Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị

Được đăng lên bởi caloc1986
Số trang: 342 trang   |   Lượt xem: 7371 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị

CIVIL 3D 2011
THIẾT KẾ KỸ THUẬT HẠ
TẦNG ĐÔ THỊ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGBiên soạn:Phạm Ngọc Sáu Khoa kỹ thuật đô thị
trường ĐH Kiến Trúc Tp.HCMHồ Phú Khánh Phân viện quy hoạch
miền Nam
Tp. Hồ Chí Minh 2011
 và training.kythuatdothi.com

Trang 1

Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị

Mục lục
Phần 1: Quy hoạch chiều cao, tính toán san nền, thiết kế mái dốc
Xây dựng bề mặt tự nhiên
Nội suy cao độ
Xây dựng bề mặt thiết kế
Xuất trắc dọc địa hình
Tạo bề mặt thi công, tính khối lượng
Thể hiện vòng tròn khối lượng san nền bằng VBA
Thiết kế mái dốc – hồ điều hòa
Phần 2: Thiết kế đường, giải tỏa đền bù.
Tổng quan các bước thiết kế đường
Thiết kế mặt bằng tuyến
Thiết kế trắc dọc tuyến
Định nghĩa trắc ngang và áp trắc ngang
Xuất trắc ngang, tính toán khối lượng
Thể hiện trắc dọc, trắc ngang
Thiết kế nút giao thông
Tính toán giải tỏa
Phần 3: Thiết kế mạng lưới thoát nước
Khai báo thuộc tính mạng lưới
Thiết kế mạng lưới
Thể hiện thông số mạng lưới ( D-L-i, cao độ, hướng nước chảy…)
Hiệu chỉnh mạng lưới
Xuất trắc dọc mạng lưới
Lập bảng tổng hợp khối lượng
Xuất nhập dữ liệu mạng lưới.
Phần 4: Thiết kế hình học cầu
Phần 5: Chia sẽ dữ liệu, làm việc nhóm
Phần 6: Phụ lục
 và training.kythuatdothi.com

Trang 2

Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị

Phụ lục 1: Các thành phần của mặt cắt ngang – Subassembly
Phụ lục 2: Thiết kế nâng cấp cải tạo đường giao thông
Phụ lục 3: Thiết kế đường đảm bảo cân bằng khối lượng đào đắp đất.
Phụ lục 4: Tìm hiểu Breakline trong Surface
Phụ lục 5: Xuất trắc dọc cấp nước
Phụ lục 6: Giải thích một số thuật ngữ trong Civil 3D

 và training.kythuatdothi.com

Trang 3

Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị

Phần 1: Quy hoạch chiều cao, tính toán san nền – thiết
kế mái dốc
Thực hiện quy hoạch chiều cao và tính toán khối lượng trong Civil 3D, cơ bản thực hiện
theo trình tự các bước sau:
1. Xây dựng bề mặt tự nhiên
2. Xây dựng bề mặt thiết kế
3. Thiết lập bề mặt thi công
4. Tính toán khối lượng san nền
5. Thiết kế mái dốc – hồ điều hòa.
6. Hợp nhất các bề mặt – bề mặt hoàn thiện

 và training.kythuatdothi.com

Trang 4

Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị

Xây dựng bề mặt tự nhiên
Tạo bề mặt tự nhiên
Hình 1.1:
Menu tạo bề mặt.
Ngoài cách này, có thể vào
Home
Tab/Toolspace/Surfaces/
Click phải chuột /Cr...
Civil 3D 2011 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị
www.kythuatdothi.com và training.kythuatdothi.com Trang 1
CIVIL 3D 2011
THIẾT KẾ KỸ THUẬT HẠ
TẦNG ĐÔ THỊ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
www.kythuatdothi.com
www.training.kythuatdothi.com
www.kientrucdaotao.com
Tp. Hồ Chí Minh 2011
Biên soạn:
Phạm Ngọc Sáu Khoa kỹ thuật đô thị
trường ĐH Kiến Trúc Tp.HCM
Hồ Phú Khánh Phân viện quy hoạch
miền Nam
bài giảng Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị - Người đăng: caloc1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
342 Vietnamese
bài giảng Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị 9 10 965