Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng thi công toàn khối

Được đăng lên bởi khanhtruongphu1402
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1995 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5/6/2010

C ÔNG TÁC CỐP PHA VÀ GIÀN
GIÁO
©2010 NGUYỄN DUY LONG, TIẾN SỸ

1

N ỘI

2

DUNG



Một số sự cố công trình liên quan cốp pha, giàn
giáo



Các yêu cầu đối với cốp pha, giàn giáo



Phân loại cốp pha



Cấu tạo cốp pha



Giàn giáo và sàn công tác



Tính toán thiết kế cốp pha, giàn giáo



Nghiệm thu cốp pha và giàn giáo

©2010 NGUYỄN DUY LONG, TIẾN SỸ

1

5/6/2010

M ỘT SỐ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH LIÊN
QUAN CỐP PHA , GIÀN GIÁO

©2010 NGUYỄN DUY LONG, TIẾN SỸ

4

3

M ỘT SỐ SỰ CỐ LIÊN QUAN
CỐP PHA , GIÀN GIÁO

Sậ tại
t i
Sập
136B
Lũy Bán
Bích, Q.
Tân Phú,
4/11/200
6

©2010 NGUYỄN DUY LONG, TIẾN SỸ

Nguồn:
o_do_sap%2C_de_chet_3_nguoi-1-21283668.html

2

5/6/2010

5

M ỘT SỐ SỰ CỐ LIÊN QUAN
CỐP PHA , GIÀN GIÁO

Sậ tại
t i
Sập
136B
Lũy Bán
Bích, Q.
Tân Phú,
4/11/200
6

Nguồn:
_vu_sap_san_betong_chet_3_nguoi-6-21338833.html
©2010 NGUYỄN DUY LONG, TIẾN SỸ

6

M ỘT SỐ SỰ CỐ LIÊN QUAN
CỐP PHA , GIÀN GIÁO

Sậ tại
t i
Sập
Tân
Xuân, H.
Hóc
Môn,
24/04/20
07

Nguồn:
_chet_va_2_nguoi_bi_thuong-1-21257852.html
©2010 NGUYỄN DUY LONG, TIẾN SỸ

3

5/6/2010

M ỘT SỐ SỰ CỐ LIÊN QUAN
CỐP PHA , GIÀN GIÁO

7

Sậ tại
t i
Sập
Tân
Xuân, H.
Hóc
Môn,
24/04/20
07



“… hệ thống dàn giáo chống bên dưới có
vấn đề, những cây gỗ quá nhỏ so với
trọng lượng sàn của ngôi nhà là rất
lớn. Cũng có thể nguyên nhân dẫn đến
tai nạn là do trước khi đổ sàn, những gốc
cây cột chống sàn không được chêm
chặt dẫn
ẫ đến
ế lún khi sức nặng sàn bắt
ắ
đầu tăng lên theo khối lượng bêtông
phun lên sàn.”
Nguồn:
_chet_va_2_nguoi_bi_thuong-1-21257852.html

©2010 NGUYỄN DUY LONG, TIẾN SỸ

8

M ỘT SỐ SỰ CỐ LIÊN QUAN
CỐP PHA , GIÀN GIÁO

Sậ tại
t i
Sập
cầu Cần
Thơ,
26/9/200
7

©2010 NGUYỄN DUY LONG, TIẾN SỸ

Nguồn:
commons/8/8b/CanThoBridgeCollapse2.jpg

4

5/6/2010

9

M ỘT SỐ SỰ CỐ LIÊN QUAN
CỐP PHA , GIÀN GIÁO

Sậ tại
t i
Sập
tầng 5
cao ốc
văn
phòng,
KDT Phú
Mỹ
Hưng,
Q.7,
30/12/20
08

Nguồn:
©2010 NGUYỄN DUY LONG, TIẾN SỸ

10

M ỘT SỐ SỰ CỐ LIÊN QUAN
CỐP PHA , GIÀN GIÁO

Sậ tại
t i
Sập
tầng 5
cao ốc
văn
phòng,
KDT Phú
Mỹ
Hưng,
Q.7,
30/12/20
08

Nguồn:
©2010 NGUYỄN D...
5/6/2010
1
CÔNG TÁC CPPHAVÀGIÀN
GIÁO
1©2010 NGUYN DUY LONG, TIN S
NI DUNG
2
Mts s c công trình liên quan cp pha, giàn
giáo
Các yêu cu đốivicp pha, giàn giáo
Phân loicp pha
Cutocp pha
Giàn giáo và sàn công tác
Tính toán thiếtkế cp pha, giàn giáo
Nghim thu cp pha và giàn giáo
©2010 NGUYN DUY LONG, TIN S
bài giảng thi công toàn khối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng thi công toàn khối - Người đăng: khanhtruongphu1402
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
bài giảng thi công toàn khối 9 10 447