Ktl-icon-tai-lieu

bài 1_giáo trình điện tử cơ bản

Được đăng lên bởi Thế Anh Dương
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 878 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

-

-

Mục tiêu của bài:
- Đánh giá, xác định tính dẫn điện trên mạch điện, linh kiện phù hợp theo yêu
cầu kỹ thuật.
- Phát biểu tính chất, điều kiện làm việc của dòng điện trên các linh kiện điện tử
khác theo nội dung bài đã học.
- Tính toán điện trở, dòng điện, điện áp trên các mạch điện một chiều theo điều
kiện cho trước.
Nội dung của bài:
1.1 Vật dẫn điện và cách điện
1.1.1 Vật dẫn điện và cách điện.
1. Vật dẫn điện.
a. Định nghĩa.
- Vật dẫn điện là loại vật liệu có mức năng lượng là nhỏ nhất. Nó có thể cho
điện tích truyền qua.
Hay các vật mà cấu tạo nguyên tử tầng ngoài cùng chỉ có một hay hai electron và
có khuynh hướng trở thành electron tự do được gọi là vật dẫn điện.
- Trong thực tế, người ta coi vật liệu dẫn điện là vật chất ở trạng thái bình
thường có khả năng dẫn điện, nói cách khác, đó là chất ở trạng thái bình thường có
sẵn các điện tích tự do để tạo thành dòng điện.
b. Phân loại.
Vật dẫn điện dùng trong kĩ thuật điện, điện tử công nghiệp thường là kim loại và
các hợp kim.
Vật dẫn điện có thể là chất lỏng, rắn, khí
Vật dẫn điện có điện trở cao như: vonfram…
Vật dẫn điện có điện trở suất cao như: Ag, Cu, Al…
Vật dẫn điện ở thể lỏng như: thủy ngân
c. Các thông số kĩ thuật cơ bản của vật dẫn điện.
Điện trở suất  ở 200C
Công thức tính: (1.1)
S
 R 
L

Trong đó: R: điện trở, đơn vị là Ohm ()

(1.1)

S: tiết diện, đơn vị là m2 hay mm2
l: chiều dài (m)
: điện trở suất (m, hay mm2/m) 1m = 106 mm2/m
Thực ra điện trở suất  có trị số thay đổi theo nhiệt độ và được tính theo công
thức:(1.2)
   0 (1   t )

0: điện trở ở 0 C
: hệ số nhiệt điện trở (K-1)
t : 0C
Hệ số nhiệt điện trở  để tính điện trở ở các nhiệt độ khác 200C
Trong đó:

-

(1.2)
0

R  R0 (1   t )

-

(1.3)
Nhiệt độ nóng chảy tính ra 0C
Khối lượng riêng, đơn vị Kg/m3, Kg/dm3,.
Bảng 1.1: Vật liệu dẫn điện

T
T

Tên vật liệu

1

Đồng đỏ

2

Điện trở
suất

mm2/
m

0,0175

Thau
(0,03(đồng với
0,06)
kẽm)

3

Nhôm

4

Bạc

0,028

Hệ số
nhiệt 

Nhiệt độ
nóng
chảy t0C

Tỷ
trọng

0,004

1080

8,9

0,002

0,0049

900

3,5

660

2,7

960

10,5

Phạm vi ứng dụng

Chủ yếu dùng làm dây
dẫn.
- Các lá tiếp xúc.
- Các đầu nối dây.
- Làm dây dẫn điện.
- Làm lá nhôm trong tụ
xoay.
- Làm cánh toả nhiệt.
- Dùng làm tụ điện (tụ
hoá).
- Mạ vỏ ngoài dây dẫn
để sử dụng hiệu ứng mặt

5

Nic ken

0,07

0,006

1450

8,8

6

Thiếc

0,115

0,0012

230

7,3

7

Chì

0,21

0,004

330

11,4

8

Sắt

0,098

0,0062

1520

7,8

9
1
0

Maganin

0,5

0,00005

1200

8,4

ngoà...
BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Mục tiêu của bài:
- Đánh giá, c định tính dẫn điện trên mạch điện, linh kiện phù hợp theo yêu
cầu kỹ thuật.
- Phát biểu nh chất, điều kiện làm việc của dòng điện trên các linh kiện điện tử
khác theo nội dung bài đã học.
- Tính toán điện trở, dòng điện, điện áp trên các mạch điện một chiều theo điều
kiện cho trước.
Nội dung của bài:
1.1 Vật dẫn điện và cách điện
1.1.1 Vật dẫn điện và cách điện.
1. Vật dẫn điện.
a. Định nghĩa.
- Vật dẫn điện loại vật liệu mức năng lượng nhỏ nhất. Nó thể cho
điện tích truyền qua.
- Hay các vật cấu tạo nguyên tử tầng ngoài cùng chỉ một hay hai electron
có khuynh hướng trở thành electron tự do được gọi là vật dẫn điện.
- Trong thực tế, người ta coi vật liệu dẫn điện vật chất trạng thái bình
thường có khả năng dẫn điện, nói cách khác, đó là chất ở trạng thái bình thường
sẵn các điện tích tự do để tạo thành dòng điện.
b. Phân loại.
- Vật dẫn điện dùng trong thuật điện, điện tử công nghiệp thường kim loại
các hợp kim.
- Vật dẫn điện có thể là chất lỏng, rắn, khí
- Vật dẫn điện có điện trở cao như: vonfram…
- Vật dẫn điện có điện trở suất cao như: Ag, Cu, Al…
- Vật dẫn điện ở thể lỏng như: thủy ngân
c. Các thông số kĩ thuật cơ bản của vật dẫn điện.
Điện trở suất ở 20
0
C
Công thức tính: (1.1)
L
S
R
(1.1)
Trong đó: R: điện trở, đơn vị là Ohm ( )
bài 1_giáo trình điện tử cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài 1_giáo trình điện tử cơ bản - Người đăng: Thế Anh Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
bài 1_giáo trình điện tử cơ bản 9 10 249