Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi dinhthihanh-anz
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG

TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 0
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức
căn bản về:
- Các dụng cụ và các phép đo đạc cơ bản
- Hệ thống lưới khống chế trắc địa
- Thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt
- Công tác trắc địa trong công trình

CHƯƠNG 0
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Chương 1: Trái đất và cách biểu thị bề mặt đất
Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình
Chương 3: Tính toán trắc địa
Chương 4: Dụng cụ và phương pháp đo góc
Chương 5: Dụng cụ và phương pháp đo dài
Chương 6: Dụng cụ và phương pháp đo chênh
cao
Chương 7: Khái niệm về lưới khống chế trắc
địa
3

CHƯƠNG 0
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Chương 8: Lập lưới khống chế tọa độ đo vẽ
bằng đường chuyền kinh vĩ
Chương 9: Lập lưới khống chế độ cao bằng
đường đo cao cấp kỹ thuật
Chương 10: Đo vẽ bản đồ địa hình
Chương 11: Công tác trắc địa cơ bản trong bố
trí công trình.

4

CHƯƠNG 1
TRÁI ĐẤT VÀ CÁCH BIỂU THỊ BỀ MẶT ĐẤT

5

1.1 HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC TRÁI ĐẤT
1. HÌNH DẠNG
- Bề mặt trái đất thực có hình dạng lồi lõm, gồ
ghề, không có phương trình toán học đặc trưng
+ 29% bề mặt là mặt đất
+ 71% bề mặt là mặt nước biển
- Chọn mặt nước biển trung bình biểu thị cho hình
dạng trái đất gọi là mặt geoid

6

1. HÌNH DẠNG:

- Định nghĩa mặt Geoid: là mặt nước biển trung
bình, yên tĩnh, xuyên qua các lục địa và hải đảo
tạo thành mặt cong khép kín

7

1. HÌNH DẠNG
- Đặc điểm của mặt Geoid:
+ Mặt geoid không có phương trình toán học cụ
thể
+ Là mặt đẳng thế
+ Phương pháp tuyến trùng với phương dây dọi
- Công dụng của mặt Geoid:
+ Xác định độ cao của các điểm trên bề mặt đất
8

2. KÍCH THƯỚC
- Do mặt geoid không có phương trình bề mặt
nên không thể xác định chính xác vị trí các đối
tượng trên mặt đất thông qua mặt geoid
- Nhìn tổng quát thì mặt geoid có hình dạng gần
giống với mặt ellipsoid
- Chọn mặt ellipsod làm mặt đại diện cho trái đất
khi biểu thị vị trí, kích thước các đối tượng trên
mặt đất
9

2

2

2

x
y
z
+ 2 + 2 =1
2
a
a
b
10

2. KÍCH THƯỚC
- Các đặc trưng cơ bản của mặt Ellipsoid:
+ Bán trục lớn (bán kính lớn): a
+ Bán trục nhỏ (bán kính nhỏ): b
1 a−b
+ Độ dẹt: α = =
f
a

- Trong trường hợp coi trái đất là hình cầu thì
bán kính trung bình R ≅ 6371km

11

2. KÍCH THƯỚC
- 4 điều kiện khi thành lập mặt Ellipsoid toàn cầu:
+ Vận tốc xoay của E bằng vận tốc xoay của trái
đất
+ Trọng tâm E trùng với trọng tâm trái đất
+ Khối lượng E tương đương với khối lượng tđất
+ Tổng bình phương độ lệch giữa ellipsoid và
geiod là cực tiểu
- Công dụng của mặt Ellipsoid:
+ Để làm cơ sở xác định thành phần t...
BÀI GIẢNG
TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG
BÀI GIẢNG TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: dinhthihanh-anz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
BÀI GIẢNG TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG 9 10 306