Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Origin

Được đăng lên bởi Thang Tran
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng Origin

ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

1

Bài giảng Origin

ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

CHƯƠNG 1
LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ORIGIN
I.

Phần mềm Origin

1. Khái niệm
Origin là phần mềm hỗ trợ cho các kỹ sư và các nhà khoa học để phân tích dữ liệu bằng
cách thể hiện trên các dạng đồ thị.
2. Các tính năng của phần mềm
•

Các ưu điểm của phần mềm:
a. Sử dụng một cách dễ dàng với giao diện đồ họa và các kiểu cửa sổ con.
b. Trao đổi dữ liệu dễ dàng với nhiều phần mềm xử lý dữ liệu (Excel, Matlab,

Ladview…).
c.

Hiển thị dữ liệu cần phân tích dưới các dạng đồ thị (Graph) khác nhau một
cách linh hoạt mềm dẻo. Các dữ liệu này có thể được lấy từ nhiều nguồn dữ
liệu khác nhau.

2

Bài giảng Origin

ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

d. Tự động cập nhật các giá trị
e. Hỗ trợ lập trình trên ngôn ngữ C chuẩn (ANSI C).
f.
•

Hỗ trợ truyền thông thông qua cổng COM

Phạm vi sử dụng phần mềm:

Hiện nay có khoảng 500 công ty trên toàn cầu sử dụng phần mềm Origin trên rất nhiều
các lĩnh vực khác nhau.
II.

Môi trường làm việc của Origin

1. Không gian làm việc của Origin

a. Menus và các lệnh trên thanh menu
Thanh menu của Origin cung cấp các lệnh để thực hiện các thao tác trên cửa sổ đang hoạt
động (cửa sổ mà thanh tiêu đề sáng) và để thực hiện các thao tác chung như là mở tập tin trợ
giúp hoặc bật hiển thị một thanh công cụ. Thanh menu thay đổi khi cửa sổ đang hoạt động
thay đổi. Ví dụ:
Cửa sổ đang hoạt động là WorkSheet (bảng biểu) thì thanh menu là:

Cửa sổ đang hoạt động là cửa sổ Graph (đồ thị) thì thanh menu sẽ hiện lên như sau:

3

Bài giảng Origin

ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

Trong mỗi menu con thì các lệnh cũng thay đổi với từng đối tượng cửa sổ. Ví dụ menu
phân tích đồ thị Analysis đối với cửa sổ Worksheet là như sau:

Đối với cửa sổ Graph là

4

Bài giảng Origin

ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

Origin cung cấp 2 cấp độ menu, nó sẽ quyết định số lượng các lệnh có sẵn trên thanh
menu. Mặc định Origin cung cấp menu đầy đủ, có nghĩa là tất cả các lệnh trên menu có sẵn
đều được hiển thị. Tuy nhiên Origin cũng đưa ra mức menu rút gọn, nó cung cấp số lượng
lệnh trên menu ít hơn nhằm thực thi các thao tác cơ bản. Để kích hoạt menu rút gọn này lựa
chọn Format:Menu:Short Menus, để hiển thị menu đầy đủ thì ta chọn Format:Menu:Full
Menus.
Một số các lệnh trên menu có sử dụng phím tắt kết hợp, các phím tắt thể hiện bên phía
bên phải của lệnh. Ví dụ để mở cửa sổ worksheet ta chọn CTRL + F5.
Một số lệnh lại được gọi nhanh bằng nút biểu tượng hình ảnh bitmap phía bên trái lệnh.
Biểu tượng hình ảnh này chỉ ra...
Bài giảng Origin ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
1
Bài giảng Origin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Origin - Người đăng: Thang Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Bài giảng Origin 9 10 887