Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Creo 2.0

Được đăng lên bởi thanhnguyenbt2212-gmail-com
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1746 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài giảng cơ bản

Creo Parametric
Bài 1: Giao diện Creo Parametric
và môi trường vẽ phác - Sketcher

I. Giao diện làm việc của Creo Parametric

Page 1

Bài giảng cơ bản

Creo Parametric

II. Môi trường vẽ phác - Sketcher
Sketcher là môi trường đồ hoạ để thiết kế các đối tường hình học 2D trong
Creo Parametric . Các đối tượng này có thể được sử dụng để tạo ra các đối tượng
khác (mặt, khối) hoặc sử dụng trong môi trường NC. Sketcher rất mạnh, các công cụ
thiết kế giúp chúng ta có thể thiết kế, thay đổi trong mối quan hệ với nhau.
Nội dung bài học
Quy trình dựng hình
Các công cụ thiết kế đối tượng hình học
Thiết kế các đối tượng hình học.
Định nghĩa kích thước đối tượng (Dimension).
Thay đổi đối tượng.
Thêm các rằng buộc với đối tượng.
Ghi các đối tượng hình học bạn đã tạo ra (Export).
Tải các đối tượng hình học đã ghi (Import). Quy
trình dựng hình
Các công cụ thiết kế đối tượng hình học
1. Quy trình dựng hình
Chọn mặt phẳng vẽ
Lựa chọn trục tọa độ hoặc gốc tọa độ tham chiếu
Tạo các đối tượng hình học
Thay đổi, hiệu chỉnh kích thước và các quan hệ ràng buộc
Sketche Toolbar
Lựa chọn
Tạo đường thẳng qua hai điểm.
Tạo đường thẳng tiếp tuyến với hai đối tượng
Tạo đường tâm ( để lấy đối xứng )
Tạo hình hộp
Tạo đường tròn từ tâm và một điểm trên đường tròn

Page 2

Bài giảng cơ bản

Creo Parametric

Tạo đường tròn đồng tâm
Tạo đường tròn qua ba điểm
Tạo đường tròn tiếp tuyến với ba đối tượng khác
Tạo Ellipse
Tạo cung tròn
Tạo cung tròn đồng tâm với một cung tròn cho trước
Tạo cung tròn bởi tâm và hai điểm trên cung
Tạo cung tròn tiếp tuyến với ba đối tượng
Tạo đường cong qua hai điểm
Vê tròn góc hai đối tượng bằng cung tròn
Vê tròn góc hai đối tượng bằng cung elíp
Tạo đường cong Spline
Tạo điểm
Tạo gốc tọa độ
Tạo đối tượng từ các cạnh bao của khối hoặc bề mặt
Tạo đối tượng đồng dạng từ các cạnh khối
Ghi kích thước đối tượng
Hiệu chỉnh kích thước đối tượng
Tạo các quan hệ ràng buộc
Tạo đối tượng chữ
Cắt tỉa một nhánh của đối tượng
Cắt tỉa cả hai nhánh của đối tượng
Chia đối tượng thành hai phần tại điểm lựa chọn

Page 3

Bài giảng cơ bản

Creo Parametric

Lấy đối xứng đối tượng
Quay đối tượng
Sao chép đối tượng
Thoát khỏi Sketch
Bỏ qua Sketch

Truy cập từ menu Sketch, sẽ có thêm một số chức năng mở rộng:
Data from File : Nhận file sketch được lưu sẵn trong máy vào trong
môi trường đang thiết kế làm đối tượng thiết kế
Constraints : Bảng tạo các quan hệ ràng buộc
Dimension Reference : Ghi kích thước đối tượng làm kích thước tham
chiếu (kích thước không thể thay đổi...
Bài giảng cơ bản Creo Parametric
Bài 1: Giao din Creo Parametric
i trường v phác - Sketcher
I. Giao din làm vic ca Creo Parametric
Page 1
Bài giảng Creo 2.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Creo 2.0 - Người đăng: thanhnguyenbt2212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Bài giảng Creo 2.0 9 10 699