Ktl-icon-tai-lieu

ASTM A6

Được đăng lên bởi fccphongcongnghiep
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ASTM A6,ASME SA6 Thickness Tolerances of Steel Plates

unit:mm

800
≦w<
1219

1219
≦w<
1524

1524
≦w<
1829

1829
≦w<
2134

2134
≦w<
2438

2438
≦w<
2743

2743
≦w<
3048

3048
≦w<
3352

3353
≦w<
3658

3658
≦w<
4267

6.00≦t<6.35

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

1.02

-

6.35≦t<7.94

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

1.02

1.02

-

7.94≦t<9.53

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

1.02

1.02

1.27

9.53≦t<11.11

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

1.02

1.02

1.27

1.52

11.11≦t<12.70

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

1.02

1.02

1.27

1.52

12.70≦t<15.88

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

1.02

1.02

1.27

1.52

15.88≦t<19.05

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

1.02

1.02

1.02

1.27

1.52

19.05≦t<25.40

0.76

0.76

0.76

0.76

1.02

1.02

1.27

1.27

1.52

1.78

25.40≦t<50.80

1.52

1.52

1.52

1.52

1.52

1.78

2.03

2.54

2.54

2.79

50.80≦t<76.20

2.29

2.29

2.29

2.54

2.54

2.79

3.05

3.30

3.56

3.81

76.20≦t<101.60

2.79

2.79

2.79

2.79

2.79

3.30

3.56

3.56

3.56

3.81

101.60≦t<152.40

3.81

3.81

3.81

3.81

3.81

3.81

3.81

3.81

3.81

5.08

Width (w)
Thickness (t)

Remarks:1.The minus side tolerance on thickness shall be 0.25mm.
2.Thickness shall be measured at 9.53 to 19.05mm from the longitudinal edge.
3.For thickness measured at any location other than that specified in note 2, the permissible maximum over
tolerance shall be increased by 75%.

...
ASTM A6,ASME SA6 Thickness Tolerances of Steel Plates unitmm
Width (w)
Thickness (t)
800
≦w<
1219
1219
≦w<
1524
1524
≦w<
1829
1829
≦w<
2134
2134
≦w<
2438
2438
≦w<
2743
2743
≦w<
3048
3048
≦w<
3352
3353
≦w<
3658
3658
≦w<
4267
6.00≦t<6.35 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 1.02
6.35≦t<7.94 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 1.02 1.02
7.94≦t<9.53 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 1.02 1.02 1.27
9.53≦t<11.11 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 1.02 1.02 1.27 1.52
11.11≦t<12.70 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 1.02 1.02 1.27 1.52
12.70≦t<15.88 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 1.02 1.02 1.27 1.52
15.88≦t<19.05 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 1.02 1.02 1.02 1.27 1.52
19.05≦t<25.40 0.76 0.76 0.76 0.76 1.02 1.02 1.27 1.27 1.52 1.78
25.40≦t<50.80 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.78 2.03 2.54 2.54 2.79
50.80≦t<76.20 2.29 2.29 2.29 2.54 2.54 2.79 3.05 3.30 3.56 3.81
76.20≦t<101.60 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 3.30 3.56 3.56 3.56 3.81
101.60≦t<152.40 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 5.08
Remarks:1.The minus side tolerance on thickness shall be 0.25mm.
2.Thickness shall be measured at 9.53 to 19.05mm from the longitudinal edge.
3.For thickness measured at any location other than that specified in note 2, the permissible maximum over
tolerance shall be increased by 75%.
ASTM A6 - Người đăng: fccphongcongnghiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ASTM A6 9 10 680