Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập CAD_vẽ cầu thanh

Được đăng lên bởi manh.vd
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN VẼ CẦU THANG CÂY

-

Vẽ hình 1 trước theo kích thước sau đó copy thành 2
Sử dụng lệnh UCS thiết lập hệ trục mới theo phương của hình 1
Sau đó hình 2 ( bậc thang) theo kích thước, rồi di chuyển bậc vào hình 1 theo kích thước
200 mm
Rồi sử dụng lệnh Array theo phương pháp rectangular array thành 10 cái

HƯỚNG DẪN VẼ CẦU THANG XOÁN

-

Vẽ đối tượng cầu thang theo kích thước, rồi vẽ trụ R200
Rồi vẽ thanh đỡ tay vịn
Rồi sử dụng lệnh Array trường hợp Polar Array thành 14 cái, với góc xoay 360
Tiếp tục Array theo Rectangolar arry theo truc 14 cái
Sau đó sử dụng lệnh xóa đối tượng ko cần
Tiếp tục đến thanh đỡ tay vịn tương tự
Sử dụng lệnh Spline vẽ tay vin rồi công chung lai

Vẽ cái ly

...
HƯỚNG DẪN VẼ CẦU THANG CÂY
- Vẽ hình 1 trước theo kích thước sau đó copy thành 2
- Sử dụng lệnh UCS thiết lập hệ trục mới theo phương của hình 1
- Sau đó hình 2 ( bậc thang) theo kích thước, rồi di chuyển bậc vào hình 1 theo kích thước
200 mm
- Rồi sử dụng lệnh Array theo phương pháp rectangular array thành 10 cái
Bài tập CAD_vẽ cầu thanh - Trang 2
Bài tập CAD_vẽ cầu thanh - Người đăng: manh.vd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập CAD_vẽ cầu thanh 9 10 613