Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật điện đại cương

Được đăng lên bởi vuquockhai
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 7238 lần   |   Lượt tải: 25 lần
BỘ MÔN

KỸ THUẬT ĐIỆN

NĂM 2009

§1. KHÁI NIỆM CHUNG
1. Định nghĩa: Mạch điện 3 pha là mạch điện có nguồn tác
động là hệ thống sức điện động 3 pha.
Để tạo ra hệ thống sức điện động ba pha ta dùng máy phát
điện đồng bộ ba pha đối xứng.
2. Cách tạo ra hệ thống sức điện động ba pha
a. Cấu tạo máy phát điện đồng bộ ba pha:
Stato: có các rãnh đặt 3 dây quấn
AX,BY,CZ giống hệt nhau, có cùng số
vòng dây và đạt lệch nhau trong không
gian lần lượt một góc 1200.
Roto: là nam châm điện được từ hóa
bằng nguồn 1 chiều. Được đặt trong
stato và có thể quay quanh trục.

Z

B

Stato
•

N

•

A

•
•
•

Y

S

+
+
+
+
+

n
X

R«to

C

H×nh 4.1

b. Nguyên lý làm việc máy phát điện đồng bộ ba pha:
Ta dùng động cơ sơ cấp kéo nam
châm quay với tốc độ không đổi, từ
trường sẽ lần lượt quét qua các dây
quấn và cảm ứng vào trong dây quấn A
các sức điện động xoay chiều cùng
biên độ, cùng tần số và lệch pha nhau
1 góc1200.
Hệ thống sức điện động như vậy gọi là hệ
thống sức điện động 3 pha đối xứng.
e A = E 2sin ω t

(V)

(
)
2sin ( ω t - 240 )
2sin ( ω t + 120 )

e B = E 2sin ω t - 120 o

(V)

o

(V)

eC = E
=E

o

(V)

Z

B

Stato
•

N

•
•
•
•

Y

S

+
+
+
+
+

n
X

R«to

C

H×nh 4.1

&
E A = E∠0ο

&
⇔ E B = E∠ − 120ο (V)
&
E C = E ∠120ο



ΕC

e
eA

eB

eC

2
π
3

0

ωt

120

0

H×nh 4.2

ΕB

2
π
3

ΕA

2
π
3

Đồ thị véctơ sđđ 3 pha

eA + eB + eC = 0

&
&
&
EA + EB + EC = 0

A

IA

eA

ZA

X
Z
eC

C

IB

Y
eB

B

ZB
ZC

IC

Hệ thống nguồn trên tốn kém về kinh tế nên không sử dụng
trong thực tế.
Đặt ra yêu cầu có cách nối nguồn và nối tải 3 pha.

3. Cách nối nguồn và tải ba pha:
a. Cách nối nguồn 3 pha:
Nguồn xoay chiều 3 pha thông thường là nguồn áp nên ta biểu
diễn chúng tương đương bằng phần tử sức điện động mỗi pha
nguồn eA , eB , eC.
3 điểm đầu pha nguồn: A, B, C - 3 điểm cuối pha: X, Y, Z.
+ Cách nối nguồn hình sao (Y): 3 điểm cuối nối chụm vào nhau
tạo thành điểm chung => trung tính nguồn 0. 3 đầu A, B, C nối đến
tải. Nếu từ điểm trung tính có dây nối ra gọi là dây trung tính =>
mạch 3 pha 4 dây nối Y0.
A

A

eA

eA

YZ
X
eC

C

Y
O Z
X

eB

B

eC

C

eB

B

+ Nối nguồn hình tam giác (∆): Đem 3 dây quấn nối với nhau tạo
thanh vòng khép kín. Điểm cuối của pha này nối với điểm đầu của
pha kế tiếp. 3 điểm nối chung nối với tải.
A

eC

eA

C

B

eB

b. Cách nối tải 3 pha:
Tải 3 pha được biểu diễn tương đương bằng phần tử tổng trở mỗi
pha tải.
3 điểm đầu pha tải: A’, B’, C’ - 3 điểm cuối pha: X’, Y’, Z’.
A’
A’
Z’

Y
O’

C’

Z’
X’

C’

B’

Y’

X’

B’

4. Định nghĩa ph...
BỘ MÔN
KỸ THUẬT ĐIỆN
NĂM 2009
Bài giảng kỹ thuật điện đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kỹ thuật điện đại cương - Người đăng: vuquockhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Bài giảng kỹ thuật điện đại cương 9 10 927