Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng công nghệ chế tạo máy, chương 2, Tạ Đăng Doanh, HVKTQS

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1647 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 2
CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI
TIẾT MÁY

01/12/14

COMPANY LOGO

Contents

LO
GO

2.1

Các yếu tố đặc trưng của CLBM

2.2

Ảnh hưởng của CLBM đến khả năng làm việc của CTM

2.3

Các yếu tố ảnh hướng đến CLBM

2.4

Các phương pháp đảm bảo CLBM

5

 Chất lượng sản phẩm là chỉ tiêu quan trọng nhất
phải đặc biệt quan tâm khi chế tạo sản phẩm…
 Với mỗi chi tiết máy thì chất lượng của chúng được
đánh giá bằng độ chính xác chế tạo chi tiết:
Độ chính xác về kích thước của bề mặt.
Độ chính xác về hình dạng của bề mặt.
Độ chính xác về vị trí tương quan giữa các bề mặt.
Chất lượng bề mặt.

01/12/14

COMPANY LOGO

“CLBM là gì?”
“Tại sao phải nghiên cứu CLBM?”

COMPANY LOGO

2.1 Yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt

01/12/14

COMPANY LOGO

2.1.1 Tính chất hình học của bề mặt gia công
Là sự sai khác của bề mặt thực so với bề mặt lý
tưởng ở các cấp độ vĩ mô và vi mô

Thế nào là bề
mặt thực và bề
mặt lý tưởng?

01/12/14

COMPANY LOGO

Tổng quan về độ nhám và độ sóng

01/12/14

COMPANY LOGO

Vĩ mô: Là sự sai khác trên toàn bộ chi tiết
(Nhấp nhô xét trên các kích thước lớn)
 Độ sóng (waviness): chu kỳ không phẳng
của bề mặt chi tiết máy được quan sát
trong phạm vi lớn. Nguyên nhân: do rung
động trong khi cắt gọt gây ra.
Thông thường tỷ số Sb/ Hb > 40
 Sai số về hình dạng Δ (errors of form)

01/12/14

COMPANY LOGO

Vi mô: Là sự sai khác hình dạng và kích
thước của các nhấp nhô trong khoảng nhỏ)
hay nói các khác là tập hợp tất cả những đỉnh
lồi (Peaks) , lõm (Valleys) với bước cực nhỏ
và được quan sát trong phạm vi nhỏ tiêu chuẩn
L= 0.01÷ 25 mm => Độ nhám (roughness)

01/12/14

COMPANY LOGO

L

Độ nhám được đánh giá qua 2 thông số
• Chiều cao nhấp nhô Rz : Là trị số trung bình của tổng
các giá trị tuyệt đối của chiều cao 5 đỉnh cao nhất và
chiều sâu 5 đáy thấp nhất của profin tính trong chiều dài
chuẩn L:
01/12/14

COMPANY LOGO

•Sai lệch Profin trung bình cộng Ra (roughness
average): là trung bình số học các giá trị tuyệt đối
của khoảng cách từ các điểm trên Profin đến đường
trung bình đo theo phương pháp tuyến với đường
trung bình, trong phạm vi chiều dài chuẩn L.

01/12/14

COMPANY LOGO

01/12/14

COMPANY LOGO

Liệu chỉ tiêu Ra và Rz đã đủ để
đánh giá chất lượng bề mặt chưa?

01/12/14

COMPANY LOGO

Theo TCVN 2511-1995 thì độ NBM được chia
làm 14 cấp;. từ cấp 1-14 ứng với các giá trị Ra và
Rz
Chú ý:
1. Với độ nhám thô và rất tinh, dùng Rz (cấp 1, 2,
3, 4, 5 và 13,14).
2. Với độ nhám trung bình, việc kiểm tra chỉ áp
dụng cho Ra (cấp 6,7,8,9,10,11,...
COMPANY LOGO
01/12/14
CHƯƠNG 2
CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI
CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI
TIẾT MÁY
TIẾT MÁY
bài giảng công nghệ chế tạo máy, chương 2, Tạ Đăng Doanh, HVKTQS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng công nghệ chế tạo máy, chương 2, Tạ Đăng Doanh, HVKTQS - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
bài giảng công nghệ chế tạo máy, chương 2, Tạ Đăng Doanh, HVKTQS 9 10 976