Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng chi tiết máy

Được đăng lên bởi quandachung811
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG II : TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
§ 1 Khái niệm chung
1.1 Định nghĩa
Truyền động bánh răng là hình thức truyền động hoặc thay đổi truyền
động nhờ sự ăn khớp giữa bánh răng & răng.
1.2 Ưu khuyết điểm
+ Ưu điểm
- Kích thước nhỏ gọn, khả năng tải cao, hiệu suất cao (0,96 ÷ 0,99)
- Làm việc chắc chắn, tuổi thọ cao.
- Tỉ số truyền ổn định.
- Có khả năng truyền công suất lớn, số vòng quay cao, tỉ số truyền lớn.
+ Khuyết điểm
- Đòi hỏi chế tạo chính xác, dùng loại dao máy chuyên dùng
- Làm việc với vận tốc cao thì ồn
- Chịu va đập kém.
1.3 Phân loại : Có nhiều cách phân loại :
- Phân loại theo nguyên hình
- Phân loại theo biến hình
- Phân loại theo trục
- Phân loại theo vành răng
+ Ngày nay thường có cách phân loại theo vị trí trục :
- Hai trục song song : Trục răng thẳng, răng nghiêng , răng chữ V.
- Hai trục cắt nhau (vuông góc) : Bánh răng nón , răng thẳng , răng nghiêng ,
răng cong.
- Hai trục chéo nhau : trục chéo , nón chéo (Hypepol)
- Chuyển động bánh răng , thanh răng .
+ Phân loại theo dạng răng :
Dạng răng : Thân khai , Xycloid , Novikov ….
Thân khai :
- Do bán kính cong lớn do đó sức bền cao.
- Hiệu suất cao (0,95 ÷ 0,99) do ít trượt trên mặt răng & u = const
- Công nghệ chế tạo khá hoàn chỉnh không phụ thuộc vào số răng.
(Hiện nay trong ngành chế tạo cơ khí chúng ta sử dụng dạng răng thân khai).
1

1.4 Phạm vi sử dụng
- Truyền được lực rất nhỏ có thể từ

N÷

- Công suất 300 M.
- Vận tốc 200 m/s.

2

N.

§ 2 Tải trọng tính toán
Tại sao phải nghiên cứu tải trọng tính toán
Có hai nguyên nhân :
- Trong quá trình làm việc trục, ổ, bánh răng đều bị biến dạng.
- Trong quá trình chế tạo có những sai số không tránh được .
→ Do đó xuất hiện tải trọng động phụ nên tải trọng tĩnh phân bố không đều trên
suốt chiều dài răng (Chính vì vậy mà người ta đưa vào một hệ số tải trọng K).
Vậy tải trọng tính toán = Tải trọng danh nghĩa * Hệ số tải trọng (K).
2.1 Sự phân bố tải trọng không đều trong truyền động bánh răng
Mục đích nghiên cứu : Xác định tải trọng lớn nhất tác dụng cục bộ tại chỗ tiếp
xúc .
Thực chất :

.

Trong đó :
- Tải trọng riêng trên một đơn vị chiều dài quy ước tại chỗ lớn nhất.
- Tải trọng riêng trên một đơn vị chiều dài quy ước tại chỗ trung bình.
a. Sự phân bố tải trọng không đều giữa các răng
- Phụ thuộc vào hệ số trùng khớp

(bao nhiêu cặp răng đang làm việc).

Đặc chưng do sự phân bố tải trọng không đều giữa các răng có hai hằng số.
(tương đương ứng suất tiếp xúc )
(tương đương theo ứng suất uốn )
Hệ số này được tra theo cấp chính xác & số vòng.
...
1
CHƯƠNG II : TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
§ 1 Khái nim chung
1.1 Định nghĩa
Truyền động bánh răng là hình thc truyền động hoặc thay đổi truyn
động nh s ăn khớp giữa bánh răng & răng.
1.2 Ưu khuyết điểm
+ Ưu điểm
- Kích thước nh gn, kh năng tải cao, hiu sut cao (0,96 ÷ 0,99)
- Làm vic chc chn, tui th cao.
- T s truyn ổn định.
- Có kh năng truyền công sut ln, s vòng quay cao, t s truyn ln.
+ Khuyết điểm
- Đòi hỏi chế to chính xác, dùng loi dao máy chuyên dùng
- Làm vic vi vn tc cao thì n
- Chu va đập kém.
1.3 Phân loi : Có nhiu cách phân loi :
- Phân loi theo nguyên hình
- Phân loi theo biến hình
- Phân loi theo trc
- Phân loại theo vành răng
+ Ngày nay thường có cách phân loi theo v trí trc :
- Hai trc song song : Trục răng thẳng, răng nghiêng , răng chữ V.
- Hai trc cắt nhau (vuông góc) : Bánh răng nón , răng thẳng , răng nghiêng ,
răng cong.
- Hai trc chéo nhau : trc chéo , nón chéo (Hypepol)
- Chuyển động bánh răng , thanh răng .
+ Phân loi theo dạng răng :
Dạng răng : Thân khai , Xycloid , Novikov ….
Thân khai :
- Do bán kính cong lớn do đó sức bn cao.
- Hiu suất cao (0,95 ÷ 0,99) do ít trượt trên mặt răng & u = const
- Công ngh chế to khá hoàn chnh không ph thuc vào s răng.
(Hin nay trong ngành chế tạo cơ khí chúng ta sử dng dạng răng thân khai).
Bài giảng chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng chi tiết máy - Người đăng: quandachung811
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Bài giảng chi tiết máy 9 10 972