Ktl-icon-tai-lieu

bài tập

Được đăng lên bởi Pe Meo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1
NGUYỄN THỊ YẾN

C11TP01

NGUYỄN THANH TRÚC C11TP01

CHỦ ĐỀ : MÍT SẤY
I. GIỚI THIỆU CHUNG

Ngày nay, xã hội càng pháp triển, khoa hoc tiến bộ, trái cây không chỉ dùng để ăn
mà còn để sản xuất đồ hôp, đồ khô .
Mít là một loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng, tại sao chúng ta không sử dụng mít
để sấy khô và có thể bảo quản lâu.
Mít có giá trị dinh dữơng cao, khoảng 20% carbohydrate, 1.3% protein, 1.3% chất
sơ, và 21mg canxi. Mít còn có tác dụng như một v ị thuốc.
Đề tài “ Công nghệ sản xuất mít sấy”. Muc tiêu là làm sao để tạo ra một loại mít
sấy mang mùi vị đăc trưng của mít tươi và đầy đủ các dưỡng chất vừa tiện lợi vừa
bổ dữơng.
Nguồn tài liêu: 
II.

NỘI DUNG
1.

Nguyên liệu

Nguyên liệu chủ yếu là mít, có thề là mít mã lai, mít tố nữ, mít nghệ….
Quả mít cần tươi tốt, không sâu bệnh và có độ chín thích hợp.
Chọn những quả mít không quá to.
2.

Thành phần hóa học.

Bảng : thành phần hóa học trong 100g mít chín.

Năng lượng (kcal)

97

Nước(g)

85.4

Protein(g)

1.4

Glucid(g)

24

Cenlulose(g)

0.8

Tro(g)

1

Na(mg)

2

K(mg)

107

Ca(mg)

23

P(mg)

28

Fe(mg)

1.1

Beta carotene(mcg)

175

Vitamin B1(mg)

0.9

Vitamin B2(mg)

0.05

Vitamin B3(mg)

0.9

Vitamin C(mg)

5.0

Năng lượng (kcal)

97

Nguồn tài liệu : 
III.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT- QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ

1. Quy trình thứ nhất

Nguyên liệu

↓
Hạt

Xửlý

→

↓
Rửa ngâm

→

Clo

→

Hơi nứơc

↓
Cắt

↓
Chần

↓
Sấy thăng hoa

↓
Baogói

↓
Sảnphẩm

↓

2. Quy trình thứ hai
Nguyên liệu

↓
Hạt

Xửlý

→
↓

Rửa ngâm

→

Clo

↓
Cắt

↓
Chần

→

Nứơc nóng

↓
Sấy băng tải

↓
Bao gói

↓
Sản phẩm

Nguồn tài liệu : 

IV. Biến đổi hóa học
1. Xử lý 
­ Không có sự biến đổi về mặt hóa học. hóa sinh và hóa lý 
­ Biến đổi vật lý: giảm khối lượng  
­ Biến đổi sinh học: tăng lượng vi sinh vật. 
 
2. Rửa­ngâm 

­ Trong quá trình rửa không có sự biến đổi về mặt vật lý, hóa học, hóa sinh. 
­ Biến đổi sinh học: giảm lượng vi sinh vật bám trên múi mít. 
­ Biến đổi hóa lý: Trích ly một số chất vào nước.  
  3. Cắt  
­ Không có sự biến đổi về mặt vật lý, hóa học. hóa sinh, hóa lý 
  4. Chần 
 a.    Vật    lý:         
   
­ Làm thay đổi thể tích,  khối lượng nguyên liệu 
­ Giảm cấu trúc cứng giòn, tạo mùi nấu, mất chất khô. 
 Chần làm sáng  màu  bằng cách đuổi không  khí  và  bụi  bám trên  bề mặt 
 b.    Hóa  ...
NHÓM THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1
NGUYỄN THỊ YẾN C11TP01
NGUYỄN THANH TRÚC C11TP01
CHỦ ĐỀ : MÍT SẤY
I. GIỚI THIỆU CHUNG
Ngày nay, xã hội càng pháp triển, khoa hoc tiến bộ, trái cây không chỉ dùng để ăn
mà còn để sản xuất đồ hôp, đồ khô .
Mít là một loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng, tại sao chúng ta không sử dụng mít
để sấy khô và có thể bảo quản lâu.
Mít có giá trị dinh dữơng cao, khoảng 20% carbohydrate, 1.3% protein, 1.3% chất
sơ, và 21mg canxi. Mít còn có tác dụng như một v ị thuốc.
Đề tài “ Công nghệ sản xuất mít sấy”. Muc tiêu là làm sao để tạo ra một loại mít
sấy mang mùi vị đăc trưng của mít tươi và đầy đủ các dưỡng chất vừa tiện lợi vừa
bổ dữơng.
Nguồn tài liêu: http://www.doko.vn/luan-van/san-xuat-mit-say-278615
II. NỘI DUNG
1. Nguyên liệu
Nguyên liệu chủ yếu là mít, có thề là mít mã lai, mít tố nữ, mít nghệ….
Quả mít cần tươi tốt, không sâu bệnh và có độ chín thích hợp.
Chọn những quả mít không quá to.
2. Thành phần hóa học.
Bảng : thành phần hóa học trong 100g mít chín.
Năng lượng (kcal) 97
Nước(g) 85.4
Protein(g) 1.4
Glucid(g) 24
bài tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập - Người đăng: Pe Meo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập 9 10 260