Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng bể chứa trụ thép

Được đăng lên bởi Sơn Trần
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1486 lần   |   Lượt tải: 4 lần
- 1 -

bÓ chøa trô

- 2 -

PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1

Khái niệm và phân loại bể chứa

1.1 Khái niệm về bể chứa
Bể chứa là một công trình xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho công tác tàng trữ các sản
phẩm dầu (xăng, dầu hoả…), khí hoá lỏng, nước, axít, cồn công nghiệp…
Hiện nay cùng với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật và yêu cầu về mặt công nghệ, người ta
đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng các loại bể chứa có cấu trúc phức tạp nhưng hợp lý hơn
về mặt kết cấu góp phần dem lại hiệu quả kinh tế cao.
1.2 Phân loại bể chứa
Tuỳ theo hình dạng bể mà phân ra
 Bể chứa hình trụ (trụ đứng, trụ ngang), bể hình cầu, hình giọt nước,… Tuỳ theo vị trí
của chúng trong không gian chúng có thể đặt cao hơn mặt đất (trên gối tựa), đặt trên
mặt đất , ngầm hoặc nửa ngầm dưới đất hoặc dưới nước.
Tuỳ theo loại mái bể mà phân ra
 Bể chứa có thể tích không đổi (mái tĩnh - cố định).
 Bể chứa có thể tích thay đôi (mái phao – ngoài mái cố định còn có phao nổi trên mặt
chất lỏng; hoặc mái nổi - bản thân là mái phao)
Tuỳ theo áp lực dư (do chất lỏng bay hơi) mà phân ra
 Bể chứa áp lực thấp: khi áp lực dư pd ≤ 0,002MPa và áp lực chân không po ≤
0,00025MPa
 Bể chứa trụ đứng áp lực cao: khi áp lực dư pd ≤ 0,002MPa.
1.2.1 Bể chứa trụ đứng áp lực thấp
Bể chứa trụ đứng mái tĩnh thường để chứa các sản phẩm dầu mỏ có hơi đàn hồi áp lực thấp.
Thể tích có thể rất khác nhau, từ 100 đến 20000m3 (chứa xăng), thậm chí tới 50 000m3 (chứa
dầu mazút,…)

- 3 -

Bể chứa trụ đứng
Các bộ phận chính của bể:


Đáy bể : Được đặt trên nền cát đầm chặt và chịu áp lực chất lỏng. Đáy bể gồm
các thép tấm có kích thước lấy theo định hình sản xuất và được liên kết với nhau
bằng đường hàn đối đầu.



Thân bể : Là bộ phận chịu lực chính, gồm nhiều khoang thép tấm hàn lại, chiều
dày các thép tấm thân bể có thể thay đổi hoặc không dọc theo thành bể. Liên kết
giữa các thép tấm trong cùng một đoạn thân là đường hàn đối đầu, liên kết giữa
các đoạn thân dùng đường hàn vòng hoặc đối đầu. Nối thân bể và đáy bể dùng
đường hàn góc



Mái bể : Cũng đựơc tổ hợp từ các tấm thép hàn lại với các dạng chính như sau:
Mái nón, mái treo, mái cầu, mái trụ cầu.

cé t

m ¸i nãn

cét

m ¸i treo

m ¸i trô cÇu

m ¸i cÇu

1.2.1.1 Bể chứa trụ đứng mái nón.
Có đường kính có thể tới 300 feet và chiều cao 64 feet trong trường hợp bể có đường kính
rộng cần phải có dàn đỡ mái bên trong. Loại bể này rất phổ biến với ưu điểm dễ thi công, lắp

- 4 -

ráp và tương đối kinh tế, tuy nhiên phần trên của thành bể chưa được tận dụng hết khả năng
chịu lực.
1....
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng bể chứa trụ thép - Người đăng: Sơn Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
bài giảng bể chứa trụ thép 9 10 259