Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng công nghệ khoan dầu khí

Được đăng lên bởi LêLong
Số trang: 169 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG NGHỆ KHOAN DẦU KHÍ
PHẦN 1
TS. LÊ QUANG DUYẾN, GVC LÊ VĂN THĂNG
BỘ MÔN KHOAN- KHOAI THÁC

MỞ ĐẦU
Khi bắt đầu một dự án khoan, hai mục tiêu phải thực hiện được đó là: Xây dựng
giếng khoan an toàn và theo đúng mục đích sử dụng của nó, Thứ hai là hoàn thành với
chi phí tối thiểu (hiệu quả kinh tế cao). Song các chi phí tổng thể của giếng trong suốt
quá trình kể cả khai thác kết hợp với các khía cạnh phát triển mỏ cũng phải được giảm
thiểu. Việc tối ưu hóa này chịu sự ảnh hưởng của vị trí giếng khoan (onshore hay
offshore), các công nghệ khoan áp dụng (khoan thông thường hoặc thân nhỏ) cũng như
quá trình đánh giá được thực hiện để thu thập thông tin của vỉa để tối ưu hóa các giếng
trong tương lai.
 Giếng khoan: Giếng khoan là công trình hình trụ cắm sâu vào lòng đất, có
kích thước thiết diện rất nhỏ so với chiều dài của nó. Phần trên cùng được gọi là miệng
giếng. Phần dưới cùng được gọi là đáy giếng. Trong quá trình hình thành giếng khoan
đất đá bị phá huỷ và đưa lên mặt đất do sự tuần hoàn liên tục của dòng nước rửa.
Trong công tác khoan phá toàn đáy, toàn bộ đất đá ở đáy giếng khoan bị phá
huỷ và đưa lên mặt.
Trong công tác khoan lấy mẫu chỉ một phần đất đá ở thành giếng khoan bị phá
huỷ thành hình vành khăn, còn lõi đá ở giữa được lấy lên nguyên dạng gọi là lõi mẫu
để nghiên cứu cấu trúc địa chất và thành phần thạch học củavỉa.
 Phân loại giếng khoan dầu khí: Căn cứ vào chức năng của giếng mà
người ta chia ra:
Giếng tìm kiếm cấu tạo: Để nghiên cứu kiến tạo, địa tầng, thạch học cũng như
độ chứa sản phẩm của một tầng.
Giếng chuẩn: Để nghiên cứu điều kiện địa chất và phương hướng tìm kiếm dầu
khí ở những vùng chưa nghiên cứu kỹ.
Giếng thăm dò: Để nghiên cứu tầng sản phẩm cũng như giá trị công nghiệp của
chúng và khoanh danh giới giữa các tầng dầu, khí, nước ở các vỉa khai thác.
Giếng khai thác: Để khai thác dầu, khí.
Giếng bơm ép: Để bơm nước, khí hoặc không khí xuống vỉa nhằm duy trì áp
lực vỉa với mục đích kéo dài thời gian khai thác bằng phương pháp tự phun.
Giếng bổ sung: Để đánh giá khả năng tích tụ của tầng khai thác mà trước kia đã
khoan lấy mẫu nhưng chưa đạt yêu cầu.

 Phƣơng pháp khoan trong khoan dầu khí: Trong công tác khoan thăm
dò, tìm kiếm và khai thác dầu khí chủ yếu dùng phương pháp khoan xoay. Căn cứ vào
vị trí đặt động cơ mà người ta chia phương pháp khoan xoay thành:
Phương pháp khoan Rôto: Động cơ đặt trên mặt và truyền chuyển động quay
cho choòng khoan thông qua cột cần khoan.
Phương pháp khoan bằng động cơ đáy: Động cơ đặt chìm ...
 KHOAN D
PHN 1
TS. N
B - 
Bài giảng công nghệ khoan dầu khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng công nghệ khoan dầu khí - Người đăng: LêLong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
169 Vietnamese
Bài giảng công nghệ khoan dầu khí 9 10 727