Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thực hành điện tử công suất

Được đăng lên bởi locvl_1982
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 6667 lần   |   Lượt tải: 25 lần
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ
----------------------------

12 V

220 V
AC

R1
VR Vref

Dz

12V

A
16

R2
5

6

15

IC
TCA 785
10

14

12

OUT1
B
A
OUT2
B

C2

9

R3

1

C1

24 V
AC

13

BÀI GIẢNG

Thực hành ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
BIÊN SOẠN: KS Phan Hữu Tước

LƯU HÀNH NỘI BỘ
2008

MỤC LỤC
Bài thí nghiệm số 1: Linh kiện điện tử công suất ........................................................ 1
Bài thí nghiệm số 2: Các phương pháp điều khiển ...................................................... 11
Bài thí nghiệm số 3: Chỉnh lưu công suất ................................................................. 24
Bài thí nghiệm số 4: Biến đổi điện áp xoay chiều ....................................................... 33
Bài thí nghiệm số 5: Biến đổi điện áp một chiều ........................................................ 39

Bài TN số 1: Linh kiện điện tử công suất

Bài thí nghiệm số 1

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
A. Khái quát về điện tử công suất :
Các thiết bị Điện tử Công Suất cho phép điều khiển và chuyển đổi các ín hiệu
điện tử công suất nhỏ thành công suất lớn đề điều khiển cho các thiết bị chấp hành như
máy điện , các thiết bị công nghệ khác.
Các áp dụng chủ yếu của Điệ Tử Công Suất gồm :
1. Sơ đồ chỉnh lưu công suất dùng để thực hiện các phép biến đổi dòng điện xoay
(AC) thành dòng điện 1 chiều ( DC ). Ứng dụng chủ yếu của sơ đồ này là điều
khiển các động cơ DC bằng nguồn điện lưới xoay chiều AC.
2. Sơ đồ nghịch lưu dùng để thực hiện phép biến đổi dòng điện 1 chiều (DC)
thành xoay chiều sử dụng các sơ đồ công suất.
3. Sơ đồ biến đổi điện áp 1 chiều sử dụng trong các sơ đồ điều khiển công suất,
điều khiển hoạt động của động cơ DC.
4. Sơ đồ biến đổi điện áp xoay chiều với ứng dụng chính là điều khiển động cơ
AC bằng lưới điện xoay chiều AC.
5. Sơ đồ biến tần thực hiện biến đổi cả về tần số và giá trị hiệu dụng của điện áp
xoay chiều . Sử dụng để điều khiển chính xác tốc độ động cơ AC.
B. Các linh kiện công suất:
Các linh kiện công suất được sử dụng hiện nay là Diode Công suất , Thyristor
(SCR), TRIAC, transistor Công suất ( BJT , MOSFET ) , IGBT, GTO ,….
1. Diode Công Suất :
Diode bán dẫn được cấu tạo trênlớp tiếp xúc bán dẫn khác loại ( hình 1.a ) thường
là bán dẫn loại N và loại P. Hình 1b là kí hiệu theo quy ước và hình 1c là hình dạng
thực tế của diode công suất.
Do hiệu ứng khuếch tán các phần tử tải điện cơ bản giữa 2 miền , tại lớp tiếp xúc
(phần truyền) sẽ hình thành 1 hiệu điện thế tiếp xúc , tạo ra từ trường E để ngăn ngừa
sự khu...
B
B
À
À
I
I
G
G
I
I
N
N
G
G
T
T
h
h
c
c
h
h
à
à
n
n
h
h
Đ
Đ
I
I
N
N
T
T
C
C
Ô
Ô
N
N
G
G
S
S
U
U
T
T
L
L
Ư
Ư
U
U
H
H
À
À
N
N
H
H
N
N
I
I
B
B
2
2
0
0
0
0
8
8
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
C
C
Ô
Ô
N
N
G
G
N
N
G
G
H
H
I
I
P
P
T
T
P
P
.
.
H
H
C
C
M
M
K
K
H
H
O
O
A
A
C
C
Ô
Ô
N
N
G
G
N
N
G
G
H
H
Đ
Đ
I
I
N
N
T
T
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BIÊN SOẠN: KS Phan Hữu Tước
R1
12 V
Dz VR
Vref
12V
R2
R3
C1
C2
16 13 6
5
1 9
10 12
14
15
IC
TCA 785
OUT1
OUT2
24V
AC
A
B
A
B
220V
AC
Bài giảng thực hành điện tử công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thực hành điện tử công suất - Người đăng: locvl_1982
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Bài giảng thực hành điện tử công suất 9 10 782