Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kỹ thuật số

Được đăng lên bởi phunganhtien
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG

KỸ THUẬT SÔ
GIẢNG VIÊN: NGUYỄN TRƯỜNG DUY
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TƯ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

CHƯƠNG 1
HỆ THÔNG SÔ – MÃ SÔ
Nội dung



Các hệ thống số đếm






Hệ thống số thập phân
Hệ thống số nhị phân
Hệ thống số thập lục phân

Mã số





Mã BCD
Mã Gray
Mã ASCII

1. GIỚI THIỆU
Tín hiệu tương tư

1. GIỚI THIỆU
Hệ thống điện tử tương tư

1. GIỚI THIỆU
Hệ thống điện tử số

1. GIỚI THIỆU
Hệ thống điện tử gồm cả tương tư và số

1. GIỚI THIỆU
 Ưu điểm của hệ thống số


Hệ thống số dễ thiết kế hơn



Thông tin được lưu trữ dễ dàng



Độ chính xác cao hơn



Các hoạt động có thể lập trình dễ dàng



Các mạch điện tử số ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu



Nhiều mạch điện có thể tích hợp trên một IC

1. GIỚI THIỆU
 Những hạn chế của kỹ thuật số

Hầuhếtcácđạilượngvậtlýtrongtựnhiênlàcáctínhiệutươngtự
Đểsửdụngkỹthuậtsốđiềukhiểncácđạilượngnàyvớitínhiệuvàovàtínhiệurađềulàtươngtựcầnthựchiện3bướcs
au:

Chuyểnđổicáctínhiệuvàotươngtựsangdạngtínhiệusố.
Xửlýdữliệusốtheoyêucầu.
Chuyểnđổidữliệusốsangdạngtínhiệutươngtự.

2. CÁC HỆ THÔNG SÔ
2.1 Hệ thống số thập phân – Decimal system
Gồm10chữsố: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Trọngsốcủamỗichữsốtrong1sốthậpphânnhưsau:
5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3
…10 10 10 10 10 10 . 10 10 10 …

SốtậncùngbêntráilàsốcógiátrịlớnnhấtMSD (Most Significant Digit).
SốtậncùngbênphảilàsốcógiátrịnhỏnhấtLSD (Least Significant Digit).

2. CÁC HỆ THÔNG SÔ
2.2 Hệ thống số nhị phân – Binary system
Hệthốngsốnhịphângồm2chữsố1và0,cơsố2.
Trọngsốcủamỗichữsốtrong1sốnhịphânnhưsau:
…252423222120.2-12-22-3…
Vídụ:chomộtsốnhịphân: 1011.1012
Giátrịtươngđươngvớisốthậpphânlà:
1011.1012= 123+ 022+ 121+120+12-1+ 02-2+ 12-3
=23+ 21+ 20+ 2-1+ 2-3
=8 + 2 + 1 + 0.5 + 0.125
=11.62510

2. CÁC HỆ THÔNG SÔ
2.2 Hệ thống số nhị phân – Binary system
Tronghệthốngsốnhịphân:

Mỗiconsố(0hoặc1)đượcgọilàbit (0 hay 1).
BittậncùngbêntráilàbitcógiátrịlớnnhấtMSB (Most Significant Bit).
BittậncùngbênphảilàbitcógiátrịnhỏnhấtLSB (Least Significant Bit).

2. CÁC HỆ THÔNG SÔ
2.2 Hệ thống số nhị phân – Binary system
Cáchđếmcácsốnhịphân
Với1sốnhịphângồmn bitthì:

Sốtrạngtháilà2n.
Sốthậpphântươngứnglớnnhấtlà: 2n– 1.

2. CÁC HỆ THÔNG SÔ
2.3 Hệ thống số thập lục phân
Gồm16chữsố: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e,f.Cơsốlà16.
Trọngsốcủamỗichữsốtrong1sốthậpphânnhưsau:
…165164163162161160. 16-11...




 !
Bài giảng kỹ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kỹ thuật số - Người đăng: phunganhtien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài giảng kỹ thuật số 9 10 124