Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng máy nâng chuyển - Chương 4

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§2. Thiết bị phanh hãm

I. Phanh một má
1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc
+ Sơ đồ cấu tạo

a

K

c

O

l
3

r

Mph

2
1
n

Hình 4.4 – Phanh một má

+ Nguyên lý hoạt động
- Phanh luôn ở trạng thái mở:
- Quá trình mở phanh:
Bé m«n c ¬ khÝ luyÖn kim – c ¸n thÐp

1

I. Phanh một má
2. Tính toán lực phanh K
Đây là bài toán cho trước sơ đồ cơ cấu (với các kích thước D,
l, a. c) hệ số ma sát f, mômen phanh Mph (có chiều ngược với
chiều quay n của trục bánh phanh khi đang chịu mômen M).

* Khi Mph ngược chiều kim đồng hồ
- Lực vòng tương là:

P=

2.Mph
D

=F

F = N.f

N=

2.Mph
D.f

Bé m«n c ¬ khÝ luyÖn kim – c ¸n thÐp

N- Lực ép lên má phanh cần có
để tạo ra lực ma sát F
2

I. Phanh một má
+ Phương trình cân bằng mômen tại 0 là:
KI – N.a – P.c = 0

N.a + P.c
KI =
l

(*)

* Khi Mph cùng chiều kim đồng hồ
- Tương tự ta có:

N.a − P.c
K II =
l

(**)

Qua (*) và (**) ta nhận thấy:
- Lực phanh phụ thuộc vào trị số và chiều của Mph
Bé m«n c ¬ khÝ luyÖn kim – c ¸n thÐp

3

I. Phanh một má
+ Biện pháp khắc phục

* Biện pháp 1:
Đưa tâm quay O về O’

N.a + P.c
KI =
l

N.a − P.c
KII =
l

C=0

N.a
KI = KII =
l
Bé m«n c ¬ khÝ luyÖn kim – c ¸n thÐp

4

I. Phanh một má

* Biện pháp 2:
Má phanh và càng phanh được ghép bản lề với nhau. Làm như
vậy má phanh tiếp xúc tốt bánh phanh kể cả khi đảo chiều

- Khi Mph ngược chiều kim đồng hồ
Ta có:
hI = a.cosα

R 1.h I
KI =
l

N
RI =
cosα
N.a ( )
KI =
l

Bé m«n c ¬ khÝ luyÖn kim – c ¸n thÐp

5

1. Phanh kiểu vít me

 Kiểm nghiệm điều kiện áp suât trên bề mặt ma sát:
A
p=
≤ [ p]
2
2
π.(R n − R t )
 Kiểm nghiệm điều kiện áp suất trên bề mặt ren:
4.A
pr =
≤ [ pr ]
2
2
π.(d 0 − d1 ).n
Trong đó:
d0, d1: đường kính ngoài và đường kính trong của ren;
[pr]: áp suất cho phép trên bề mặt ren;
với vít bằng thép, đai ốc bằng gang lấy [pr] = 5Mpa
với vít bằng thép, đai ốc bằng đồng thanh lấy [pr] = 8Mpa
n: số vòng ren trong đai ốc.
Bé m«n c ¬ khÝ luyÖn kim – c ¸n thÐp

30

1. Phanh kiểu vít me
Nhận xét

+ Lực phanh A tỉ lệ thuận với trọng lượng vật nâng. Đó
chính là tính chất tự điều chỉnh của phanh;
+ Không phải tiêu hao năng lượng để khắc phục mômen
dư khi hạ vật;
+ Bề mặt ma sát có thể lấy lớn hơn;
+ Được sử dụng ở các cơ cấu nâng trung bình và lớn;
+ Khi phanh, đó là một quá trình động nên khá nguy hiểm.

Bé m«n c ¬ khÝ luyÖn kim – c ¸n thÐp

31

...
Bé m«n c¬ khÝ luyÖn kim c¸n thÐp
1
§2. Thi t b phanh hãmế
I. Phanh m t má
1. S đ c u t o và nguyên lý làm vi cơ
+ S đ c u t oơ
+ Nguyên lý ho t đ ng
- Phanh luôn tr ng thái m :
- Quá trình m phanh:
Hình 4.4 – Phanh m t má
K
2
1
3
r
Mph
O
a
c
l
n
Bài giảng máy nâng chuyển - Chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng máy nâng chuyển - Chương 4 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng máy nâng chuyển - Chương 4 9 10 498