Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 13

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1851 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 13: KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MẦU THÔNG DỤNG
13.1. Nhôm và hợp kim nhôm
13.1.1. Nhôm nguyên chất
a. Các đặc tính của nhôm
- Mạng lập phương diện tâm, thông số mạng a = 4,04Å,
đường kính nguyên tử r = 2,86Å.
- Khối lượng riêng: 2,7 g/cm3
- Chống ăn mòn cao trong khí quyển nhờ có màng Al 2O3 xít
chặt bám chắc vào bề mặt.
- Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.
- Nhiệt độ nóng chảy: 660oC
- Cơ tính thấp: σb = 60 MPa, σ0,2 = 20 MPa, mềm và độ cứng
25HB, rất dẻo (dễ biến dạng, cán, kéo).

b. Tạp chất thường có
• Fe: không hoà tan vào Al mà tạo thành hợp chất hoá học
FeAl3, Fe2Al7 giòn, kết tinh ở dạng hình kim nên làm giảm tính
dẻo của Al. Ngoài ra Fe còn ảnh hưởng xấu tới tính chống ăn
mòn của Al
• Si: không tác dụng với Al, hoà tan vào Al lượng nhỏ làm tăng
bền và giảm độ dẻo.
Pha Si giòn và có độ cứng tương đối cao: HBSi =106,
nhưng hiệu ứng hoá bền và gây giòn không mạnh lắm.
Thực tế Fe và Si thường tồn tại đồng thời trong Al làm
hình thành pha ba cấu tử (Al – Si - Fe) ổn định, giòn, có thế
điện cực chênh lệch nhiều so với Al, vì vậy làm giảm mạnh
độ dẻo, giảm tính chống ăn mòn của Al.

c. Phân loại và công dụng
Phân loại
• Loại có độ sạch đặc biệt: Al999 có 99,999%Al
• Loại có độ sạch cao: Al995 (99,995%Al), Al99, Al97, Al95
• Loại có độ sạch kỹ thuật (nhôm nguyên chất kỹ thuật):
Al85, Al8, Al7, Al6, Al5, Al0.
Công dụng
• Nhóm có độ sạch đặc biệt và độ sạch cao chỉ dùng để
nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm.
• Nhóm kỹ thuật được dùng làm đồ dùng gia đình ( xoong,
nồi, chậu, xô...) và các chi tiết ít chịu tải (khung, cửa, ống
dẫn, thùng chứa...).

13.1.2. HỢP KIM NHÔM
a. Phân loại
• Khi đưa nguyên tố hợp kim vào Al thường tạo nên giản đồ
pha Al – NTHK như hình vẽ.
L

α

α

C

HK biến dạng HK đúc

α+β

100%Al

D

α+β+
(α+β
C' )% NTHK

E

(α+β)

L+

Cùng tinh

Nhiệt độ (0C)

A

Giản đồ trạng thái Al - NTHK
• Căn cứ vào giản đồ pha người ta chia hợp kim Al thành hai
loại lớn: HK nhôm biến dạng và HK nhôm đúc (hình vẽ).

Phân loại hợp kim nhôm
 Hợp kim nhôm biến dạng là loại không chứa cùng tinh, có
thành phần ở bên trái C’. Ở nhiệt độ thường (với HK bên trái
D) hoặc khi nung nóng qua CD (với HK trong khoảng C ’D)
được tổ chức hoàn toàn là dung dịch rắn nên rất dễ biến
dạng dẻo.
- Các hợp kim có thành phần ở bên trái điểm D luôn có tổ chức
là dung dịch rắn nên không hoá bền được bằng nhiệt luyện.
- Các HK có thành phần trong khoảng DC’ ở nhiệt độ thường có
tổ chức la α+β, khi nung nóng qua CD β hoà tan hết vào α.
Khi làm nguội nhanh được α quá bão hoà nguyên tố H...
CHƯƠNG 13: KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MẦU THÔNG DỤNG
13.1. Nhôm và hợp kim nhôm
13.1.1. Nhôm nguyên chất
a. Các đặc tính của nhôm
- Mạng lập phương diện tâm, thông số mạng a = 4,04Å,
đường kính nguyên tử r = 2,86Å.
- Khối lượng riêng: 2,7 g/cm
3
- Chống ăn mòn cao trong khí quyển nhờ màng Al
2
O
3
xít
chặt bám chắc vào bề mặt.
- Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.
- Nhiệt độ nóng chảy: 660
o
C
- tính thấp: σ
b
= 60 MPa, σ
0,2
= 20 MPa, mềm độ cứng
25HB, rất dẻo (dễ biến dạng, cán, kéo).
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 13 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 13 9 10 10