Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG DUNG SAI LẮP GHÉP

Được đăng lên bởi namtien088
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 7362 lần   |   Lượt tải: 24 lần
PGS. TS. NGUYỄN VĂN YẾN

BÀI GIẢNG

Φ50n6

Φ50H7

DUNG SAI
LẮP GHÉP

ĐÀ NẴNG - 2007

MỤC LỤC
Trang
Bài mở đầu
1- Giới thiệu
2- Một số ký hiệu thường dùng trong Dung sai Lắp ghép
Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong Dung sai Lắp ghép
1.1. Kích thước
1.2. Lắp ghép
1.3. Tính đổi lẫn chức năng
Chương 2: Dung sai lắp ghép trụ trơn
2.1. Dung sai kích thước
2.1.1. Quy định về dung sai kích thước
2.1.2. Miền dung sai và sai lệch cơ bản
2.1.3. Dung sai của kích thước
2.2. Quy định lắp ghép
2.2.1. Hệ thống lỗ, hệ thống trục
2.2.2. Kiểu lắp ưu tiên
2.2.3. Ký hiệu kiểu lắp trụ trơn trên bản vẽ
Chương 3: Dung sai các yếu tố hình học
3.1. Sai lệch hình dạng và vị trí tương đối giữa các bề mặt
3.1.1. Biểu diễn dung sai hình dạng và vị trí tương đối
3.1.2. Chọn dung sai hình dạng và vị trí tương đối
3.2. Độ nhám bề mặt
Chương 4: Dung sai các lắp ghép điển hình
4.1. Dung sai lắp ghép then bằng, then bán nguyệt
4.2. Dung sai lắp ghép then hoa
4.3. Dung sai lắp ghép ổ lăn
4.4. Dung sai lắp ghép ren
4.5. Dung sai truyền động bánh răng
4.5.1. Sai số gia công bánh răng
4.5.2. Độ chính xác truyền động bánh răng
4.5.3. Ghi cấp chính xác và dạng khe hở mặt bên
Chương 5: Chuỗi kích thước và cách ghi kích thước
5.1. Chuỗi kích thước
5.1.1. Các khái niệm cơ bản
5.1.2. Giải bài toán thuận
5.1.3. Giải bài toán nghịch theo đổi lẫn chức năng
hoàn toàn
5.1.4. Giải bài toán nghịch theo đổi lẫn chức năng
không hoàn toàn
1

3
4
5
7
8
9
9
9
11
11
12
12
13
15
15
17
18
20
20
22
23
25
25
25
27
29
29
30
30
31

5.1.5. Giải bài toán nghịch theo phương pháp tính
xác suất
5.2. Ghi kích thước cho bản vẽ cơ khí
5.2.1. Những nguyên tặc chủ yếu cần đảm bảo khi
ghi kích thước
5.2.2. Chọn phương án ghi kích thước chiều dài cho
bản vẽ chi tiết máy

2

32
33
33
34

BÀI MỞ ĐẦU
I- Giới thiệu
Dung sai - Lắp ghép là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo kỹ sư
cơ khí. Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản để thiết kế các chi tiết
máy, các mối ghép và thiết lập các bản vẽ cơ khí.
Học phần Dung sai Lắp ghép có 02 đơn vị học trình. Điểm học tập của
sinh viên được đánh giá qua bài kiểm tra giữa học kỳ, bài thi kết thúc học
phần và điểm chuyên cần. Hình thức thi tự luận. Điểm chuyên cần được đánh
giá qua việc hoàn thành các bài tập trong quá trình học và thời gian có mặt
trên lớp của sinh viên.
Giáo trình sử dụng để học môn học này là sách “Dung sai và lắp ghép”
của tác giả Ninh Đức Tốn, do Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản năm 2006 (Tài
liệu [1]).
Trước khi học môn Dung sai Lắp ghép, sinh viên cần được tr...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG DUNG SAI LẮP GHÉP - Người đăng: namtien088
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
BÀI GIẢNG DUNG SAI LẮP GHÉP 9 10 571