Ktl-icon-tai-lieu

Bài 3: PROTEIN VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ PROTEIN TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 3: PROTEIN VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ
PROTEIN TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN
BẢO QUẢN THỰC PHẨM

I. VAI TRÒ CỦA PROTEIN
TRONG ĐỜI SỐNG VÀ TRONG
THỰC PHẨM

I. VAI TRÒ CỦA PROTEIN TRONG ĐỜI SỐNG VÀ
TRONG THỰC PHẨM
II. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA
PROTEIN
III. BIẾN ĐỔI CỦA PROTEIN TRONG CHẾ BIẾN &
BẢO QUẢN THỰC PHẨM
IV.NHỮNG BiẾN ĐỔI CỦA PROTEIN TRONG
THỰC PHẨM

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 3

1

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Protein

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 3

3











 Quyết định chất lượng khẩu phần thức ăn
 Ảnh hưởng đến thành phần hóa học, cấu tạo
xương
 Thiếu protein dẫn đến suy dinh dưỡng, chậm
lớn, suy giảm miễn dịch, ảnh hưỡng xấu đến
chức năng của các cơ quan

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 3

5

Cấu trúc
Xúc tác
Vận chuyển
Vận động
Bảo vệ
Dẫn truyền xung thần kinh
Điều hòa
Kiến tạo, chống đỡ cơ học
Dự trữ dinh dưỡng

ThS. Phạm Hồng Hiếu



Giá trị dinh dưỡng Protein

ThS. Phạm Hồng Hiếu

2

Vai trò sinh học Protein

 Đại phân tử sinh học
 Có mặt nhiều trong tế
bào sống
 Tham gia vào nhiều
phản ứng sinh hóa
 Thành phần của nhiều
phức hợp

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 3

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 3

4

Thiếu protein gây ra những rối loạn nghiêm trọng
trong cơ thể
– Tế bào thiếu acid amin trong hoạt động tổng hợp
của nó .
– Trẻ không lớn được
– Thiếu các enzym tiêu hoá ảnh hưởng tới hấp thụ
tiêu hoá dẫn tới tiêu chảy, mất nước.
– Gây ra sự tích mỡ ở gan, làm cho gan không hoàn
thành được nhiệm vụ tổng hợp albumin huyết
thanh, gây hiện tượng phù.
– Cấu trúc của cơ xương trở nên yếu ớt, lỏng lẻo, sự
tạo hồng cầu giảm gây thiếu máu.
– Protein huyết thanh giảm

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 3

6

1

Vai trò trong thực phẩm Protein






 Tạo hình cho sản phẩm thực phẩm
– Protein trước hết là chất tạo hình , nghĩa là
chất có khả năng tạo ra bộ khung về hình
dáng, trạng thái, cùng với độ cứng, độ đặc,
độ dai và độ đàn hồi cho các sản phẩm thực
phẩm
– Protein cũng đóng vai trò quan trọng trong
việc tạo ra mùi vị ,màu sắc chọ thực phẩm.
Để tạo ra được những sản phẩm từ các
nguyên liệu giàu protein, các nhà sản xuất
công nghệ đều phải dựa vào những tính chất
và khả năng này của protein

Tạo cấu trúc gel cho sản phẩm
Giữ kết cấu, giữ khí, tạo độ xốp
Tạo độ bền của bọt trong bia
Tạo hình khối cho phomai
Tạo màng bao

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 3

7

Khả năng gel của protein






Các sản phẩm như giò lụa, giò cá, format, bánh mì là
những sản phẩm có kết cấu bộ kh...
1
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 3 1
Bài 3: PROTEIN VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ
PROTEIN TRONG QUÁ TRÌNH CH BIẾN
BẢO QUẢN THỰC PHẨM
I. VAI TRÒ CỦA PROTEIN TRONG ĐỜI SỐNG VÀ
TRONG THỰC PHẨM
II. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA
PROTEIN
III. BIẾN ĐỔI CỦA PROTEIN TRONG CH BIẾN &
BẢO QUẢN THỰC PHẨM
IV.NHỮNG BiẾN ĐỔI CỦA PROTEIN TRONG
THỰC PHẨM
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 3 2
I. VAI TRÒ CỦA PROTEIN
TRONG ĐỜI SỐNG VÀ TRONG
THỰC PHẨM
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 3 3
Protein
Đại phân tsinh học
Có mặt nhiều trong tế
bào sống
Tham gia vào nhiều
phản ứng sinh hóa
Thành phần của nhiu
phức hợp
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 3 4
Vai trò sinh học Protein
Cấu trúc
Xúc tác
Vận chuyn
Vận động
Bảo v
Dẫn truyền xung thần kinh
Điều hòa
Kiến tạo, chống đỡ cơ học
Dtrdinh dưỡng
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 3 5
Giá trdinh dưỡng Protein
Quyết định chất lượng khẩu phần thức ăn
Ảnh hưởng đến thành phần hóa học, cấu tạo
xương
Thiếu protein dẫn đến suy dinh dưỡng, chậm
lớn, suy giảm miễn dịch, ảnh hưỡng xấu đến
chức năng của các cơ quan
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 3 6
Thiếu protein gây ra những rối loạn nghiêm trọng
trong cơ th
Tế bào thiếu acid amin trong hoạt động tổng hợp
của nó .
Tr không lớn được
Thiếu các enzym tiêu hảnh hưởng tới hấp thụ
tiêu hoá dẫn tới tiêu chy, mất nước.
Gây ra sự tích mỡ ở gan, làm cho gan không hoàn
thành được nhiệm vụ tổng hợp albumin huyết
thanh, gây hiện tượng phù.
Cu trúc của cơ xương trở nên yếu ớt, lỏng lẻo, sự
tạo hồng cầu giảm gây thiếu máu.
Protein huyết thanh giảm
Bài 3: PROTEIN VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ PROTEIN TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN BẢO QUẢN THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 3: PROTEIN VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ PROTEIN TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN BẢO QUẢN THỰC PHẨM - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 3: PROTEIN VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ PROTEIN TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN BẢO QUẢN THỰC PHẨM 9 10 405