Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch­¬ng iV
CÁC HIỆN TƯỢNG ĐỊA CHẤT 
HIỆN ĐẠI LIÊN QUAN ĐẾN XDCT
Các hiện tượng 
địa chất
Hiện tượng 
địa chất tự nhiên
Hiện tượng 
địa chất nội sinh

Hiện tượng 
địa chất công trình
Hiện tượng 
địa chất ngoại sinh

CÁC HIỆN TƯỢNG ĐỊA CHẤT
HIỆN ĐẠI LIÊN QUAN ĐẾN XDCT




Hiện tượng địa chất, hay gọi đầy đủ là các quá 
trình và hiện tượng địa chất chỉ sự biến đổi, vận 
động (vật lí, hóa học) của các đối tượng địa chất 
(đất, đá, khoáng vật, địa hình, nước dưới đất, …) 
với những nguyên nhân và điều kiện khác nhau.
Các hiện tượng địa chất xảy ra mà có tác động 
trực tiếp, hoặc để lại hậu quả, ảnh hưởng cho 
đến ngày nay (đối với công trình & XDCT), được 
gọi là các hiện tượng địa chất hiện đại (liên quan 
đến XDCT).

Ch­¬ng iV










Chuyển động kiến tạo
Động đất
Phong hóa
Hoạt động địa chất của biển
Hoạt động địa chất của sông
Karst
Cát chảy
Xói ngầm
Dịch chuyển đất đá trên sườn dốc

HIỆN TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG KIẾN TẠO CỦA
TRÁI ĐẤT


Khái niệm:
Là hiện tượng địa chất nội sinh (do lực trong lòng 
Trái đất tạo nên).
Các phần của vỏ Trái đất nâng lên, hạ xuống, 
uốn nếp, đứt gãy (kèm theo nứt nẻ) thành tạo 
nên các cấu trúc địa chất.
Chuyển động kiến tạo làm đất đá bị thay đổi kiến 
trúc, cấu tạo và thế nằm, đồng thời thường tạo ra 
các dạng địa hình tương phản.

Các dạng chuyển động kiến tạo
1. Chuyển động thẳng đứng (thăng trầm) của vỏ Trái đất: 
do nội lực theo phương đứng tác dụng làm một phần vỏ Trái 
đất nâng lên (hiện tượng biển lùi) hay hạ xuống (hiện tượng 
biến tiến), thường xảy ra trong phạm vi rộng lớn (lục địa hay 
một phần lục địa)  chuyển động tạo lục.
2. Chuyển động ngang (uốn nếp tạo núi và đứt gãy): do nội 
lực theo phương ngang tác dụng làm đất đá bị biến dạng từ 
thế nằm ngang sang nằm nghiêng hoặc bị uốn cong mà vẫn 
giữ tính liên tục (do tốc độ tác dụng chậm, trong điều kiện 
nhiệt độ, áp suất cao).
Khi lực kiến tạo gây ứng suất vượt quá độ bền của đất đá 
làm cho tầng đá bị nứt nẻ, chuyển dịch và mất tính liên tục, 
tạo nên các khe nứt và đứt gãy.

Ảnh hưởng của chuyển động kiến tạo
đến CTXD
Đất đá bị nứt nẻ, đứt gãy, uốn nếp, cấu trúc địa 
chất trở nên phức tạp  các ảnh hưởng:
­ Ảnh hưởng trực tiếp: Làm giảm cường độ, tăng 
tính thấm, giảm mức độ đồng nhất, gây lún 
không đều.
­ Ảnh hưởng gián tiếp: Thúc đẩy các hiện tượng 
khác phát triển: phong hoá, karst, trượt lở bờ 
dốc …

Hết bài
Bài giảng luôn được cập nhật bổ sung thường xuyên.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ môn Địa kỹ thuật
– Khoa Công trình. Phòng 406 – nhà...
Ch¬ng iV
Ch¬ng iV
CÁC HIN TƯ Ợ NG ĐỊA CHT
CÁC HIN TƯ Ợ NG ĐỊA CHT
HIN ĐẠI LIÊ N QUAN ĐẾN XDCT
HIN ĐẠI LIÊ N QUAN ĐẾN XDCT
Các hin tượng
địa cht
Hin tượng
địa cht ni sinh
Hin tượng
địa cht ngoi sinh
Hin tượng
địa cht t nhiên
Hin tượng
địa cht công trình
Bài giảng ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 9 10 605