Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thủy lực 2

Được đăng lên bởi kysib0gd3m
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 978 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Chương 2

MÁY THỦY LỰC CÁNH DẪN

2.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY THỦY LỰC CÁNH DẪN.
2.2. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BƠM.
2.3. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA BƠM CÁNH DẪN.
2.4- CẤU TẠO MỘT SỐ MÁY THỦY LỰC CÁNH DẪN ĐIỂN HÌNH.

1

2.1. Khái niệm cơ bản về máy thủy lực cánh dẫn

1.Bánh công tác
2.Trục bơm
3.Bộ phận dẫn
hướng vào
4.Cánh bơm
5.Ống hút
6.Buồng xoắn ốc
7.Ống đẩy

•
•
•

Máythủylựccánhdẫn:bơmvàđộngcơcánhdẫn.
Bánhcôngtác:cácbảncánh(cánhdẫn),trục.
Khilàmviệc, quaytrongmôitrườngchấtlỏng.

2

Nguyên tắc hoạt động:

Bơm:
Chênh lệch năng lượng thủy động của dòng chất lỏng ở đầu ra và đầu vào (trước và sau) bánh công tác = cơ năng của
bơm đã truyền cho chất lỏng.
Động cơ:
Chênh lệch năng lượng thủy động của dòng chảy ởđầu vàovàđầu racủa bánh công tác tua bin = cơ năng mà bánh công
tác nhận được của dòng chất lỏng.
Biên dạng và góc độ bố trí cánh dẫn trong bánh công tác ảnh hưởng trực tiếp đến các thông số (vận tốc, áp suất…) của
dòng chảy nên chúng có ý nghĩa rất lớn đến tính năng làm việc của máy.
MTLcánh dẫn được sử dụng rộng rãi:

-

tính năng kỹ thuật cao;
chỉ tiêu kinh tế tốt;
phạm vi sử dụng rộng rãi.

3

Các loại bánh công tác cánh dẫn:

ly tâm

hướng tâm

hướng chéo

loại tâm trục

hướng trục
4

2.2.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BƠM.
Bơm:biếncơnăngthànhnănglượngdòngchấtlỏngđể

-

Vậnchuyểnchấtlỏngđixa;
Đểtạoápsuấtcầnthiếttronghệthốngtruyềnđộngthủylực.

Theonguyênlýlàmviệccó:

-

Bơmcánhdẫn:bơmlytâm,bơmhướngtrục
Bơmthểtích:bơmpíttông,bơmrôtovv…
Cácloạibơmđặcbiệt:bơmnướcva,bơmphuntiavv…

Theocôngdụng:

-

Bơmcấpnướcnồihơi(trongnhàmáynhiệtđiện);
Bơmdầu(trongcáchệthốngtruyềnđộngthủylực);
Bơmnhiênliệu;
Bơmcứuhỏa;
Bơmhóachất…

Theophạmvicộtáphoặclưulượng:
-Bơmcócộtápcao,trungbìnhhoặcthấp;
-Bơmcólưulượnglớn,trungbìnhhoặcnhỏ.

5

Sơ đồ 1 hệ thống bơm

Zh-Chiềucaohút;
y-trênhlệchđộcaogiữađầura–đầuvàobơm;
Zđ-Chiềucaođẩy;
Z-Chiềucaodâng:
Z =Zh+ y+Zđ.
p1-Apsuấttrênmặtthoángbểhút;
p2-Apsuấttạimiệngvàocủabơm;
p3-Apsuấttạimiệngracủabơm;
p4-Apsuấttrênmặtthoángbểchứa
Hoạtđộngcủahệthống:

6

Ví dụ: Sơ đồ hệ thống trợ lực lái trên ô tô KAMAZ-6422

7

2.3. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA BƠM CÁNH DẪN.

a.
-.
-.
b.

Lưulượng:
3
Lưulượngthểtích:Q, (l/s; m /s);
LưulượngtrọnglượngG, (N/s)..
Cộtáp: H, (mH2O).

H era 
(1)

H

p3  p2


e
v  v

3

vao

2

3

2g

2

2
2

y

p2  pa  pck

p3  pa  pak

(2)

(3)

2
2
pak  pck  3v3   2v2
H

y

2g

pak  pck
H

8

Xác địnhHkhi cho các thông số đầu vào: p1, p4, Z…
ViếtphươngtrìnhBécnulichomặtcắt1.1và2.2:

p

2
2
v
p
v
1
2
2
Z1  1 
Z 2...
Chương 2
MÁY THỦY LỰC CÁNH DẪN
2.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÁY THỦY LỰC CÁNH DẪN.
2.2. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BƠM.
2.3. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA BƠM CÁNH DẪN.
2.4- CẤU TẠO MỘT SỐ MÁY THỦY LỰC CÁNH DẪN ĐIỂN HÌNH.
1
Bài giảng thủy lực 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thủy lực 2 - Người đăng: kysib0gd3m
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài giảng thủy lực 2 9 10 41