Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng nguyên lý truyền thông

Được đăng lên bởi Trần Xuân Giang
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ
TRUYỀN THÔNG

NGUYÊN LÝ TRUYỀN THÔNG

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP


Kiểm tra thường xuyên (trọng số 0.3) gồm kiểm tra
định kỳ và kiểm tra giữa học phần
+ Kiểm tra định kỳ (hệ số 1): Kiểm tra 2 lần với hình
thức tự luận và 1 lần làm tiểu luận.
+ Kiểm tra giữa kỳ (hệ số 2): Hình thức: Tự luận



Thi kết thúc học phần (trọng số 0,7): Hình thức: Tự
luận; thời gian thi: 90 phút



Thang điểm đánh giá: 10

NGUYÊN LÝ TRUYỀN THÔNG

NỘI DUNG MÔN HỌC








Chương 1: Khái niệm chung về mạng viễn thông
Chương 2: Số hóa tín hiệu
Chương 3: Định dạng tín hiệu số
Chương 4: Mã hóa nguồn
Chương 5: Mã hóa kênh
Chương 6: Ghép kênh và truyền dẫn số tín hiệu
Chương 7: Điều chế tín hiệu số

NGUYÊN LÝ TRUYỀN THÔNG

CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ MẠNG VIỄN THÔNG


1.1. Giới thiệu chung



1.2 Khái quát về mạng viễn thông
1.2.1 Các khái niệm cơ bản
1.2.2 Các thành phân chính trong mạng viễn thông
1.2.3 Mạng viễn thông tương tự và mạng viễn thông số



1.3 Hệ thống thông tin
1.3.1 Khái niệm và phân loại hệ thống thông tin
1.3.2 Hệ thống thông tin số
1.3.3 Ưu điểm của hệ thống thông tin số
1.3.4 Đường truyền tín hiệu

NGUYÊN LÝ TRUYỀN THÔNG

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG


LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG
-1836-1866: Điện báo, kỹ thuật ghép kênh, cáp nối qua Đại Tây
Dương
-1876-1899: Điện thoại (A.G. Bell), tổng đài điện thoại, chuyển mạch
tự động từng nấc
-1887-1907: Điện báo không dây (Marconi) nối từ tàu biển vào bờ
trên ĐTD
-1820-1828: Lý thuyết truyền dẫn (Carson, Nyquist, Johnson,Hartley)
-1923-1938: Truyền hình, ống tia âm cực chân không (DuMont), phát
thanh quảng bá
-1948-1950: Lý thuyết thông tin (Shannon), các mã sửa lỗi
(Hamming,Golay),ghép kênh theo thời gian ứng dụng vào điện
thoại
-1960: Mô phỏng laser (Maiman)
-1962: Thông tin vệ tinh Telstar I
-1962-1966: DV truyền số liệu được đưa ra thương mại; PCM khả thi
cho truyền dẫn tín hiệu thoại và truyền hình; lý thuyết truyền dẫn số,
mã sửa sai (Viterbi)

NGUYÊN LÝ TRUYỀN THÔNG

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG


LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG
-1964: Khai thác các hệ thống chuyển mạch
-1970-1975: CCITT phát triển các tiêu chuẩn về PCM
-1975-1985: Hệ thống quang dung lượng lớn, chuyển mạch tích hợp
cao, các bộ vi xử lý tín hiệu số; Mạng di động tổ ong hiện đại được
đưa vào khai thác (NMT, AMPS); Mô hình tham chiếu OSI (tổ chức
ISO)
-1985- 1990: LAN, ISDN được chuẩn hoá, các DV truyền SL phổ
biến, truyền dẫn quang thay cáp đồng trên các đường truyền dẫn
băng rộng cự ly xa, phát triển SONET, chuẩn hoá và khai thác
GSM, SD...
BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ
TRUYỀN THÔNG
bài giảng nguyên lý truyền thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng nguyên lý truyền thông - Người đăng: Trần Xuân Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
bài giảng nguyên lý truyền thông 9 10 767