Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử công suất

Được đăng lên bởi Mừng Hoàng
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1897 lần   |   Lượt tải: 8 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Điện tử công suất là lĩnh vực kỹ thuật hiện đại, nghiên cứu ứng dụng các
linh kiện bán dẫn công suất làm việc ở chế độ chuyển mạch vào quá trình biến đổi
điện năng.
Sự ra đời và hoàn thiện của các linh kiện điện tử công suất như: điốt,
Transistor BJT công suất, MOS, FET, Thyristor, GTO, ETO… với các tính năng
dòng điện, điện áp, tốc độ chuyển mạch ngày càng được nâng cao.
Điện tử công suất là một chuyên nghành của kỹ thuật điện tử nghiên cứu và
ứng dụng các phần tử bán dẫn công suất. Nhằm khống chế nguồn năng lượng điện
với các tham số không thay đổi được thành nguồn năng lượng điện với các tham số
có thể thay đổi được cung cấp cho các phụ tải. Như vậy các bộ biến đôi bán dẫn
công suất là đối tượng nghiên cứu cơ bản của điện tử công suất. Trong các bộ biến
đổi các phần tử bán dẫn

CHƯƠNG I
CÁC VAN BÁN DẪN CÔNG SUẤT
I. Sơ lược về phát triển điện tử công suất.
- Sự phát triển của truyền động điện đã thức đẩy sự ra đời của điện tử công
nghiệp. Tuy nhiên những ứng dụng của nó còn hạn chế vì thiếu những linh kiện
điện tử công suất có hiệu suất cao, kích thước nhỏ và đặc biệt là độ tin cậy cao.
Các đèn chân không như đèn thủy ngân, đèn có khí không đáp ứng được đòi hỏi
khắt khe của điện tử công nghiệp.
- Sự phát minh ra tranzito vào năm 1948 do Bardeen, Brattain và Schockley đã
đánh dấu sự phát triển mạnh theo hai hướng kỹ thuật điện tử tín hiệu và điện tử
công suất.

- Công suất phát ra biến đổi đạng sóng và tần số.
- Biến đổi dòng điện xoay chiều thành một chiều : Bộ chỉnh lưu.
- Biến đổi dòng điện một chiều thành xoay chiều : Bộ nghịch lưu.
- Biến đổi tần số dòng điện xoay chiều : Bộ biến tần.
- Như vậy điện tử công suất nghiên cứu các mạch để điều khiển và khống chế
dòng công suất.

II. Khái niệm chung về các van bán dẫn công suất.
1. Khái niệm chung
- Silic là nguyên tố hóa học được sử dụng trong hầu hết các linh kiện bán dẫn
công suất, cần có độ tinh kiết cao với điện trở suất khoảng 200 kΩ.cm, có cấu
trúc đơn tinh thể và định hướng. Ở nhiệt nhiệt độ kích thích nhiệt tạo nên một vài
điện tử tự do và tạo thành một số lỗ trong mạng tinh thể. Mật độ các hạt tải rất
nhỏ, do đó ở nhiệt độ thường điện trở suất của silic rất cao.
- Nếu kích thích tạp bằng các nguyên tố thuộc nhóm III (trong bảng hệ thống
tuần hoàn như bo, nhôm, gali) có 3 điện tử lớp ngoài thì sẽ thiếu một điện tử làm
xuất hiện một lỗ trống và tạo nên một điện tích dương làm tăng tính dẫn điện của
tinh thể. Lớp bán dẫn này là lớp p.
2. Các van bán dẫn công suất:
A. Điốt:
- Có dòng đ...
LỜI NÓI ĐẦU
Điện tử công suất lĩnh vực k thuật hiện đại, nghiên cứu ứng dụng các
linh kiện bán dẫn công suất làm việc chế độ chuyển mạch vào qtrình biến đổi
điện năng.
Sự ra đời hoàn thiện của các linh kiện điện tử công suất như: điốt,
Transistor BJT công suất, MOS, FET, Thyristor, GTO, ETO với các tính năng
dòng điện, điện áp, tốc độ chuyển mạch ngày càng được nâng cao.
Điện tử công suất một chuyên nghành của kỹ thuật điện tử nghiên cứu
ứng dụng các phần tử bán dẫn công suất. Nhằm khống chế nguồn năng lượng điện
với các tham số không thay đổi được thành nguồn năng lượng điện với các tham số
thể thay đổi được cung cấp cho các phụ tải. Như vậy các b biến đôi bán dẫn
công suất là đối tượng nghiên cứu cơ bản của điện tử công suất. Trong các bộ biến
đổi các phần tử bán dẫn
Bài giảng điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử công suất - Người đăng: Mừng Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bài giảng điện tử công suất 9 10 805