: 4 tiết

 Mục tiêu học phần:

• Giới thiệu các khái niệm, các biểu thức của quá trình truyền lan sóng vô
tuyến. Nghiên cứu sự truyền lan của sóng cực ngắn trong môi trường thực

• Giới thiệu lý thuyết chung về anten, các anten nguyên tố. Nghiên cứu hoạt
động của chấn tử đối xứng, các loại anten trong thông tin vô tuyếnGIẢNG VIÊN: NGUYỄN VIẾT MINH

BỘ MÔN: VÔ TUYẾN – KHOA VIỄN THÔNG 1

Trang 2

BÀI GIẢNG

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
 Nội dung học phần:

• Chương 1: Các vấn đề chung về truyền sóng

+ Tính chất của sóng điện từ; Các phương pháp truyền lan sóng; Quá trình
truyền lan sóng trong không gian tự do

• Chương 2: Truyền lan sóng cực ngắn

+ Truyền lan trong điều kiện lý tưởng; Truyền lan trong điều kiện thực; Phadinh
và biện pháp chống

• Chương 3: Truyền lan sóng trong thông tin di động

+ Đặc tính kênh truyền sóng di động; Các mô hình kênh vô tuyến di động; Đánh
giá đặc tính kênh

• Chương 4: Lý thuyết chung về anten

+ Các tham số của anten; Các nguồn bức xạ nguyên tố; Nguyên lý của anten
thuGIẢNG VIÊN: NGUYỄN VIẾT MINH

BỘ MÔN: VÔ TUYẾN – KHOA VIỄN THÔNG 1

Trang 3

BÀI GIẢNG

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
 Nội dung học phần:

• Chương 5: Anten chấn tử

+ Bức xạ của chấn tử đối xứng, anten chấn tử đơn, các loại anten sử dụng
nhiều chấn tử

• Chương 6: Anten góc mở

+ Nguyên lý bức xạ mặt, anten loa, anten gương parabol, anten khe , anten vi
dải

• Chương 7: Kỹ thuật anten

+ Tổng hợp đồ thị phương hướng anten, mở rộng dải tần làm việc, cấp điện và
phối hợp trở kháng anten

• Chương 8: Anten trong thông tin vô tuyến tiên tiến

+ Anten thông minh, kỹ thuật đa anten, anten cho hệ thống vô tuyến băng siêu
rộng.GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VIẾT MINH

BỘ MÔN: VÔ TUYẾN – KHOA VIỄN THÔNG 1

Trang 4

BÀI GIẢNG

TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
 Tài liệu tham khảo:

• [1] Nguyễn Viết Minh, Truyền sóng và Anten, Bài giảng, Học viện công
nghệ BCVT, 6/2010

•
•
•
•
•

[2] Phan Anh, Trường điện từ và truyền sóng, NXB Đại học Quốc gia, 2002
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
anten và truyền sóng - Người đăng: quaymoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
225 Vietnamese
anten và truyền sóng 9 10 603