Ktl-icon-tai-lieu

BÀI BÁO CÁO : “TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP” “TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP (RBCN, IR)”

Được đăng lên bởi Phan Thành Duy
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3693 lần   |   Lượt tải: 17 lần
1. TÊN ĐỀ TÀI:

“TỔNG QUAN VỀ
ROBOT CÔNG NGHIỆP”
“TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP (RBCN, IR)”

HD: TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG
Thực Hiện: Nhóm 4

Mã số học viên

CKM14A
1. NGUYỄN VĂN DŨNG

142520103005

2. PHAN THÀNH DUY

142520103007

3. HUỲNH VĂN LỢI

142520103012

2

Lớp:

TP. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2014

3

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.

LỊCH SỬ RA ĐỜI ROBOT
Thuật ngữ robot được sinh ra từ trên sân khấu, không phải trong phân xưởng sản
xuất. Những robot xuất hiện lần đầu tiên trên ở trên NewYork vào ngày
09/10/1922 trong vở “Rossum’s Universal Robot” của nhà soạn kịch người Tiệp
Karen Kapek viết năm 1921. Trong tác phẩm này nhân vật Rossum và con trai của
ông đã tạo ra những chiếc máy gần giống con người để hầu hạ con người.
Chiếc Robot công nghiệp được đưa vào ứng dụng đầu tiên ,năm 1961 ở một nhà
máy ô tô của General motor tại trenton, Mỹ.
Tiếp theo Mỹ, các nước khác bắt đẩu sản xuất robot công nghiệp : Anh -1967,
Thuỵ Ðiển và Nhật -1968 theo bản quyền của Mỹ; CHLB Ðức -l97l; Pháp - 1972;
ở Ý - 1973. . .
Số liệu về số lượng Robot được sản xuất ở một vài nước công nghiệp phát triển:

Mỹ là nước đẩu tiên phát minh ra Robot , nhưng nước phát triển cao nhất trong
4

lỉnh vực nghiên cứu chế tạo và sử dụng Robot lại là Nhật .

2.

ỨNG DỤNG ROBOT CÔNG NGHIỆP
2.1 Mục tiêu ứng dụng:
Mục tiêu ứng dụng robot công nghiệp nhằm góp phần nâng cao năng suất dây
chuyền công nghệ, giảm giá thành, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh
tranh của sản phẩm, đồng thời cải thiện điều kiện lao động.

2.2 Những ứng dụng điển hình của robot.
Robot được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Những ứng dụng
ban đầu bao gồm gắp đặt vật liệu, hàn điểm và phun sơn.
Hàn đường thường được thực hiện bằng tay. Tuy nhiên năng suất thấp do yêu
cầu chất lượng bề mặt mối hàng liên quan đến các thao tác của đầu mỏ hàn với môi
trường khắc nghiệt do khói và nhiệt độ phát ra trong quá trình hàn.

5

Hình2.1 - Robot hàn điểm trong nhà
máy sản xuất xe hơi .

Hình 2.3-Ứng dụng robot trong lắp
ráp. Các robot lắp ráp trong một nhà
máy sản xuất ô tô

6

Hình 2.2- Hệ thống robot hàn đườn
của hãng FANUC.

Hình 2.4-Dùng trong ngành dược p

Hình 2.5-Robot dùng ép phun nhựa

Hình 2.6-Robot dùng để làm sạch s
phẩm

Hình 2.8-Robot hàn trong công ng

Hình 2.7-Robot sơn trong công
7

nghiệp

Hình 2.9-Robot trong nghành dịch vụ

8

4. THÀNH TỰU NỔI BẬT MỘT SỐ NƯỚC
Nhật: người máy mang tên ASIMO

Năm 1986, Tập đoàn Honda bắt đầu một chương trình phát triển robot giống
người
Ngày 31/10/2000, sau 14 năm chế ...
1. TÊN Đ TÀI:
TỔNG QUAN V
ROBOT CÔNG NGHIP
TỔNG QUAN V ROBOT CÔNG NGHIỆP (RBCN, IR)
HD: TS. NGUYN TIN DŨNG
Thực Hiện: Nhóm 4 s học vn Lp:
CKM14A
1. NGUYỄN N DŨNG 142520103005
2. PHAN THÀNH DUY 142520103007
3. HUỲNH N LI 142520103012
2
BÀI BÁO CÁO : “TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP” “TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP (RBCN, IR)” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI BÁO CÁO : “TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP” “TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP (RBCN, IR)” - Người đăng: Phan Thành Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
BÀI BÁO CÁO : “TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP” “TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP (RBCN, IR)” 9 10 257